بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۲۹

بررسی اوضاع و احوال و تاثیرات رجال قشقایی با تکیه بر خاندان صولت الدوله بر تاریخ دوره پهلوی از کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش تا انقلاب سفید- قسمت ۲۹

 • . حبیب الله پیمان، همان، ص ۲۹-۲۸ و رکن زاده آدمیت، همان، ص ۷-۴۴۶٫ ↑

 

 • . علل سقوط رضا شاه، ص ۷۵٫ ↑

 

 • . همان، ص ۸-۷۶٫ ↑

 

 • احمد نقیب زاده،۱۳۷۹، دولت رضا شاه و نظام ایلی، چاپ اول،تهران، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ص ۱۶۴٫ ↑

 

 • . پیتر آوری،۱۳۸۸، تاریخ ایران دوره پهلوی (از مجموعه تاریخ کمبریج) ترجمه مرتضی ثاقب فر، چاپ اول، نشر جامی، ص ۳۰-۲۶٫ ↑

 

 • . سیروس غنی،۱۳۷۷، ایران، برامدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسی‌ها، ترجمه حسن کامشاد، چاپ اول،تهران، نشر نیلوفر، ، ص ۷۵٫ ↑

 

 • . احمد نقیب زاده ،همان،، ص ۱۶۴٫ ↑

 

 • . ضیاء الواعظین در سال ۱۳۰۰ ش امتیاز روزنامه ایران آزاد را گرفت و به انتشار آن پرداخت. مندرجات روزنامه فوق العاده تند بود از جمله مقالات انتقادی علیه احمد شاه می‌نوشت و نسبت های بدی به او می‌داد. سلطان احمد شاه از وی به عدلیه شکایت برد اما به وساطت مستوفی الممالک ، احمد شاه به او پولی داد تا به هندوستان برود وقتی به شیراز برود از رفتن به هند منصرف شد و نزد صولت قشقایی پناهنده شد و از طرف ایل قشقایی به وکالت مجلس انتخاب شد در دوره پنجم نیز وکیل شد. ↑

 

 • . باقر عاقلی،۱۳۸۰، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، ج اول،چاپ اول، نشر گفتار، ، ۱۳۸۰، ص ۳۸۰ . ↑

 

 • . بیست سال با رضاخان میرپنج (خاطرات سلیمان بهبودی) به اهتمام غلامحسین میرزا صالح،۱۳۶۴، چاپ اول، نشر تاریخ ایران ، ص ۲۰٫ ↑

 

 • . همان، ص ۴۰-۳۹٫ ↑

 

 • . مجله خواندنی‌ها، داستان قشقایی‌ها، دوره ۳، شماره ۲۷، ص ۲٫ ↑

 

 • . مجله بررسی‌های تاریخی، سال ۱۱، شماره مخصوص، اسفند ۲۵۳۵، ص ۱۴- ۲۱۳٫ ↑

 

 

 • . اینجا استدلال ما این نیست که دولت ایران کاملاً در مدل اقتدارگرای بوروکراتیک قرار می‌گیرد علیرغم اینکه این مفهوم بهتر از سایر مفاهیم مانند پاتریموینالیسم دولت صاحب درآمد مستمر و استبداد شرقی واقعیت های سیاست ایران را منعکس می‌کند. علاوه بر این پارادایم اقتدارگرای بوروکراتیک کاملاً ساختاری است چون نقش عوامل فرهنگی و ایدئولوژیک را در ایجاد دولت و مخالفین آن نادیده می‌گیرد. ↑

 

 • . پی یر ابرلینگ.۱۳۸۱ .کوچ نشینان قشقایی فارسٰ، چ اول . تهران. شیرازه . ص ۲۰۴-۲۰۳٫ ↑

 

 • . ابرلینگ . همان . ص ۲۰۴ ↑

 

 • . جلال عبده.۱۳۶۸٫ چهل سال در صحنهٰ، ج اول. چ اول. تهران . رسا. ص ۱۴۷٫ ↑

 

 • . جورج لنزوسکی.۱۳۵۶، رقابت روسیه و غرب در ایران. ترجمه اسماعیل رائین. چ دوم – تهران . جاویدان . . ص ۱۸۳-۱۸۲٫ ↑

 

 • . انور خامه ای بخش اول – ص ۱۰۶ ↑

 

 • . انور خامه ای ص ۱۰۸+ جدول عبده ص ۱۴۷+ جورج نزوکسی ص ۱۸۴٫ ↑

 

 • . پی یرابرنیک . کوچ نشینان قشقایی فابل ص ۲۰۵+ گذشته چراغ راه آینده ص ۱۹۰- ۱۸۹٫ ↑

 

 • . انور خامه ای ص ۱۲۱٫ ↑

 

 • . شوستر هوسرس. سپیده دم در ایران، ترجمه در سردار اهری . چاپ دوم . تهران. چلیپا ۱۳۷۹٫ ص ۱۲-۱۱ ↑

 

 • . جورج نیزوسکی ص ۱۸۳ ↑

 

 • . ابرینگ ص ۲۰۵ ↑

 

 • . همان ٰ ص ۲۰۶ ↑

 

 • . شوستر فلاستوس ص ۱۲۳- ۱۲۲ ↑

 

 • . روزنامه تهران مصور. ش ۱۲۸۴٫ مورخ ۶/۲/۴۷ ص ۱۹٫ ↑

 

 • . بهمن بیگ. اگر قاره قاج نبود. بی چا. تهران. باغ آیینه ۱۳۷۵۱۳۷۴ ص ۲۶٫ ↑

 

 • . روزنامه تهران مصور. ش ۱۲۸۴٫ مورخ ۶/۲/۴۷ ص ۵۱٫ ↑

 

 • . انور خامه ای ص ۶۲٫ ↑

 

 • . شوستر ص ۱۲۵٫ ↑

 

 • . خامه ای ص ۶۱+ شوستر ص ۱۳۹+ ابرلینگ ص ۲۰۸+۲۰۷ ↑

 

 • . شوستر ، ص ۱۴۰٫ ↑

 

 • . خامه ای ص ۶۴ و ۶۳ ↑

 

 • . جعفر مهدی نیا. زندگی سیاسی سپهبد زاهدی. چ اول. تهران . پانویس ۱۳۷۵ ص ۷۲-۵۴٫ ↑

 

 • . روزنامه تهران . مصور ش ۱۲۸۳٫ مورخ ۳۰/۱/۴۷ ص ۱۵-۱۴٫ ↑

 

 • . پی یرابرلینگ. کوچ نشینیان قشقایی فارس . ص ۲۰۹-۲۰۸+ شوستر هوستوس ص ۱۶۱٫ ↑

 

 • . روزنامه تهران مصور. ش ۱۲۸۳٫ مورخه ۳۰/۱/۴۷ ص ۵۳٫ ↑

 

 • . ابرلینگ ص ۲۰۹-۲۰۸+ عئسارس ص ۱۶۱٫ ↑

 

 • . هولتوس ص ۶۷-۶۶٫ ↑

 

 • . همانجا ↑

 

 • . انور خامه ای بخش اول ص ۶۸+ شوستر ص ۱۶۵٫ ↑

 

 • . هوتوس ص ۱۷۰+ خامه ای ص ۶۹٫ ↑

 

 • . ابرینگ ص ۲۱۰- ۲۰۹٫ ↑

 

 • . ابرینگ ص ۲۱۱+ خامه ای ۷۳٫ ↑

 

 • . نوا- سیف پور فاطمی. ص ۳۰-۲۴۲٫ ↑
Share

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *