پایان نامه با کلید واژه های مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

0 Comments

پذیری اجتماعی ۴۹ ۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰ ۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ – الف . وفاداری مصرف کننده ۵۳ […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، اروپای غربی، رومانتیسم

0 Comments

رئالیسم هستیم چرا که صرفاً به روند روزنامه‌ای تبلیغاتی درجه دو و بی‌استعداد هستیم، پس بدین ترتیب نظریه رئالیسم در نهایت چیزی جز مجموعه‌ای اهداف زیباشناختی ارزان نیست، چرا که همه هنر همان خلق و آفرینش جهان از توهم و رنگ رمزی است. این دلیل رد رئالیسم به عنوان یک مکتب یا سبک ادبی به […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد رئالیسم انتقادی، رومانتیسم، نمایشنامه، تاریخ ادبی

0 Comments

کس از این توضیحات و حتی از توضیحی که خود لنین در گفتگویی با کلارا زتکین داده بود، بی خبر بودند. لنین در آن مصاحبه چنین میگوید: “‌هر هنرمندی و هر فردی که خود را هنر مند میداند، حق دارد که اثر خود را آزادانه موافق آرمان شخصی اش بیافریند و هیچ جیز دیگری را […]

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، افزایش درآمد، آموزش معلمان، برنامه آموزشی

0 Comments

اساس کار استفاده کرد. از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد که با نیت اصلی نیروی کار و انتقال آموزش فرا گرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم کارکنان می‌توانند استانداردهای شایستگی خود را بالا ببرند. Taylor Marijorie (2000)، در تحقیقی به طراحی ابزاری برای […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، قرن نوزدهم، ایدئولوژی

0 Comments

ایفا می‌کند. اکنون نیز در آثار بسیاری از هنرمندان مترقی جهان سرمایه‌داری، اسلوب واقع‌گرایی نقادانه ادامه دارد و ارایه خلاق آن به صورت رئالیسم انقلابی یا سوسیالیستی درآمده است. این اسلوب، واقعیت پویا، مشخص و تاریخی را در سمت حرکت انقلابی آن در آثار هنری مجسم می‌کند و از آن جا که هنرمند در این […]

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، پژوهشگران، دوره های آموزش، مقایسه تطبیقی

0 Comments

ید می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی نشده است. این نتیجه با نتایج پیشینه مطالعاتی و به خصوص پژوهش قارلی (۱۳۸۸) کاملا همسویی دارد. بررسی سوال چهارم پژوهش: ۴- از نظر مدیران دفاتر قضایی، آیا […]

پایان نامه ارشد با موضوع Education، برنامه درسی، سازمان بهزیستی، آموزش مهارت

0 Comments

برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی. انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۳. – نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی، تهران: دفتر تحقیقات و انتشارات بدر. چاپ بیست و پنجم، دی ماه ۱۳۸۳. – نیک پرور، ریحانه. “آشنایی با برنامه آموزش مهارتهای […]

منابع پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، جهان خارج، ادبیات نمایشی، ایده آلیسم

0 Comments

«فردریش هبل» آلمانی نمایشنامه‌ای با عنوان «ماریا ماگدالنا» نوشت که پیشرفتی در جهت واقع‌گرایی محسوب می‌گردد؛ این نمایشنامه در باره مشکلات زندگی یک نجار پیر اخلاق‌گرا و فساد پنهانی حاکم بر خانواده ی اوست. این نمایشنامه در سال ۱۸۴۴ نوشته شد و تقریباً همزمان با آن ، در روسیه نیز نویسندگانی چون «ایوان تورگینف» و […]

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، معنی داری

0 Comments

کت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟ جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که ازپاسخ های افراد نمونه آماری درپرسشنامه مدیران به نمرات داده شده به سوالهای مرتبط با این سوال میانگین گرفته شد یعنی نمرات […]

پایان نامه ارشد با موضوع مهارتهای زندگی، برنامه ریزی، روان شناسی، آموزش و پرورش

0 Comments

وضوح ملاحظه می شد، که این مسئله به نوبه خود پاسخ مخاطبان را به سؤالات پرسشنامه تحت الشعاع خود قرار داده بود. – پراکندگی، وسعت و دسترسی مشکل به برخی نمونه های آماری به ویژه در گروه متخصصان تعلیم و تربیت وقف? طولانی برای گردآوری داده های مورد نیاز تحقیق به وجود آورده بود. – […]