دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع
هوش بازاریابی

دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع هوش بازاریابی

بازاریابی (پاک مرام ،۱۳۸۸ : ۵۶)
درحالی که هوش بازاریابی تجزیه و تحلیل اطلاعات در مورد بازار شرکت و ایجاد بصیرت درباره مشتریان است. بنابراین ، هوش تجاری می تواند دربرگیرنده هوش بازاریابی نیز باشد. از طرف دیگر هوش رقابتی تلاشی مستمر به منظور ارزیابی رفتار و قابلیت های رقبا در جهت توسعه مزیت رقابتی است. هوش رقابتی پایش و تجزیه و ، تحلیل اقدامات و عملکرد رقبا، به منظور دست یابی به بصیرت در مورد رقبا ست.
اما هوش بازاریابی تلاشی منسجم و اخلاقی به منظور جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به بازار است اطلاعات بازار و محیط میتواند شامل اطلاعاتی در مورد رقبا نیز باشد، در حالی که هوش رقابتی در جستجوی اطلاعاتی صرفاً در باره رقبا یا به عبارت دیگر دانش درباره رقبا است. پس هوش بازاریابی فراتر از هوش رقابتی است و می تواند در برگیرنده آن نیز باشد.(فاریابی ۱۳۹۰ : ۲۳)

۲-۱۹ مدل سیکل هوش بازاریابی
تاکنون مدلهای مختلفی برای اجرای هوش بازاریابیارائه شده است که دراکثر آنها این سیکل به طور کلی دارای مراحل زیر است .
۱- جهت دهی فعالیتهای هوش بازاریابی
این مرحله مهمترین مرحله چرخه هوش بازاریابی است که بیشتر نادیده گرفته میشود و اغلب سازمانها اجرای هوش بازاریابی را از مرحله جمع آوری اطلاعات آغاز میکنند در این مرحله این سوال مطرح میشود.
الف : چطور میتوانیم متوجه شویم که چه اطلاعاتی نیاز داریم و از چه منابعی و چگونه بدست بیاوریم
ب : رفتار و اقدامات کدام رقیبان کنونی و یا بالقوه باید تجزیه و تحلیل شود و چرا
ج : چه چیزی از رقیبان بید بدانیم و چرا
د : چطور میتوانیم داده ها را آنالیز کنیم
۲- جمع آوری اطلاعات
در این مرحله اطلاعات مورد نیاز از منابع مختلف جمع آوری میشود مدیران باید اطمینان یابند که اطلاعات مفید و مورد نیاز آنان جمع آوری شود تا این اطلاعات آنان را قادر سازد که عملکرد رقبایشان را تحلیل نمایند
۳- سنجش اعتبار و صحت اطلاعات
در این مرحله باید به ارزیابی کیفیت اطلاعات جمع آوری شده پرداخت و نتایج احتمالی استفاده از اطلاعات را پیش بینی کرد باید مشخص کرد که منابع اطلاعاتی از اعتبار و صحت کافی برخوردارند یا خیر
۴- بررسی داده ها ، ارزیابی و تفسیر
به عقیده بسیاری از صاحب نظران این مرحله بسیار مهم است چون نتایج خروجی این مرحله در جهت اتخاذ تصمیمات مهم سازمان به کار خوهد رفت در این مرحله اطلاعات به هوش عملی با استفاده از آن استراتژیها و تصمیمات استراتژیک اتخاذ میشود تبدیل میشود در این مرحله از ابزارهای مدیریتی مثل swot استفاده کرد
۵- منتشر کردن : این مرحله آخرین مرحله این سیکل میباشد در این مرحله خروجی هوش بازاریابی به عنوان یک ورودی برای تصمیم گیری مدیریت رده بالای سازمان بکار میرود . (همان منبع : ۷۸)
۲-۲۰ مشخصات هوش بازاریابی
به منظور اجرای موفقیت آمیز و استفاده صحیح از این مفهوم ابتدا باید مشخصات و ویژگی های هوش بازاریابی شناخته شود این مشخصات عبارتند از :
۱- ارتباط داشتن : هوش باید برای تصمیم گیرندگان اصلی اطلاعات مهم مربوط به موقعیت را بدهد و ازارائه اطلاعات نامرتبط و اطلاعات کم اهمیت اجتناب کند.
۲- قابل استفاده بودن : هوش باید در قالبی مناسب ، قابل درک و قابل استفادده برای مدیران باشد تا در آنها انگیزه لازم را ایجاد کند و اطلاعات را به گونه ایارائه کند تا مدیران قادر به استفاده ار آن در حوزه های مختلف باشند.
۳- زمان : هوش باید در زمان مناسب به دست گیرنده برسد تا بتواند تصمیمات موثر اتخاذ کند همچنین امنیت آن باید مد نظر باشد به این معنی که اطلاعات حاصل از سیستم هوش بازاریابی به دست رقبا و افراد خارج از سازمان نیفتد .
۴- صحت و دقت : هوش باید واقعا صحیح باشد تجزیه و تحلیل ها به درستی و با دقت و با توجه به جوانب مختلف انجام شده باشد گیرنده اطلاعات باید به فرستنده اطلاعات اعتماد داشته باشد و نهایتا هوش باید بالاترین کیفیت را داشته باشد .
۵- کامل بودن : هوش باید حتی الامکان شامل تمام رویدادها و حالات ممکن باشد به طور صحیح تحلیل شود و برای تصمیم گیرنده واضح و روشن باشد .
۶- اهداف : هوش باید بدون گرایش و انحراف باشد دیدگاه شخصی باید به عنوان نظر شخصی مشخص شود و بر اهداف سازمانی متمرکز باشد. (همان منبع : ۷۶)
۲-۲۱ منابع مورد استفاده هوش بازاریابی
منابع خارجی
منابع داخلی
نوع منبع
دانشگاه ها ، رقبا ، مشاوران و افراد خبره ، مشتریان رقبا ، نهادهای دولتی ، اعضای رسانه ها و تامین کنندگان
مشتریان ، سرویس اطلاعات مشتریان ، کارکنان ، مدیران ، متخصصان تحقیقات بازاریابی
، شبکه ها و همکاران فروشنده
منابع انسانی
آگهی ، اخبار ، سایت شرکتها ، نشریات دولتی ، تصاویر و نقشه ها ، ارتباطات بازاریابی ،کاتالوگ محصولات رقیب و گزارشات و آمارها
ارتباط با مشتری ، پایگاه داده ها ، کتابخانه منابع مرجع ، طرحهای تجاری و اینترنت ، کاتالوگ محصولات گزارشات و آمارهای شرکت
مستندات و رسانه ها
سمینارها و رویدادهای بازار
مشاهده گران جلسات و ملاقاتها ، بازدید از سایتها
کانالهای تهیه مختلف که بصورت آرشیو در رسانه ها موجود است
( فلشربه نقل ازفاریابی ،۱۳۹۰ : ۸۵)
پیشینه پژوهش
پیشینه پژوهش

۲-۲۴ پیشینه تحقیقات خارجی
۱- در تحقیقی با عنوان انگیزش فروشندگان به مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی توسط وادیه نصری و انوار شرف الدین در دانشگاه تونس انجام شده ، در این تحقیق چهار فرضیه مورد آزمون قرار گرفته اند که عبارتند ازتاثیر مولفه های امید ، سودمندی ، برونگرایی و درونگرایی بر انگیزش افراد برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی که در سال ۲۰۱۱ انجام شده است .در این تحقیق تاثیر چهار مولفه فوق که ازنظریه انتظار وروم استفاده شده بر روی انگیزش فروشندگان برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی مورد آزمون قرار گرفته و به این نتیجه رسیده که : بین امیدواربودن ؛ سودمند بودن ؛ برونگرایی و درونگرایی بر مشارکت فروشندگان در فعالیتهای هوش بازاریابی رابطه معنا داری وجود دارد .
۲- آقایان کریشنا ماچتار و دیوید آردیتی در سال ۲۰۰۸ در اندونزی در مورد نقش هوش بازاریابی در ایجاد سیاستهای قیمت گذاری تحقیقاتی انجام داده و مدلهای قیمت گذاری مختلف را در شرایط مختلف و ارتباط هوش بازاریابی با آنها را مورد بررسی قرار داده اند وبه این نتیجه رسیدند که پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی وسیع تری دارند استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار را از پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی آنها محدود است بیشتر استفاده می کنند. این یافته برای شرکتهای که می خواهند از استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار استفاده کنند بسیار مهم می باشد این تحقیق بر روی پیمانکاران بزرگ در ایالات متحده آمریکا بود و نشان داد که عملیات هوش بازاریابی جاری که توسط پیمانکاران دنبال می شود بیشتر شامل اقدامات تجاری از قبیل مذاکره با مشتریان فعلی و آینده ، مذاکره با مدیران شرکت ؛ و مطالعه نشریات تجاری و ارتباط با پروژه های تحقیقات بازاریابی ؛ توسعه سیستم اطلاعات بازاریابی و سیستم پشتیبانی از تصمیم گیری و جستجواز اینترنت به طور گسترده مورد استفاده قرار نمی گیرد .
۳- در تحقیقی دیگر در سال ۲۰۰۳ با عنوان بررسی نقش سیستم های بازاریابی هوشمند در تصمیم گیری های بازاریابی توسط سالامون ساتک در دوبی انجام گرفت که مهمترینیافته های این مطالعه حاکی از این بود که درجه دقت تصمیمات بازاریابی به میزان اطلاعات مناسب ، مهم ودقیق در دسترس تصمیم گیرنده بستگی دارد . درجه ای که تصمیمات بازاریابی به اطلاعات خارجی نیازمند است بیش از سایر زمینه های اجرایی است ، به دلیل اینکه تصمیمات مربوط به برخی ازفعالیتها می تواند بدون تکیه بر اطلاعات خارجی گرفته شود ، در حالی که تصمیمات بازاریابی به ندرت بدون تکیه بر اطلاعات خارجی اتخاذ می شود .
۴- در تحقیق دیگری در سال ۲۰۱۱ آقایان بودان اوبی پاپوویچ وامینا دورکوویچ با عنوان کاربرد هوش تجاری در صنعت بانکداری در دانشگاه نویسد کشور بوسنی و هرزگوین انجام گرفت در این تحقیق آن ها به مشکلات پیش روی بانک ها از قبیل تغییرات سریع تکنولوژی ، انتظارات مشتریان ، ادغام بانک ها و رقابت با رقبای قدرتمند درعصر حاضر پرداخته و راه حل های مختلفی را که هوش تجاری برای حل آن ها پیشنهاد داده را بررسی کرده اند که عباتند از : ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسک ، توانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعات ،تصمیم گیری به موقع و با کیفیت و نتیجه نهایی اینکه سیستم های هوش کسب و کار در بانکها باید جامع و در عین حال ساده باشد.
خلاصه پیشینه تحقیقات خارجی
نام نویسنده
سال
موضوع
نتیجه
سالامون ساتک
۲۰۰۳
دوبی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

