بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)  – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام) – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

در شکل شماره ۳، حالت ( ۱) برداشتی را نشان می‎دهد کـه در آن رضـایت مشـتریان وفـاداری مشتری، هر دو پاسخی برای یک سوال تلقی شده‎اند.

حالت (۲)، نشان می‎دهد که رضایت مشتری، هسته و مرکز ثقل مفهوم وفاداری مشتری می باشد و
وفاداری مشتری، توسط رضایت مشتری حفظ می‎گردد.

در حالت (۳) عنوان می‎گردد که رضایت مشتری نباید به عنـوان هسـته و مرکـز ثقـل وفـاداری
مشتری تلقی گردد، بلکه باید فقط به عنوان جزئی از آن مطرح گردد.

حالت (۴) نشان می‎دهد که وفاداری مشتری، درست مثل رضایت مشتری جزئی از یک مفهـوم
فراگیرتر به عنوان وفاداری همه جانبه می‎باشد.

در حالت (۵) عنوان می‏گردد که بخشی از مفهوم رضایت مشتری در مفهـوم وفـاداری مشـتری قرار دارد، ولیکن رضایت مشتری به عنوان یک عامل کلیـدی در دسـتیـابی بـه همـه جوانـب وفاداری تلقی نمی‎گردد.

در حالت (۶) یاد شده می باشد که رضایت مشتری پایه‎های فرآیندی را شکل می‎دهد که در نهایت منجر به وفاداری می‎گردد (اولیور، ۱۹۹۹).

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

Share