بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط – دانلود پایانامه

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

در بازار. در حالت اول منافع شرکتهای فعال در یک صنعت برای جلوگیری از ورود رقیب جدید به بازار در یک راستا قرار دارد.

داروغ و استاغتون (1990)، فلسام و اکسی(1992) و ایوانس و اسریدهار(2002)  مدلی را توسعه دادند و بیانگر این بود که شرکتها در مواجه با فشارهای پذیری نسبت به اطلاعات نامساعد) مشابه می­باشد. البته استاندارهای حسابداری ارائه بخشی از اطلاعات مساعد و نامساعد را الزامی کردند اما علاوه براینکه استاندارهای حسابداری شرط ارائه اطلاعات مساعد را تایید پذی بیشتر آنها نسبت اطلاعات نامساعد دانسته­اند، این استاندارها انعطاف­پذیر نیز هستند و تهیه کنندگان اطلاعات می­توانند به صورت دلخواه رویه­های متهورانه ویا محافظه­کارانه را اتخاذ کنند که سیاست متهورانه باعث جذب رقبای بالقوه و سیاست محافظه­کارانه باعث دفع رقبای بالقوه خواهد بود.

2-13-2. محافظه کاری حسابداری و رقابت با  شرکای (رقبای) حاضر در صنعت (بالفعل)

داروغ (1993) در پژوهشی اثر رقابت در بازار بر روی رفتار تهیه کنندگان اطلاعات در خصوص گزارش بهای تمام شده تولیدات را مورد مطالعه قرار داد. او نشان داد که شرکتها در شرایط رقابتی ودر صورتی که قابلیت جانشینی تولیدات بیشتر باشد، علائم و نشانه­ها و اخبار بد در خصوص بهای تمام شده را بیشتر و برجسته­تر گزارش می­کنند. در رقابت شدید قیمتها و حجم تولید و فروش توسط بازار تعیین می­گردد در صورتی که شرکتها بهای تمام شده را بیشتر گزارش کنند این کار از یک طرف شرکتهای فعال در یک صنعت را به افزایش قیمت­ها ترغیب می­کند و از طرف دیگر مصرف کننده را به افزایش قیمتها متقاعد می­کند که نهایتا منجر به افزایش قیمتها و خرسندی سهامدارن شرکت خواهد گردید.

علاوه بر اینکه همه شرکتهای فعال در یک بازار در جهت بیشتر از واقع نشان دادن بهای تمام شده تولیدات کوشش می­کنند، تک تک شرکتها هم در جهت کاهش قیمت فروش و از این طریق افزایش حجم فروش کوشش می­کنند و با این کار منافع ذی­نفعان خود را حداکثر می­کنند.

بدین ترتیب تلاشها در جهت بیشتر نشان دادن بهای تمام شده و کاهش قیمت فروش خواهد بود و این نیز رقابت در بازار اظهار کردند. این شاخص حاصل جمع مجذورات

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی