بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط – پایانامه کارشناسی ارشد

Photo of hands holding colorful rope forming arrow pointing upwards, concept of growth

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

اوراق بهادار شرکت را به دنبال خواهد داشت. زیرا تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بازار، تا حدودی اعمال محافظه کاری در گزارشگری مالی را در نظر می­گیرند اما قادر به انعکاس کامل آن نیستند.

شرکتها با علم به منافع و هزینه­های اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه، بایستی رویکرد مناسب خود را تعیین کنند. تحقیقات ذکر گردیده در بالا، در شرایط عادی اتخاذ رویکرد محافظه­کارانه را پیشنهاد می­کنند. زیرا که منافع اتخاذ روکرد محافظه­کارانه بیشتر از  هزینه­های آن می باشد. حال سوال اساسی پژوهش به این شکل مطرح می­گردد که آیا واحدهای تجاری در مواقع نیاز به تامین مالی(از طریق بدهی یا حقوق صاحبان سهام)، سطح محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی را کاهش می­دهند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا واحدهای تجاری در دوره­های تامین مالی، اخبار و علائم بد و نامساعد را کمتر در گزارش­های حسابداری شناسایی می­کنند یا در مخابره آنها تغییراتی ایجاد نمی­کنند؟ به دلیل اینکه در مواقع نیاز به تامین مالی، هزینه­های ناشی از پایین بودن انتظارات از عملکرد آتی حادتر می باشد، لذا انتظار داریم شرکتها در این مواقع سطح محافظه کاری مشروط خود را کاهش دهند. و بدین ترتیب انتظارات بازار از عملکر آتی خود را بهبود بخشیده و با کمترین هزینه سرمایه تامین مالی داشته باشند.

البته دیدگاه مخالف در این زمینه توسط تائوما[1] (2010) اظهار شده می باشد.  ایشان اظهار داشتند که باسو(1997) در تحقیقی تأثیر محافظه کاری را بر صورت های­مالی مطالعه نمود. او محافظه کاری در حسابداری را به عنوان شناسایی به­موقع تر اخبار بد در مقایسه با اخبار خوب تفسیر می­کند. به­موقع­تر بودن شناساییِ اخبار بد دلالت براین دارد که سود نسبت به بازده­های منفی در مقایسه با بازده های مثبت، در هر زمانی حساس تر می باشد. او نشان داد که حساسیت سود نسبت به بازده­های منفی دو الی شش برابر بزرگتر از حساسیت سود به بازده­های مثبت می باشد. به علاوه، باسو نشان داد که به موقع­تر بودن سود اساساً بر اثر شناسایی به موقع تر اخبار بد از طریق اقلام تعهدی             ( و نه جریان های نقدی) می باشد. از سوی دیگر، اقلام تعهدی و جریان­های نقدی در زمان بندی شناسایی اخبار خوب در صورت های­مالی، تفاوتی با یکدیگر ندارند.

[1]– Tao ma

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی