منظور از فلسفه اخلاق چیه؟

فلسفه اخلاق

منظور از فلسفه اخلاق، علمیه که به تبیین اصول و مبانی و مبادی علم اخلاق می پردازه و بعضی وقتاً مطالبی مثل: تاریخچه، بنیانگذار، هدف، روش تحقیق و سیر تغییر اون رو هم یادآور می شه(مصباح یزدی،1376).

بعضی از فیلسوفان اخلاق، فکر می کنند که فلسفه اخلاق، طوری، شامل هر سه نوع تحقیق اخلاقی می شه. آثار همه عالمان اخلاق پیش از قرن بیستم هم ترکیبی از اخلاق توصیفی، هنجاری و پاره ای از مسائل فرااخلاقه.اما اگه فلسفه اخلاق رو به درستی جزیی از فلسفه و تحقیق و تحقیق فلسفی و عقلی درباره مسائل و احکام اخلاقی بدونیم، در اون صورت نمیشه اون رو شامل اخلاق توصیفی هم دونست؛ چون که در اخلاق توصیفی جای بحث فلسفی و عقلی نیس، بلکه بیشترین حد در بردارنده مباحث اخلاق هنجاری و فرااخلاق هستش. بعضی از مهم ترین مسائل مطرح درفلسفه اخلاق عبارتنداز:

1- مفاهیم اخلاقی چیجوری پیدا می شن؟ وجود، معنا یا کارکرد احکامی که دربردارنده اصطلاحات اخلاقی ان، چیه؟

2- منشاء پیدایش احکام و دستورات اخلاقی کجاه؟ احکام اخلاقی ریشه در طبیعت دارن؟ یا از عقل سرچشمه می گیرن؟ و یا اینکه وابسته به امر و نهی جامعه هستن؟

3- شاید بشه گفت مهم ترین موضوع مورد بحث فلسفه اخلاق، مسأله اِخباری یا انشایی بودن گزارهای اخلاقیه. اصل در جملات اخلاقی، انشاه یا اخبار؟

4- جایگاه قصد در افعال اخلاقی به چه صورته؟ قوام حکم اخلاقی فقط به «حسن و قبح فعلی» است یا اینکه «حسن و قبح فاعلی» رو هم باید در نظر داشت؟

5- اجباری بودن در احکام اخلاقی، شرطه یا نه؟

6- رابطه فعل اخلاقی و پاداش چیجوریه؟

7- یکی دیگه از مهم ترین مسائل فلسفه اخلاق اینه که مبنای احکام اخلاقی چیه؟ جملات اخلاقی بر چه پایه و مبنایی استوار شد؟

8- احکام اخلاقی استدلال پذیرند یا غیرقابل استدلالند؟

9- هر جامعه ای باید نظام اخلاقی خاص خود رو داشته باشه؟ اخلاق، مطلقه یا نسبی؟

10- بررسی رابطه اخلاق با بقیه علوم و معارف بشری مثل دین، علم، حقوق و قراردادهای اجتماعی،یکی دیگه از مباحث مهمیه که درفلسفه اخلاق مطرح می شه(مصباح یزدی،1388).