مقاله
بررسی نقش سیستم های بازاریابی هوشمند در
تصمیم گیری های بازاریابی
درجه دقت تصمیمات بازاریابی به میزان اطلاعات مناسب ، مهم ودقیق در دسترس تصمیم گیرنده بستگی دارد .
کریشنا ماچر
و
داوید آردیتی
۲۰۰۸
اندونزی
پایان نامه
نقش هوش بازاریابی در ایجاد سیاستهای قیمت گذاری
پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی وسیع تری دارند استراتژیهای قیمت گذاری بر مبنای بازار را از پیمانکارانی که استعداد هوش بازاریابی آنها محدود است بیشتر استفاده می کنند.
بودان اوبی پاپوویچ
امینا دورکوویچ
۲۰۰۹
مقاله
کاربرد هوش تجاری در
صنعت بانکداری
ضرورت کنترل دقیق و مدیریت ریسک
توانایی مدیریت و بهره برداری از اطلاعات
تصمیم گیری به موقع و با کیفیت بالا
و نتیجه اینکه سیستم های هوش کسب و کار در
بانکها باید جامع و در عین حال ساده یاشد.
وادیه نصری
و
انوار شرف الدین
۲۰۱۱
تونس
پایان نامه
انگیزش فروشندگان به مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی

تاثیر چهار مولفه امیدواری سودمندی؛ برونگرایی و درونگرایی که ازنظریه انتظار وروم استفاده شده بر روی انگیزش فروشندگان برای مشارکت در فعالیتهای هوش بازاریابی مورد تایید قرار گرفته است
۲-۲۵ پیشینه تحقیقات درایران
۱- آقایان محمد فاریابی و علیرضا جلالی و فاطمه نیکبخت درسال ۱۳۹۰ در دانشگاه تبریز در مورد تاثیر ویژگیهای فردی بر ایجاد هوش بازاریابی در سازمانهای علمی و شرکتهای خدماتی تهران انجام داده اند که در این تحقیق پنج ویژگی فردی شخصیت ،خلاقیت ، انگیزه، هوش و پست سازمانی افراد و رابطه آن با ایجاد هوش بازاریابی در سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و رابطه آنها با ایجاد هوش بازاریابی تایید گردیده است که مولفه هوش بالاترین تاثیر را بر ایجاد هوش بازاریابی داشته و سپس مولفه شخصیت و به ترتیب مولفه های خلافیت ؛ پست سازمانی و انگیزه کمترین تاثیر را داشته اند جامعه آماری این تحقیق شامل مدیران بازاریابی ، متخصصان ، کارشناسان و مشاوران بازاریابی است که در مراکز علمی و شرکتهای تولیدی و خدماتی شهر تهران مشغول فعالیت هستند که توسط تکمیل پرسشنامه توسط آنان انجام گردیده است .
۲- تحقیقی دیگر در سال ۱۳۹۲ که به عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه زنجان توسط آقای رضا حسینی ، با موضوع بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی و عناصر آن در فرآیند تصمیم گیری مدیران بانکهای شهرستان زنجان انجام شده است در این تحقیق ، محقق نقش عناصر سیستم اطلاعات بازاریابی را که شامل پایگاه داده های داخلی سازمان ، بازاریابی هوشمند ، تحقیقات بازاریابی و سیستم پشتیبانی تصمیم گیری می باشد را بر فرآیند تصمیم گیری صحیح مدیران بانکها مورد بررسی و کاوش قرار داده است جامعه آماری این تحقیق مدیران ستادی بانک های شهر زنجان به تعداد ۸ بانک دولتی و۱۹ بانک خصوصی می باشد که از روش توزیع پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده گردیده است و محقق پس از تجزیه و تحلیل و تفسیر داده های جمع آوری شده به این نتیجه رسیده که هر یک از عناصر چهارگانه سیستم اطلاعات بازاریابی بر فرآیند تصمیم گیری صحیح مدیران بانکهای مورد مطالعه تاثیر می گذارند و هر چهار فرضیه این تحقیق مورد تایید قرار گرفته است .
۳- آقایان دکتر سید رضا جوادین دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و هاشم آقا زاده و محمد رحیم اسفیدانی دانشجویان دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ در مقاله ای با عنوان استراتژی بازاریابی هوشمند ، بیان داشتند که سازمانها را برای خلق مزیت رقابتی پایدار ناچار به استفاده از استراتژی های بازاریابی هستندهر چند که وجود سایر استراتژی های وظیفه ای نیز لازم می باشد . بنا بر یک رویکرد ترکیبی یکپارچه سازمان ها می توانند استراتژی های بازاریابی خود را بر مبنای قابلیتها و توانمندی های داخلی و جایگاه خارجی ( محیط و بازار ) توسعه دهند .در راستای پایداری مزیت رقابتی ، استراتژی های بازاریابی دو نقش اساسی ایفا می کنند اول : تشویق مشتریان به بازگشت (دیدگاه بازارمحور) دوم : ایجاد شایستگی های متمایز از طریق دستیابی به چهار ویژگی ، ارزشمندی ، کمیاب بودن ، غیر قابل تقلید و قابل سازماندهی .
محقق در این تحقیق به دنبال افزودن یک دیدگاه جدید به منظور توسعه استراتژی بازاریابی است . بر اساس این دیدگاه ، سازمان برای دستیابی به عملکرد عالی باید از طریق خلق و به کار گیری دانش نوآورانه ، نسبت به توسعه استراتژی بازاریابی هوشمند اقدام و مزیت رقابتی خود را پایدار نمایند.

۴- دکتر حسین صفر زاده استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و خانم مینا مصدر دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی تهران تحقیقی با عنوان تاثیر عوامل فردی و مدیریتی بر روی تلاش نیروی فروش برای انجام فعالیت های هوشمندی بازاریابی در سال ۱۳۸۹ در شرکت خودرو سازی سایپا انجام دادند . این پژوهش تاثیر عوامل فردی از قبیل تعهد سازمانی و تمایل به پیشرفت و عوامل مدیریتی یعنی سیستم کنترل رفتاری از قبیل بازخورد ، شناخت ومشارکت در تصمیم گیری به عنوان سه متغیری که بر روی انگیزه نیروی فروش به سوی فعالیت های هوشمندی بازاریابی تاثیر می گذارند و همچنین تاثیر انگیزه بر روی متغیر وابسته نهایی تحقیق یعنی تلاش رفتاری نیروی فروش سنجیده میشود .نتایج حاصل از مطالعه صورت گرفته نشان میدهد که در میان متغیرهای شناخت ، بازخورد و مشارکت در تصمیم گیری ، متغیر بازخورد در ایجاد انگیزه در نیروی فروش به سوی فعالیتهای بازاریابی هوشمند بیشترین تاثیر را داشته است و همچنین در میان متغیرهای سیستم کنترل رفتاری ، تعهد سازمانی دارای بیشترین تاثیررا داشته است.
۵- خانم مریم معرفتی و آقای سید محسن هاشمی در سال ۱۳۹۰در تحقیقی با عنوان بررسی کاربرد سیستم

Share

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *