بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)94 – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

  • سیادت و همکاران (1388) در پژوهش خود تحت عنوان ” ارتباط‌ی بین هوش اخلاقی و رهبری تیمی در مدیران آموزشی و غیرآموزشی از دیدگاه هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان” به نتایج زیر دست یافتند:

2-5-2 پیشینه خارجی

  • لوبیکا و گابریلا (2014) در تحقیقی تحت عنوان نیاز به هوش رقابتی ، به این نتیجه رسیدند هوش رقابتی در شرکت‌ها عملا بطور گسترده‌ای پذیرفته شده می باشد و بصورت یه ابزار و ضرورتی در سازمان تبدیل شده می باشد مهمترین مزایای هوش رقابتی بهبود کیفیت اطلاعات، بهبود بهره‌وری سازمانی، کاهش هزینه، بهبود اشاعه اطلاعات، صرفه‌جویی در زمان، شناسایی سریعتر تهدیدها و فرصت‌ها می‌باشد.
  • لانگ لوییس و لاپویینت (2012) در پژوهش خود تحت عنوان هوش اخلاقی رهبران در سازمان‌های مدارس کانادایی، تنش‌ها و امکانات با هوش اخلاقی رهبری” نشان دادند که اخلاق تاثیر قدرتمندی در طرفداری از هویت بخشی به فرانسوی‌ زبانان و بقای فرهنگی و زبانی آنان دارد. همچنین سابقه خدمت و تجربه‌ی مدیران بر قضاوت اخلاقی تاثیر می‌گذارد به طوری که مدیران جدید مدارس از اخلاق عدالت و انصاف می‌کنند، اما مدیران مسن بیشتر اخلاق مراقبتی و انتقادی را بکار می‌برند.

پژوهش انجام شده توسط راچل یی و همکاران (2009) ارتباط بین وفاداری کارکنان، کیفیت خدمات، رضایت مشتری و وفاداری مشتری و در نهایت سوداوری سازمان را مورد مطالعه قرار داده می باشد. این مطالعه در 210 فروشگاه پرتماس انجام گردید. نتایج این پژوهش نشان داد که وفاداری کارکنان بر کیفیت خدمات موثر بوده، کیفیت خدمات بر رضایت مشتری موسسات آفریقایی جنوبی فراهم می‌کند؟؛ کانگینا[1] (2007)هم‌افزایی بین هوشمندی رقابتی کسب و کار ، مدیریت دانش و الزامات فناوری در جهت طراحی مدلی راهبردی و موفق؛ کالوف[2] (2008)هوشمندی کسب و کار به مثابه یک دیدگاه درون رشته‌ای و دانشگاهی.

 

2-6 مدل مفهومی تحقیق

با در نظر داشتن بررسی مبانی نظری و پیشینه موضوع می توان مدل مفهومی شکلزیر را ارائه کرد که فرضیه های تحقیق نیز بر اساس آن شکل می گیرد.

[1]Canongi

[2]Calof

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)