بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

 

جدول 3-1- برنامه تمرینات هوازی شدید (سرعت، شیب و زمان)

روزها کمیت­ها هفته

اول

هفته

دوم

هفته

سوم

هفته چهارم هفته

پنجم

هفته

ششم

هفته

هفتم

هفته

هشتم

شنبه سرعت

(متر بر دقیقه)

10 10 12 13 17 19 22 27
شیب(درجه) 5 10 15 15 15 15 18 18
زمان(دقیقه) 15 15 60 60 60 60 60 60
یکشنبه سرعت

(متر بر دقیقه)

10 10 12 13 17 19 22 27
شیب(درجه) 5 15 15 15 15 15 18 18
زمان(دقیقه) 15 15 15 15 60 60 60 60
دوشنبه سرعت

(متر بر دقیقه)

10 12 12 13 17 19 22 27
شیب(درجه) 8 13 15 15 15 15 18 18
زمان(دقیقه) 15 15 15 60 60 60 60 60
سه شنبه سرعت

(متر بر دقیقه)

10 12 12 13 17 19 22 27
شیب(درجه) 8 15 15 15 15 15 18 18
زمان(دقیقه) 15 15 60 60 60 60 60 60
چهارشنبه سرعت

(متر بر دقیقه)

10 12 13 17 19 22 27 27
شیب(درجه) 10 15 15 15 15 15 18 18
زمان(دقیقه) 15 45 60 60 60 60 60 60

 

 

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی