پایان نامه با کلید واژه های مصرف کننده، مسئولیت اجتماعی، مدل مفهومی، تحلیل عامل

پذیری اجتماعی ۴۹ ۲ – ۱ – ۵ – الف . بیانیه های اخلاقی ۵۰ ۲ – ۱ – ۵ – ب . عملکرد مالی ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ . نتایج و عواقب بالقوه ناشی از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان ۵۲ ۲ – ۱ – ۶ – الف . ... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، اروپای غربی، رومانتیسم

رئالیسم هستیم چرا که صرفاً به روند روزنامه‌ای تبلیغاتی درجه دو و بی‌استعداد هستیم، پس بدین ترتیب نظریه رئالیسم در نهایت چیزی جز مجموعه‌ای اهداف زیباشناختی ارزان نیست، چرا که همه... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد رئالیسم انتقادی، رومانتیسم، نمایشنامه، تاریخ ادبی

کس از این توضیحات و حتی از توضیحی که خود لنین در گفتگویی با کلارا زتکین داده بود، بی خبر بودند. لنین در آن مصاحبه چنین میگوید: “‌هر هنرمندی و هر فردی که خود را هنر مند میداند، حق... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، افزایش درآمد، آموزش معلمان، برنامه آموزشی

اساس کار استفاده کرد. از آنجا که اولین پیامد یادگیری بود، در سه سطح ارزیابی انجام شد که با نیت اصلی نیروی کار و انتقال آموزش فرا گرفته شده به شغل مورد ارزیابی قرار گرفت. با این سیستم... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد نویسندگان، رئالیسم انتقادی، قرن نوزدهم، ایدئولوژی

ایفا می‌کند. اکنون نیز در آثار بسیاری از هنرمندان مترقی جهان سرمایه‌داری، اسلوب واقع‌گرایی نقادانه ادامه دارد و ارایه خلاق آن به صورت رئالیسم انقلابی یا سوسیالیستی درآمده است.... متن کامل

پایان نامه ارشد با موضوع Education، برنامه درسی، سازمان بهزیستی، آموزش مهارت

برنامه درسی. ترجمه محمود مهر محمدی. انتشارات سمت، چاپ سوم، ۱۳۸۳. – نادری، عزت الله، سیف نراقی، مریم. روش های تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی با تأکید بر علوم تربیتی،... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، پژوهشگران، دوره های آموزش، مقایسه تطبیقی

ید می‌شود و در نتیجه در پاسخ به سوال پژوهش می‌توان اذعان نمود از نظر تقریرنویسان قوه قضاییه، طی دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن‌خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی نشده است. این نتیجه با... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد نمایشنامه، جهان خارج، ادبیات نمایشی، ایده آلیسم

«فردریش هبل» آلمانی نمایشنامه‌ای با عنوان «ماریا ماگدالنا» نوشت که پیشرفتی در جهت واقع‌گرایی محسوب می‌گردد؛ این نمایشنامه در باره مشکلات زندگی یک نجار پیر اخلاق‌گرا و فساد... متن کامل

پایان نامه با کلید واژگان ضمن خدمت، دوره های آموزشی، دوره های آموزش، معنی داری

کت تقریرنویسان قوه قضاییه در دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب تحقق اهداف سازمانی (نتایج) شده است؟ جهت پاسخ گویی به این سوال ابتدا از آمار توصیفی استفاده شده است. به نحوی که... متن کامل

منابع پایان نامه ارشد درمورد جهان خارج، نویسندگان، ایده آلیسم، قرن نوزدهم

و روزنامه نگار است که داستانهایش بیانگر همدردی او با ستمدیدگان است. دیگر نویسنده گروه اول “آنتون پاولوویچ چخوف” ۷می باشد. او همانند گوگول حس شوخ طبعی شگفت آوری دارد که با درک... متن کامل