بررسی تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان) – پایانامه ارشد

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

سومین بعد، اعتماد متقابل می باشد. ویلیام شریر[1] بر این اعتقاد می باشد که اعتماد به نفس مهم و اعتماد به دیگران ضروری می باشد. اعتماد، چسبی می باشد که افراد سازمان را به هم پیوند داده و باعث می­گردد که افراد سازمان به یکدیگر تکریم گذاشته، همدیگر را به حساب آورده و دارای ارزش ها و اهداف مشترک گردند

 

 

شکل2-20 ) ابعاد سه گانه توانمندسازی(Ibid,42 )

هر چند پرورش قابلیت های کارکنان مهم و ضروری می باشد، اما در بین ابعاد سه گانه فوق ارتباط بین اعتماد و همسویی شدیرتر بوده و پرورش قابلیت ها باعث تحکیم توانمندسازی خواهد گردید. ارتباط بین دو بعد اعتماد متقابل و همسویی در شکل 2-21 نشان داده شده می باشد:

[1] – Viliam Sharir

 مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت : مطالعه تأثیر یادگیری سازمانی بر توانمندسازی کارکنان شرکت پالایش نفت