مقاله درباره معنویت در محیط کار

0 Comments

افزایش معنویت در محیط کار و هوش معنوی افراد در این مطالعه می باشد( کاهه، 1391؛ 9-10).  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت هرچند که محقیقن درباره مباحث مرتبط به رهبری مطالعاتی را انجام داده اند ولی بررسی های کمی درباره مطالعه تجربی رهبری موثق صورت گرفته است. شواهد تجربی موجود عمدتاً […]

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : روابط دوجانبه

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت شخصی دارد و انواع ایدئولوژ‏ی‏های مدرن به این حق بنیادی، مشروعیتداده ‏اند. فرد حامل هویّت به صورت موجودیّت حقیقی خویش است. برگر ریشه این حق را در ساخت‏های بنیادی جامعه مدرن، یعنی در ساخت‏های نهادی و ساخت‏های آگاهی جست و جو می‌کند (همان:6-84). دانلود رایگان یک […]

مقاله درباره مدیران و کارکنان

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت ی تلاشهای قبلی برای یافتن پاسخی برای همین سوال که برای موثق بودن مدیران ارشد فدراسیون ورزشهای جانبازان و معلولین نزد زیردستانشان چه عواملی موثر است، آیا یکی از این عوامل می تواند داشتن هوش معنوی بالا باشد؟ بنابراین باید اعتراف کرد که با این تحقیق […]

پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : ارزشهای فرهنگی

0 Comments

اصلی:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت فرهنگی دختران1-4-2- اهداف فرعی:شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت مذهبی دختران شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین روابط اجتماعی(معاشران) دخترانشناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت جنسیتی دختران شناخت نقش زندگی خوابگاهی در […]

پایان نامه ارشد درمورد ارزش ویژه برند

0 Comments

ا ممکن می‌سازد؛ برند سازماندهی موجودی انبار و رکوردهای حسابداری را تسهیل می‌کند؛ حقوق معنوی ناشی از برندها موجب می‌شود که شرکت‌ها روی برندها سرمایه‌گذاری کنند؛ شرکت‌ها می‌توانند ابعاد ویژه و خصوصیات محصولات خود را با معرفی برند مورد محافظت قرار دهند؛ نام برندها را از طریق علائم تجاری ثبت شده محافظت کنند؛ فرآیندهای تولیدی […]

پایان نامه ارشد درمورد ارزش ویژه برند

0 Comments

بیمه‌ای آشنا هستند و با توجه به تحولات صنعت بیمه در سالهای آینده،‌ می‌توان با افزایش ارزش ویژه برند احتمال انتخاب یک برند قوی شرکت بیمه را از دیدگاه مشتریان افزایش داد. به علاوه بالا رفتن ارزش یک برند باعث افزایش وفاداری، افزایش تمایل مشتریان به پرداخت قیمت بیش‌تر، و افزایش کشش مشتریان نسبت به […]

پایان نامه ارشد درباره هوش بازاریابی

0 Comments

مورد نیاز و مرتبط از منابع مختلف جمع‌آوری می‌شود. مدیران باید اطمینان داشته باشند که اطلاعات مفید ومورد نیاز آنها جمع‌آوری می‌شود و یا حداقل این اطلاعات آنان را قادر سازد تا عملکرد رقبایشان را تحلیل نمایند. این اطلاعات می‌تواند شامل: تجزیه و تحلیل ساختار مالکیت، شاخص های کلیدی، موقعیت رقبا، استراتژیهای کنونی و استراتژیهای […]

پایان نامه ارشد درباره آمیخته بازاریابی

0 Comments

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت نامناسب است. یعنی اینکه فرد در شرایط مختلف بتواند امید را در خود همیشه زنده نگه دارد، با دیگران همدلی نماید، احساسات دیگران را بشنود، برای به دست آوردن پاداش بزرگتر، پاداش‌های کوچک را نادیده انگارد، نگذارد نگرانی قدرت تفکر و استدلال او را مختل نماید، […]

پایان نامه ارشد درباره هوش بازاریابی

0 Comments

تکانشهای خود را تعویق اندازد، آنها را کنترل، حالات روحی خود را تنظیم کند و نگذارد پریشانی خاطر، قدرت تفکرش را خدشه دار سازد، با دیگران همدلی کند و امیدوار باشد.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت هوش منطقی (IQ) و هوش هیجانی (EQ) تضادی با یکدیگر ندارند بلکه فقط با هم […]

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع فرهنگ سازمانی

0 Comments

است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی به تعداد 118 نفر که در اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان مشغول بکار می باشند .اغلب برای تحقیق در یک جامعه بخاطر زیاد بودن تعداد از نظر فنی و هزینه ای امکان بررسی همه افراد آن جامعه وجود ندارد […]