دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش تأثیرات بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می­باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه­کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می­باشد. برای این مقصود از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1386 تا 1391 بهره گیری شده می باشد.

جهت سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) بهره گیری شده می باشد و جهت ارزیابی اثر رقابت بر روی محافظه­کاری مشروط، ساختارهای رقابتی به مدل باسو اضافه شده­اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می­باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ­گانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی مطالعه شده می باشد. آزمون فرضیه­های اختصاصی بیانگر این می باشد که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار هست. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار می باشد. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، اما ضعیف مشاهده می­گردد.

واژگان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات ؛ محافظه­کاری مشروط؛ و انتظارات بازار سرمایه؛محافظه کاری نامشروط

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی