تحقیق رایگان درمورد عملکرد تحصیلی

)خودکارآمدی تحصیلی عبارت است از: توانایی تصوری شخص برای کسب نتایج مطلوب تحصیلی (بندورا، 1997)  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  انگیزش... متن کامل

پایان نامه : سوء مصرف مواد-فایل تمام متن

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  زیر مؤلفه‌های ارزش ها در خانواده های معمولی بیشتر است.کلیدواژه ها: ارزش‌ها، خانواده های دارای عضو... متن کامل

پایان نامه مهارتهای اجتماعی

بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی با خودکارامدی مدیران گروه های آموزشی .سوال اصلی پژوهش:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  آیا بین هوش... متن کامل

پایان نامه روانشناسی با موضوع : همبستگی پیرسون

2-1-8-1. مقدمه 38 2-1-8-2. داشتن اهداف روشن 38 2-1-8-3. ساختار سازمانی 39 2-1-8-4. دسترسی به منابع 40 2-1-8-5. نظام پاداش‏دهی 41  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم... متن کامل

دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رفتار شهروندی

2-8-7- برخی از مدل‏های هوش هیجانی 702-8-8- هوش هیجانی و تاثیر آن بر استرس 732-8-9- هوش هیجانی و کاربردهای سازمانی 73  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم... متن کامل

فایل رایگان پایان نامه روانشناسی : سازگاری اجتماعی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  )این مسئله همان چیزی است که گاهی اوقات به عنوان نیاز به هماهنگی شناختی از آن یاد می شود ،یعنی حفظ... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی با موضوع: راهبردهای فراشناختی

نمودار 2-1 گزارش درصدی سئوال های درک مطلبی که دانش آموزی قبل، به هنگام، و پس از آموزش فراشناختی درست پاسخ داده است. 25نمودار 2-2 : ویژگیها و خصوصیات افراد خلاّق 41  لیست همه پایان نامه... متن کامل

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی درباره بهزیستی روانشناختی

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  1-5-3 مقیاس بهزیستی روانشناختی 772-5-3 پرسشنامه تاب‌آوری 783-5-3 پرسشنامه امید به زندگی 79 6-3 ملاحظات اخلاقی... متن کامل

دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی در مورد سازگاری اجتماعی

پیشینه تجربی 64 جمع بندی فصل 67 فصل سوم: روش شناسی پژوهشمقدمه 66 طرح پژوهش 66 جامعه ی آماری 66  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته روانشناسی و علوم تربیتی  روش... متن کامل