پایان نامه روانشناسی با موضوع : اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت ­روانی (سلامت­روانی)

اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت ­روانی (سلامت­روانی)   طبق تعریف سازمان بهداشت، بهداشت ­روانی در درون مفهوم کلی بهداشت جای می­گیرد و بهداشت یعنی توانایی

Read More

Share

دانلود مقالات : اهمیت اجتماعی و اقتصادی بهداشت ­روانی (سلامت ­روانی)

فروید اولین دانشمندی بود که به شیوه­ی علمی منظم و منطقی و براساس یک سلسله اطلاعات  کلینیکی، تأثیر دوران رشد و تکامل را در ایجاد

Read More

Share

دانلود مقاله مدل های مربوط به عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد

بررسی های دهه گذشته درباره مصرف مواد مخدر بیشتر بر مشخص نمودن عوامل خطرزای شروع، تدوام و شدت یافتن مصرف مواد مخدر از یکدیگر تمرکز

Read More

Share

پایان نامه رشته روانشناسی : مدل زیستی-روان شناختی-اجتماعی مصرف مواد

بر اساس این مدل (پاندینا، ۲۰۰۶)، عوامل خطرزا و محافظت کننده مصرف مواد می توانند به سه دسته کلی زیست شناختی، رفتاری/روان شناختی، و اجتماعی/فرهنگی

Read More

Share

پایان نامه دانشگاهی : شیوه های فرزند پروری و آمادگی اعتیاد

خانواده به عنوان زیربنایی ترین و اساسی ترین بنیان شکل دهنده زمینه ساز مصرف مواد به شمار می رود (زینالی و همکاران، ۱۳۸۷)؛ و یکی

Read More

Share