بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل استفاده از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان – دانلود پایانامه ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

تکه ای از متن پایان نامه :

-22- پیشینه پژوهش

2-22-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در پژوهشی که احمدی مقدم(1377) بر روی دانش آموزان پسر مقطع راهنمایی انجام داد. نشان دادکه بین انجام بازی های رایانه ای و افت تحصیلی ارتباط معناداری وجود ندارد و دانش آموزانی که بازی‌های رایانه ای انجام می دهند و دانش آموزانی که این بازی را انجام نمی دهند، به لحاظ تحصیلی وضعیت یکسان و مشابهی دارند.

درپژوهشی صورت گرفته از سوی نادمی و سعید رضوانی (1385) درمورد بهره گیری از اینترنت و پیامدهای روانی و اجتماعی آن با مطالعه درمورد 200 نفر دانشجویان دانشگاه آزاد مشهد نشان داد 77 درصد از آنها در معرض خطر اعتیاد اینترنتی با علایمی همچون اضطراب، احساس تنهایی، افسردگی، کج خلقی و ضعف خود پنداره قرار دارند و درمورد 14 درصد نیز وابستگی به اینترنت تأثیر مهمی بر کارکرد  آنها داشته می باشد. همچنین نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین برون گرایی و روان نژندی با بهره گیری از اینترنت ارتباط منفی معنادار هست.

در پژوهشی که سجادیان و نادی(1385) بر روی 118 نفر از کاربران کافی نت انجام دادند، نشان دادند که ارتباط مثبت بین افسردگی و انزوای اجتماعی با مدت زمان معمول بهره گیری از اینترنت کالدول و پیلا[1] (1982) هم در پژوهش شان درمورد” تفاوت های جنسی در دوستی های هم جنس گرایانه” که زنان تاکید بیشتری بر صحبت کردن و به اشتراک گذاردن عواطف و احساسات دارند، در حالی که مردان بیشتر بر روی انجام فعالیتهای مشترک متمرکزند. براین اساس زنان نسبت به[1]. Caldwel and peplau

  مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت مورد مطالعه دانشگاه سمنان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد مدیریت MBA: مطالعه تاثیر ویژگی های شخصیتی بر اعتیاد اینترنتی با تاکید بر تمایل بهره گیری از اینترنت