بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)۹۴ – دانلود

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

هوشمندی تاثیر غیرمستقیم در کسب و کار دارد، ‌آن چه از اهمیت ویژه برخوردار می باشد،آن می باشد که درک کنیم اطلاعات چگونه مورد بهره گیری قرار گرفته و چه نتایجی به بار آورده می باشد.

خاطر و تعلق قلبـی پیـدا کـردهبـرای سـازمان‎هـا، سـرمایه‎هـایی بـه شـمار مـی‎رونـد کـه سـودآوری و عمـر طـولانی دارنـد (گی و همکاران[۱]، ۲۰۰۸).

تعاریف متعددی برای وفاداری توسط اندیشمندان مختلف ارائه شده، که این موضوع با توجه بهمفهوم چند بعدی و پیچیده وفاداری قابل قبول می باشد (سودرلند[۲]، ۲۰۰۶)

وفاداری به شرکت  «تعهد عمیق برای خرید دوباره از یک شرکت یا دوباره مشتری شدن برای یک محصول یا خدمت ترجیحی در آینده علیرغم تاثیرات موقعیتی و کوشش‌های بازاریابی» تعریف شده می باشد (اولیور، ۱۹۹۷).

معروف ترین تعریف قابل قبول برای وفاداری به تعریف یاکوبی و کینر[۳]در سال ۱۹۷۳ برمی‎گردد که در آن وفاداری را به عنوان یک تعصب به مارک و پاسخ رفتاری در طی زمان تعریف می‎کند که درآن فرد یک مارک خاص را نسبت به سایر مارک‎ها ترجیح داده و به صورت یک تعهد روانی در مورد آن تصمیم می‎گیرد (مک مولن و گیلمور[۴]، ۲۰۰۸).

وفاداری عامل مهم در هر نوع از تصمیم‎گیری مدیریتی و تحلیل مالی می باشد. نرخ برگشت مشتری جزء حیاتی در تحلیل ارزش دوره عمر می باشد که این موضوع، ابزاری برای فراهم کردن تصمیم‎گیری‎های کوتاه مدت می باشد. روشن می باشد که محاسبه سود هر مشتری برای سازمان بسیار مهم می باشد، منتهی با در نظر داشتن فلسفه فعالیت نامحدود سازمان، بهتر می باشد که این محاسبه سود در یک مفهوم بلند مدت (و نه در زمان حال) مورد توجه قرار گیرد (هنری[۵]، ۲۰۰۰).

از مهم‎ترین ویژگی‎های شرکتهای موفق جهانی، شناخت دقیق مشتریان، تعریف مناسب از بازار هدف، توانایی ترغیب کارکنان برای ارتقای کیفیت و اهمیت دادن به مشتریان می باشد (لویت[۶]، ۲۰۰۰).

[۱]Gee & et al

[۲]Soderlund

[۳]Jacoby and Kyner

[۴] McMullan&Gilmore

[۵]Henry

[۶]Levitt

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)