بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند (مورد مطالعه صنعت موبایل استان گیلان)  – پایانامه کارشناسی ارشد

بررسی تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند (مورد مطالعه صنعت موبایل استان گیلان) – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند (مورد مطالعه صنعت موبایل استان گیلان)

تکه ای از متن پایان نامه :

-۴-۱-۳- آزمون فرضیه سوم

مسیر سوم، اثر مثبت رضایتمندی مشتریان از برند را بر اعتماد به برند آشکار می کند. در این تحلیل، مقدار ضریب تأثیر ۷۲/۰ و معنادار(۴۵/۲) محاسبه گردید. منطقی که پشتوانه تأیید این فرضیه می باشد احتمالاً به این معناست که افزایش رضایتمندی مشتریان از برند، منجر به افزایش اعتماد آنان نیز می گردد.

 مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند (مورد مطالعه صنعت موبایل استان گیلان)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه : مطالعه تأثیر ویژگی ارتباطی برند بر اعتماد برند از طریق رضایتمندی برند

Share