بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)۹۴ – پایانامه کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)۹۴ – پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

شکل۲-:۸ مدل ارتباط تعدیل شده رضایت از معامله ویژه رضایت کلی، وفاداری نظری(بودت، ۲۰۰۸)

 

در این مدل‌ها رضایت کلی تأثیر تعدیل کننده ارتباط رضایت از معامله ویژه و وفاداری را دارد، پس ممکن می باشد بعضی مشتریان به عرضه کننده خدمت (محصول) رجوع کنند حتی اگر از تجربه خدمت ویژه ای ناراضی باشند بدلیل وجود رضایت کلی از عرضه کننده (بودت، ۲۰۰۸).

۲-۵ پیشینه پژوهش

۲-۵-۱ پیشینه داخلی

  • آشتیانی و همکاران (۱۳۹۳) در تحقیقی تحت عنوان مطالعه هوشمندی رقابتی از منظر کارآفرینان (بر مبنای معادلات ساختاری) به این نتیجه رسیدند مطالعه کارآفرینان با سطح بالای توجه کارآفرینی و بازارگرایی حوزه وسیع‌تری از هوشمندی رقابتی را با فراوانی بیشتری مورد کنکاش قرار می‌دهند از سوی دیگر با به کارگیری هوشمندی رقابتی کارآفرینان به مزایای رقابتی‌ای دست پیدا می‌کند که دیگر رقبا از آن برخوردار نیستند و به درک بهتری از نقاط ضعف و قوت خود و رقبایشان دست می‌یابند.
  • غفاری و همکاران(۱۳۹۲) در تحقیقی تحت عنوان هوشمندی رقابتی بر ساخته‌ای جدید در توسعه تفکر استراتژیک (مطالعه موردی: مقایسه بانکهای خصوصی و دولتی استان مازندران) به این نتایج دست یافتند نتایج تحلیـل آمـاری نشـان داد بـین هوشـمندی رقابتی در تصمیم‎های استراتژیک بانکهای خصوصی و دولتی تفاوت معناداری هست. همچنـین، یافتـه هـا حـاکی از آن اسـت کـه بانک‎های خصوصی، انتخاب و ارزیابی گزینه‎ها (مراحل انتهایی تصمیم‎گیری استراتژیک) دارد. روش پژوهش در این مقاله استخراج نوع آرمانی بر مبنای مطالعات موردی چندگانه بوده می باشد.
  • سیادت، مختاری‌پور (۱۳۸۸) در پژوهش خود تحت عنوان ” مطالعه مقایسه‌ای ابعاد هوش اخلاقی از دیدگاه دانشمندان با قرآن کریم و ائمه معصومین (ع)” نشان دادند: افراد با هوش اخلاقی بالا کار درست را صحیح انجام می‌دهند، اعمال آنها پیوسته با ارزش‌ها و عقایدشان متناسب می باشد، عملکرد بالایی ارائه می‌دهند و همیشه کارها را با اصول اخلاقی پیوند می‌دهند.

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

Share