دانلود رایگان پایان نامه مدیریت با موضوع فرهنگ سازمانی

Businessman draw growth graph and progress of business and analyzing financial and investment data ,business planning and strategy on blue background.

است از تمام مسولین و معاونین شعب و مدیران و معاونین ستادی بانک ملی به تعداد 118 نفر که در اداره امور شعب بانک ملی استان زنجان مشغول بکار می باشند .
اغلب برای تحقیق در یک جامعه بخاطر زیاد بودن تعداد از نظر فنی و هزینه ای امکان بررسی همه افراد آن جامعه وجود ندارد و یا بسیار مشکل است و برای این منظور اقدام به نمونه گیری با فرمول و تکینیک های مخصوص نمونه گیری آن جامعه می گردد.که در این تحقیق چنین لزومی وجود ندارد . زیرا کل جامعه مورد مطالعه که روسا و معاونین شعب بانک ملی استان زنجان است در دسترس می باشد و تعداد آنها هم به اندازه کافی کوچک می باشد که محقق بتواند در مورد همه آنها بدون نمونه گیری و بصورت سرشماری تحقیق به عمل آورد.

3-5 روش جمع‌آوری داده‌ها:
این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی می باشد و هدف اصلی آن بررسی نقش عوامل داخلی بانک ملی بر روی هوشمندی بازاریابی آن است برای این منظور از دو نوع منابع داده استفاده گردید که منابع اولیه و ثانویه می باشند .
منابع داده های ثانویه : از بررسی داده های منتشر شده شامل جستجو دراینترنت ، مقالات ،اسناد ، کتب ،نشریات مربوط به مطالعات قبلی در مورد هوشمندی بازاریابی و موارد مرتبط با آن بدست آمدند
منابع داده های اولیه : توسط توزیع پرسشنامه برای تمام مدیران شعب و مدیران بازاریابی سازمان مورد مطالعه بدست آمده که از این داده ها برای نشان دادن رابطه بین عوامل داخلی سازمان با هوشمندی آن استفاده می گردد .
برای این منظور پرسشنامه ای توسط محقق طراحی گردیده که سعی دارد ارتباط بین نوع سیستم بکار گرفته شده در طراحی و اداره سازمان و هوش بازاریابی آن را بسنجد .
متداول‌ترین و قابل اعتمادترین وسیله بررسی تجربی در جامعه‌شناسی و بسیاری ازرشته‌های مجاور دیگر و همچنین در بخش‌های کاربردی، روش (پرس‌وجو) است، زیرا اگرچه با این وسیله رفتار اجتماعی افراد فقط به طور غیرمستقیم، بر مبنای عکس‌العمل‌های آنها به سؤالات سنجیده می‌شود و به نظر می‌رسد، با تکنیک‌هایی چون «مشاهده» و «آزمایش» ممکن است بتوان رفتار اجتماعی افراد را درگروه های کوچک به طور مستقیم و واقعی‌تر بررسی نموده، امّا درگروه های بزرگتر باید مقیاس‌های دقیق، قابل اطمینان و یک شکلی برای مقایسه و سنجش تعداد زیادی از افراد با یکدیگر یافت که در مجموع روش پرس‌وجو در بیشتر موارد – هر چند لنگان – به این هدف ایده‌آل نزدیک‌تر است (رفیع‌پور،1384ص 296).
پرسش‌نامه پرکاربردترین تکنیک است. پرسشنامه را یا خود پاسخگویان پر می‌کنند و پس می‌فرستند یا مصاحبه‌گران آن را پر می‌کنند. پرسشنامه تکنیک بسیار ساختمندی برای گردآوری داده‌هاست که در آن از هر پاسخگویی مجموعه یکسانی از پرسش ها پرسیده می‌شود.
3-6 تحلیل پرسشنامه
پرسشنامه مذکور دارای 64 سوال و 7 بخش است که عبارتند از:
بخش اول 4 سوال در مورد اطلاعات عمومی مخاطب
بخش دوم 6 سوال مربوط به اهداف سازمانی
بخش سوم 10 سوال مربوط به ساختار سازمانی
بخش چهارم 8 سوال مربوط به فرهنگ سازمانی
بخش پنجم 13 سوال مربوط به مدیریت سازمان
بخش ششم 9 سوال مربوط به منابع سازمان
بخش هفتم 14 سوال مربوط به هوش بازاریابی
برای طراحی سوالات پرسش نامه از شاخص های مطرح شده در تعاریف عملیاتی متغیرها که پیشتر در ادبیات نظری تحقیق به آنها اشاره شد استفاده گردیده است که به صورت خلاصه و جمع بندی شده در جدول زیر ارائه میگردد. « تعاریف عملیاتی با مشخص ساختن فعالیت ها یا عملیاتی که برای اندازه گیری یک سازه یا متغیر لازم است در ارتباط است »( کرلینجر ، 1377ص65)
اهداف سازمانی : شاخص ها و گویه

متغیر
نوع
تعریف نظری
شاخص ها
گویه ها
اهداف سازمانی
مستقل
دلیل وجودی سازمان
قابل قبول بودن
اهداف تعیین شده از طرف مافوق تا چه اندازه برای شما قابل قبول است ؟
آیا تعیین کردن یک هدف مشخص برای دوره ای معین کمکی به عملکرد کارکنان می کند؟
قابل دست یابی
تا چه اندازه تصمیم گیریها با توجه به توانایی کارکنان گرفته می شود ؟
آیا اهداف تعیین شده با توجه به امکانات منطقی هستند
آیا از معیار (میزان نزدیک شدن به اهداف ) برای ارزیابی عملکرد کارکنان استفاده میشود؟
برانگیزاننده بودن
آیا اهداف تعیین شده درمدیران و کارکنان انگیزه لازم را ایجاد میکند؟
آیا در موقع تعیین اهداف نظر شما هم پرسیده میشود
اگر به اهداف تعیین شده دست بیابید مورد تشویق قرار میگیرید
ساختار سازمانی : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل رابیننز
متغیر
نوع
تعریف نظری
شاخص ها
گویه ها
ساختار سازمانی
مستقل
لزوم هماهنگی رسمی الگوهای تعاملی اعضا سازمان
را مشخص
می کند.
پیچیدگی
در فعالیتهای روز مره چقدراز افراد متخصص و حرفه ای استفاده می شود؟
سلسله مراتب زیادی تا مدیریت ارشد سازمان وجود دارد.
برای انجام یک کار اداری چندین دایره مختلف باید درگیر شوند
بیشترین امکانات و نیروی انسانی درمراکزاستان قرار دارد.
تمرکز
کارئمکنان در تصمیم گیریها مشارکت داده می شوند.
مدیریت عالی سازمان با کارکنان مشورت می کند.
تعداد زیردستان و حیطه کتنرل مدیران مناسب است .
رسمیت
دستورالعملهای روشن در خصوص فرایند کار وجود دارد
کارکنان آزادند ازروش شخصی خود در انجام امور استفاده کنند
در باره شغل فعلی افراد شرح شغل مشخص و روشنی وجود دارد

فرهنگ سازمانی : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل ال دفت
متغیر
نوع
تعریف نظری
شاخص ها
گویه ها
فرهنگ سازمانی
مستقل
مجموعه ای از ارزشها باورها درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضای سازمان در آنها وجوه مشترک دارند
انعطاف پذیری
.
انعطاف در رفتار مدیران مشاهده می شود.
از تغییردر رویه ها وروش های انجام کار استقبال میشود

ماموریتی
مدیران برای به انجام رسیدن طرح های مورد نظر خود پافشاری می کنند.
مدیران فقط به مشتریان اهمیت می دهند.
مشارکتی
مدیران سازمان به کارکنان توجه می کنند
از نو آوری و خلاقیت استقبال میشود
بوروکراتیک
کارکنان و مدیران نگران موقعیت خود هستند
مدیران محافظه کار هستند و از ریسک کردن گریزانند
سبک مدیریت : شاخص ها و گویه ها بر اساس مدل اشمیت
متغیر
نوع
تعریف نظری
شاخص
گویه ها
سبک مدیریت
مستقل
انتخاب روش مدیریت
از طرف فرد مدیر
با خواسته سازمان
هدف گرا
همیشه تصمیم نهایی با مدیریت ارشد سازمان می باشد

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

کارکنان چون مهره ای تا زمان فرسایش مورد استفاده قرار میگیرند
نظارت و کنترل برروی کارکنان چقدر است
به چه میزان تنبیهات اداری و انظباطی مورد استفاده قرار می گیرد
عضو گرا
به سلامتی روحی و جسمی کارکنان همچون عضوی از خانواده توجه میشود
به جای دستورات اداری به کارکنان آنها مورد راهنمایی و هدایت قرار میگیرند
ارتقای کارکنان برای مدیریت چه قدر اهمیت دارد
سایه نما

Be the first to comment

Leave a Reply

ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد


*