پایانامه در رابطه با : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بالا می­­گردد. افزایش در چاقی  منجر به تحقیقات گسترده­ای در این موضوع شده می باشد و این کاملاً روشن شده می باشد که پیشرفت چاقی نیاز به حالت تعادل انرژی مثبت و نیز یک ارتباط قوی بین جرم بیش از حد چربی و دیابت دارد (وزکواز و همکاران، 2008). پس برای حفظ هموستاز متابولیکی کل بدن، نگهداری مقدار کافی از بافت چربی و سطوح فیزیولوژیکی آدیپوکین­ها مورد نیاز می باشد. هموستاز انرژی نیاز به تنظیم خواب، مصرف غذا، جذب مواد غذایی، ذخیره سازی انرژی و مصرف سوخت دارد و تأثیر مهمی را در هماهنگی این فرآیندها با ساختارهای مناطق ساقه مغز و سیستم عصبی مرکزی که یکپارچه سازی اطلاعات مربوط با آوران را با سیگنال­های کنترل دارد، تنظیم می­کند. جزئیات پیچیده از این فعل و انفعالات و تغییرات پاتولوژیکی آن­ها شروع به روشن شدن کرده می باشد. در سال 1980 وجود این نشانگر در موش­های چاق به اثبات رسید و در نهایت در سال 1990 این ترکیب توسط فریدمن و همکاران به نام ژن OB شناسایی و به نام لپتین نام­گذاری گردید (ژنگ و همکاران، 1994). از آن زمان دانش ما، فاکتور­های ترشحی از WAT بیشتری را شناسایی کرده می باشد و تاکنون بیش از 50 محصول از بافت چربی شناسایی شده می باشد. بسیاری از این ترکیبات به عنوان سایتوکین تقسیم بندی شده­اند و در مجموع به عنوان آدیپوکین­ها نام گذاری شده می باشد (شکل 2-1). پس آدیپوکین­ها از لحاظ پاتولوژیکی با چاقی در ارتباط هستند و این موضوع به طور کامل روشن شده می باشد که تغییرات متابولیکی ناشی از آدیپوکین­ها تاثیر مهمی بر عضله، کبد، عملکرد اندوتلیوم[1] و ایمنی دارند و با بیماری­های سندرم متابولیک[2] ارتباط دارد. در این زمینه داده­های اخیر تأثیر برجسته و مهم آدیپوکین­ها را در متابولیسم چربی را نشان می­دهند (فرانسیسکا و همکاران، 2009).

آدیپوکین­ها (IL-6، TNF-α، رسیستین) بدن بشر را مجبور به مقاومت در برابر انسولین و التهابات می­کند. در حالی که دیگر آدیپوکین­ها مانند لپتین و آدیپونکتین هموستاز گلوکز و کنترل انرژی را به کار می­گیرد (گورمیلو[3]­، 2006).

[1]. Endothelium

[2]. Metabolic syndrome

  1. 1. Guerre-Millo

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی