بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92 – پایانامه

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

الف:شایستگیهای شخصی:

شایستگیهای شخصی عبارت می باشد از این که فرد چگونه خود را مدیریت کند. این بعد شامل سه معیار ، خودآگاهی ، خود تنظیمی و خودانگیزی می باشد.

1- خودآگاهی (Self Awareness)

معیار فوق شامل سه خرده معیار ، آگاهی هیجانی ، خودارزیابی صحیح و اعتماد به نفس می باشد .

الف-آگاهی هیجانی (Emotional Awareness)

فرد نسبت به هیجانات خود و تاثیر آنها آگاهی و شناخت دارد.چنین افرادی:

-می دانند چه هیجاناتی را احساس می کنند و چرا؟

-به ارتباط بین احساساتشان و آن چیز که فکر می کنند،انجام می دهند و یا می گویند، آگاه هستند.

-برای آنها قابل تشخیص می باشد که چگونه احساساتشان بر عملکردشان تاثیر می گذارد.

ب:خودارزیابی صحیح و دقیق (Accurate Self Assessment)

آگاهی فرد از محدودیتها و نقاط قوت خود می باشد.

چنین افرادی:

-از نقاط قوت و ضعف خود آگاهی دارند.

-اهل تفکرند و از طریق تجربه فرا می گیرند.

-بدنبال بازخوردهای روشن ، دیدگاههای جدید ، یادگیری مستمر و خود توسعه ای هستند.

-قادرند حس شوخ طبعی و دیدگاههای خود درمورد دیگران را بروز دهند.

-به تعهدات و وعده های خود اقدام می کنند.

-برای تحقق اهداف خود همیشه پاسخگو هستند.

-درکارشان دقیق و سازماندهی شده اقدام می کنند.

د: سازگاری و انطباق پذیری (Adaptability)

انطباق پذیری در مدیریت تغییر می باشد. چنین افرادی :

-توان اعمال تغییرات سریع ، جابجایی اولویتها و مدیریت مستمر تقاضاهای چندگانه را دارا هستند.

-تاکتیکها و پاسخهایشان با اوضاع و احوال و شرایط متغیر مطابقت دارد.

-توجه آنها نسبت به رویدادها انعطاف پذیر می باشد.

ه : نوآوری (Innovativeness)

پذیرش راحت اندیشه های نو و اطلاعات جدید می باشد . افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-دارای قدرت خلق ایده های جدید هستند.

-برای حل مسایل و معضلات راه حلهای بدیع و تازه جستجو می کنند.

-دارای دیدگاههای جدیدی هستند و قدرت ریسک کردن دارند.

3- خودانگیزی (Self Motivation)

شامل چهار خرده معیار ، هدایت موفقیت ، تعهد ، قوه ابتکار و خوش بینی می باشد.

الف:هدایت موفقیت (Achievment Drive)

به معنی کوشش در جهت بهبود یا دستیابی به استاندارد عالی می باشد.چنین افرادی:

-برای کاهش عدم اطمینان و یافتن راه حلهای بهتر انجام کار ، اطلاعات لازم را جستجو       می کنند.

-به دنبال یادگیری چگونگی بهبود بخشیدن به عملکرد خود هستند.

-با هدایت و رهبری خوب برای تحقق اهداف و معیارهایشان، به دنبال نتیجه هستند          (نتیجه گرایی)

الف:همدلی (Empathy)

احساس هیجانات ، احساسات و نگرشهای دیگران و علاقه مندی فعال به مسایل مورد علاقه دیگران می باشد.افرادی که دارای این شایستگیها هستند:

-در در نظر داشتن علایم همسان و گوش دادن به دیگران فعال هستند.

-نسبت به درک و فهم نگرشهای دیگران با حساسیت اقدام می کنند.

-بر اساس فهم احساسات و نیازهای دیگران ، به حل مسایل و معضلات اقدام می کنند.

ب:خدمت مداری (Service Orientation)

پیش بینی ، تشخیص نیازهای مشتریان می باشد. چنین افرادی :

-با میل و رغبت به دیگران کمکهای مناسب ارائه می کنند.

-راههای افزایش وفاداری و رضایت مشتریان را مطالعه می کنند.

-نیازهای مشتریان را درک و آنها را با خدمات و محصولات تطبیق می دهند.

ج:توسعه و بهبود خدمات دیگران (Developing Others)

احساس نیاز دیگران برای بهبود و تقویت تواناییهای آنهاست.چنین افرادی:

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران