پایان نامه ارشد رایگان مدیریت : ارزشهای فرهنگی

اصلی:  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی تکوین هویّت فرهنگی دختران1-4-2- اهداف فرعی:شناخت نقش زندگی خوابگاهی در چگونگی... متن کامل

بحران زن بودن؛ راه کار های بومی چیه؟ 

  بحران زن بودن! موضوعی که در خیلی از جوامع، مثل مدرن و راحت معضلی آشنا به حساب میاد؛ اما سوال اینه که راه حلی واسه رفع اون هست؟ جواب این سوال طیف زیادی از مسائل رو شامل... متن کامل

دانلود پایان نامه : مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و …

دانلود متن کامل پایان نامه مدل ساختاری نقش متغیرهای اضطراب، افسردگی، خشم، خودپنداره و خودناتوان سازی بر اختالل خوردن و BMI

.estp-changedby-essin a{color: #1a1300 !important} دانشگاه ادیان و مذاهب پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ادیان ابراهیمی   بررسی جایگاه اجتماعی زن در قرآن و کتاب مقدس عبری استاد راهنما: سرکار خانم دکتر... متن کامل

پایان نامه ارشد رشته مشاوره خانواده: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده عنوان : مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی دانشگاه هرمزگان پردیس دانشگاهی قشم پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره خانواده عنوان: مقایسه ابعاد تعارضات زناشویی در زوجین متقاضی طلاق توافقی و طلاق غیرتوافقی استاد راهنما: دکتر کوروش محمدی

پایان نامه رایگان با موضوع اوقات فراغت، فرهنگ جوانان، فرهنگ مصرف، سلامت روان

گذاری می‌ کنند.(هانسبرگر65و همکاران،2009 )وی با انطباق بر دو معیار کاوشگری و تعهد و با سه حوزه عملکرد کلی یعنی شغل ایدئولوژی و ارزش‌های بین شخصی روشی را برای سنجش منزلت‌های هویتی من... متن کامل

دانلود پایان نامه درمورد پردازش اطلاعات، سلامت روان، خودپنداره، منابع قدرت

نشان می دهد فرد در بستر فرهنگی، چه کسی است(دوکس و همکاران، 1995؛ گکاس و بروک ، 1995). البته انسان ها صفات شخصیت و تلاش های منحصر به فردی دارند ولی در عین حال اعضای گروه های اجتماعی و فرهنگی... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان با موضوع سلامت روان، سلامت روانی، روان شناسی، فرهنگ ایرانی

ی از الیاف باشند البته ناگفته نماند که الیاف پنبه کمترین حساسیت را ایجاد میکنند. دستورات بهداشتی و بهزیستی اسلام در چنین مسئله باریک و حساس ، آن هم در موضوعی و در عصری که هنوز اکثریت... متن کامل