بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران۹۲ – دانلود پایانامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

-دارای روابط استاد شاگردی هستند و به موقع مربیگری می کنند و پستهایی را که چالشی می باشد و رشد مهارتهای افراد را موجب می گردد ، به آنها پیشنهاد می گردد.

-نقاط قوت موفقیتهای دیگران را می شناسند و نسبت به اعطای پاداش اقدام می کنند .

-به دیگران بازخورد مفید ارائه می کنند و نیازهای آنها را برای رشد و توسعه شناسایی می کنند.

د:تنوع در نفوذ قدرت (Leveraging Diversity)

ایجاد فرصتها از طریق افراد مختلف می باشد.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-با بی صبری و ناشکیبایی و تعصب و سوگیری مقابله می کنند.

-تفاوتها را فرصت تلقی و محیطی را ایجاد می کنند که افراد در آن رشد کرده و شکوفا شوند.

-با افراد در زمینه های مختلف ارتباط مستقر می کنند و با آنها برخورد تکریم آمیز دارند.

 

د:شتاب دهنده تغییر (Change Catalyst)

اعمال مدیریت تغییر می باشد.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-الگوی تغییر مورد نیاز دیگران می باشند.

-طرفدار تغییر و مشارکت دیگران در فعالیتهای خود هستند.

-نیاز به تغییر و حذف موانع را تشخیص می دهند.

ه:مدیریت تضاد (Conflict Management)

مذاکره و حل اختلاف نظرها و تضادهاست.افرادی که دارای این شایستگی هستند:

-بحث و مذاکره و گفتگوی آزاد را تشویق می کنند.

-راه حلهای برد – برد را سازماندهی می کنند.

-افراد ناسازگار و موقعیتهای تنش زا را با دیپلماسی و تدبیر مدیریت می کنند.

و:ایجاد تعهد (Building Bonds)

پرورش روابط موثر می باشد . چنین افرادی :

-شبکه های غیر رسمی گسترده را پرورش می دهند و حفظ می کنند.

-روابطی را که دارای منافع دو طرفه هستند ، مطالعه می کنند.

-توانایی ایجاد حس تفاهم و حفظ و نگهداری افراد در گروه را دارند.

ز:همکاری و مشارکت

کار کردن با دیگران در جهت اهداف مشترک می باشد . چنین افرادی :

-جو همکاری دوستانه را ارتقا می دهند.

-در تاکید بر وظیفه و در نظر داشتن روابط توازن دارند.

-دارای حس همکاری ، سهیم شدن در اطلاعات و منافع مشترک هستند.

ح:شایستگی تیمی (Team Capabilities)

ایجاد هم افزایی گروهی برای پیگیری تحقق اهداف جمعی می باشد.

چنین افرادی :

هیجانی در ارتباط مستقیم می داند.بار-آن برای اولین بار بهره هیجانی (EQ) را در برابر هوش بهر (IQ) که اصطلاح شناخته شده و مقیاسی برای سنجش هوش شناختی می باشد ، مطرح نمود و از سال ۱۹۸۰ به تدوین پرسشنامه بهره هیجانی و توصیف کمی هوش غیر شناختی پرداخت.هدف او پاسخ دادن به این سوال مهم بود که چرا بعضی از افراد از توان هیجانی بهتری برخوردار و در زندگی موفق ترند.وی در نهایت به این نتیجه رسید که هوش شناختی تنها شاخص عمده برای پیش بینی موفقیت فرد نیست .

مدل بار-آن دارای ۵ مولفه :

درون فردی(Interpersonal Components) ، سازگاری(Adaptability Components)،خلق و خوی عمومی(General Components) میان فردی(Between Personal Components) و مدیریت تنیدگی(Stress Management Components) با پانزده عامل به توضیح ذیل می باشد :

۱- مولفه های درون فردی :

توانایی اشخاص را در آگاهی از هیجانها و کنترل آنها مشخص می کند .

این مولفه شامل پنج عامل ، خودآگاهی هیجانی ، خود ابرازی ( جرات مندی ) ، عزت نفس ، خودشکوفایی و استقلال می باشد.

۲- مولفه های سازگاری :

این مولفه شامل سه عامل ، واقع گرایی ، انعطاف پذیری و حل مساله می باشد.

۳- مولفه های خلق و خوی عمومی :

این مولفه شامل دو عامل ، خوش بینی و شادمانی می باشد.

۴- مولفه های میان فردی:

این مولفه ها شامل سه عامل ، همدلی ، مسئولیت اجتماعی و روابط میان فردی می باشد.

۵-مولفه های مدیریت تنیدگی :

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران