پایان نامه روانشناسی : پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی

پیشینه توجه به آموزش مهارت های زندگی آموزش مهارت های زندگی در سال ۱۹۷۹ و با اقدامات بوتوین آغاز گردید (خسروی، ۱۳۹۰). وی یک مجموعه

Read More

Share

خرید پایان نامه حساسیت اضطرابی

۱-۱-   حساسیت اضطرابی یک سازه اضطرابی که توجه گسترده­ای در پیشینه مطالعاتی اختلالات اضطرابی به خود اختصاص داده است، حساسیت اضطرابی، است. حساسیت اضطرابی توسط

Read More

Share

خرید پایان نامه کارشناسی ارشد : مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (۲۰۱۰)

۱-۱-۱-مدل شناختی اختلال اضطراب اجتماعی کلارک و بک (۲۰۱۰) در این مدل سه ویژگی منحصر به­فرد اختلال اضطراب اجتماعی مد نظر قرار می­گیرند. اولین ویژگی،

Read More

Share

پایان نامه : مدل جامع و خاص اختلال هراس اجتماعی؛ هافمن(۲۰۰۷)

۱-۱-۱-مدل جامع و خاص اختلال هراس اجتماعی؛ هافمن(۲۰۰۷) در جریان پیشرفت و تکامل مدل­های درمانی برای اختلال هراس اجتماعی، می­توان به مدل هافمن (۲۰۰۷)، به­عنوان

Read More

Share

راهنمای پایان نامه مدیریت درباره : فلسفه توسعه منابع انسانی

فلسفه توسعه منابع انسانی سیایت های توسعه منابع انسانی ارتباط نزدیک و تنگاتنگ با آن جنبه از مدیریت منابع انسانی که با سرمایه گذاری بر

Read More

Share