پایان نامه رشته زبان و ادبیات فارسی:بررسی اخلاق در مثنوی و نهج‌البلاغه

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه تکه ای از متن پایان نامه : در مقابل شاید کسانی هستند که مایلند ارتباط این دو را بکلی نفی کنند، و بگویند که دانش و هوشیاری در افراد آلوده، سبب می گردد که جنایات را هوشیارانه […]

پایان نامه در مورد بررسی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه تکه ای از متن پایان نامه : این حدیث بخوبی نشان می دهد که فضائل اخلاقی نه تنها سبب نجات در قیامت می باشد بلکه زندگی دنیا نیز بدون آن سامان نمی یابد! در حدیث دیگری از […]

پایان نامه ارشد زبان و ادبیات فارسی بررسی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی

0 Comments

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه تکه ای از متن پایان نامه : و به همین دلیل اخلاق را به دو بخش تقسیم می کنند: «ملکاتی که سرچشمه پدیدآمدن کارهای نیکو می باشد و اخلاق خوب و ملکات فضیله نامیده می گردد، و […]