بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی – پایانامه کارشناسی ارشد

Innovative idea in businessman hand concept design.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

5-4- نتیجه­گیری

 

در نهایت این پژوهش نشان داد پاسخ آدیپوکین­ها به فعالیت ورزشی متفاوت می باشد و ممکن می باشد یک آدیپوکین افزایش و آدیپوکین دیگر کاهش پیدا کند. همچنین می­توان گفت میزان شدت و مدت فعالیت ورزشی برای تاثیر بر میزان ترشح آدیپوکین­ها عامل موثری می باشد. اضافه براین بایستی گفت با در نظر داشتن تعداد آزمودنی­ها در پژوهش حاضر، نمی­توان در ارتباط با وجود یا عدم وجود ارتباط بین تغییرات دو هورمون واسپین و کمرین نظر قطعی بیان نمود.

 

 

5-5- محدودیت­های پژوهش

 

در این قسمت به اظهار محدودیت­های پژوهش شامل محدودیت­های قابل کنترل و غیرقابل کنترل خواهیم پرداخت .

 

5-5- 1- متغیرهای غیر قابل کنترل

  1. دوره پریودی (عادت ماهیانه) موش­های ماده

5-6- پیشنهادها

 

آغاز پیشنهادهای که برخاسته از پژوهش حاضر می باشد، اظهار می­گردد و در نهایت پیشنهادها کاربردی جهت مطالعات آینده ارائه می­گردد.

 

5-6-1- پیشنهادهای پژوهشی

  • مطالعه مورد نظر با نمونه­های انسانی و گروه­های بزرگ­تر انجام گردد.
  • تأثیر همزمان هورمون­های واسپین و کمرین در بیماری­های سندروم متابولیک مانند چاقی، بیماری‌های قلبی – عروقی، دیابت و … مورد مطالعه قرار گیرد.
  • ارتباط بین هورمون­های واسپین و کمرین با سایر هورمون­های بافت چربی مورد پژوهش قرار گیرد.
  • تأثیر هورمون­های واسپین و کمرین در آسیب­های بدنی هنگام فعالیت ورزشی مطالعه گردد.
  • ارتباط هورمون­های واسپین و کمرین با انواع داروهای گیاهی و صنعتی مورد مطالعه قرار گیرد.
  • سطوح هورمون­های واسپین و کمرین در بافت­های مختلف مانند بافت عضله اسکلتی و بافت چربی در پاسخ به فعالیت­های ورزشی مطالعه گردد.

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی