دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بحث و نتیجه­گیری

 

5-1- مقدمه

 

در فصل دوم، نتایج تحقیقات مختلف درمورد تاثیر تمرینات ورزشی و پزشکی بر سطوح پلاسمایی واسپین و کمرین ارائه گردید. در فصل قبل نیز یافته­های پژوهش حاضر گزارش گردید. در آخرین فصل از این پژوهش، لازم می باشد به بحث و نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادها پیرامون یافته‌های پژوهش پرداخته گردد. در آغاز اختصار و نتایج کلی پژوهش همراه با یافته­های آن ارائه می­گردد. سپس نتایج پژوهش حاضر با پژوهش­های سایر محققین مقایسه و تفسیر می‌گردد و در نهایت با ارائه پیشنهادهای پژوهش راه را برای محققان بعدی روشن می­نماید.

 

 

5-2- اختصار پژوهش

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی