بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی – پایانامه

Concept of business leadership amd managing a corporate team as a manager or supervisor symbol inspiring and coaching members as a 3D illustration.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

هدف از انجام پژوهش حاضر، مطالعه تأثیر هشت هفته تمرینات هوازی شدید بر تغییرات سطوح پلاسمایی واسپین و کمرین در موش­های ماده نژاد اسپراگوداولی بود. در این قسمت نتایج به دست آمده از این پژوهش را مورد بحث قرار می­دهیم.

 

5-3-1- تاثیر فعالیت ورزشی بر واسپین

در پژوهش حاضر، پس از محاسبه پارامترهای مورد نظر مشخص گردید که اختلاف معناداری در سطوح واسپین پلاسما پس از انجام هشت هفته تمرین هوازی در مقایسه با گروه کنترل هست. این نتایج نشان دهنده آن می باشد که میزان واسپین پلاسما در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل کاهش یافته می باشد.

این نتایج همسو با پژوهش­های انجام شده توسط صفرزاده و همکاران (1391)، گرکانی و همکاران (1391)، اوبرباخ و همکاران (2010)، لی و همکاران (2010) می باشد و با تحقیقات کیم و همکاران (2011)، بشیری و همکاران (2013)، یان و همکاران (2008)، قهرمانی و همکاران (2012)، خادم المشریعه و همکاران (2012)،  هان و همکاران (2013)، کادگلو و همکاران (2011) همخوانی ندارد.

در پژوهشی که توسط (صفرزاده و همکاران، 1391) بر روی 36 سر موش انجام گردید، آزمودنی­ها به 4 گروه تقسیم شدند. گروه­های تمرینی تحت یک برنامه تمرینی مقاومتی به مدت 4 هفته قرار گرفتند. پس از گذشت این مدت و اندازه­گیری متغیر واسپین، محققان به این نتیجه رسیدند که سطح سرمی واسپین در موش‌های غیردیابتی به طور معناداری کاهش یافته می باشد. با در نظر داشتن نتایج پژوهش اخیر و نتایج پژوهش حاضر به نظر می­رسد شدت فعالیت ورزشی می تواند بر میزان واسپین که به دنبال فعالیت ورزشی تغییر می­کند، موثر باشد. در این پژوهش، آزمودنی­ها به مدت 4 هفته و در پژوهش حاضر به مدت 8 هفته تحت تمرین قرار گرفتند اما زیرا در برنامه تمرینی هر دو پژوهش شدت تمرینات بالا بوده می باشد و کاهش واسپین مشاهده می­گردد به نظر می­رسد زمانی که شدت فعالیت بسیار بالا باشد (مقاومتی، انجام گردید، 50 کودک (25 پسر ، 25 دختر) چاق و دارای اضافه وزن به مقصود تعیین ارتباط بین چاقی و سطوح سرمی واسپین مورد آزمایش قرار گرفت. محققان مشاهده کردند که یک دوره کوتاه مدت تغییر شدید در شیوه زندگی، باعث کاهش معنادار سطوح واسپین ­می­گردد که این موضوع با از دست دادن بافت چربی (کاهش وزن) همراه بود. پس می­توان بیان نمود واسپین مقاومت به انسولین را به طور عمده در بافت چربی کاهش می­دهد. برنامه­های تمرینی، تغییر شیوه زندگی و رژیم غذایی می­تواند یک مکانیسم جبرانی در پاسخ به کاهش حساسیت به انسولین و کاهش متابولیسم گلوگز را به وسیله کاهش واسپین به وجود آورد. پس فعالیت ورزشی و برنامه­های تمرینی، نقشی حمایتی برای بیماری­های مرتبط با چاقی دارند و به وسیله انجام فعالیت ورزشی، بافت چربی کاهش می­یابد و این موضوع باعث کاهش سطوح واسپین می­گردد و پس می­توان گفت یک مکانیسم بسیار مفید برای افراد دارای اضافه وزن محسوب می­گردد. با در نظر داشتن این یافته­ها احتمالاً می­توان گفت که تأثیر فعالیت ورزشی بر بافت چربی و در نتیجه تولید واسپین، یک تأثیر پیشگرانه در

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی