مشکلات صادرات

مشکلات داخلی صادرات:این مشکلات اصولاً به تولید، کیفیت، قیمت، حمل‌ونقل داخلی، بازاریابی و بسته‌بندی بر می‌گردد.

 مشکلات بین‌المللی:محور بودن اقلام صادراتی، کشش‌پذیری کالاها، وجود رقبا، عدم انجام به‌موقع تعهدات، عدم شناخت فرهنگ مصرفی کشورهای خریدار و ضعف تبلیغات ازجمله مشکلات بین‌المللی صادرات می‌باشند.

مراحل انجام صادرات:

1 – بازاریابی (شناخت بازارهای خارجی و راه‌های نفوذ به آن)

2 – کسب مجوز صدور که در حال حاضر صدور اغلب کالاها نیاز به مجوز ندارد و فقط کالاهای خارجی نیاز به مجوز دارند.

3 – تعیین قیمت صادراتی توسط گروه پنج‌نفره نرخ‌گذاری.

4- صدور پیش‌برگ (سندی که توافقات اولیه فروشنده و خریدار را نشان می‌دهد)

5 – تهیه و تدارک و بسته‌بندی کالا

6 – دریافت گواهی بازرسی کالا از اداره استاندارد

7 – صدور برگ خرید و اخذ گواهی مبدأ

8 – سپردن پیمان ارزی

9 – عقد قرارداد حمل‌ونقل و بیمه

10 – اظهار کالا به گمرک

11 – ارسال کالا

12 – دریافت واریز نامه یا تصدیق صدور