دانلود پایانامه ارشد با عنوان : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

که محافظه کاری را به عنوان تأئید پذیریِ متفاوت برای شناسایی درآمدها و هزینه­ها در نظر می گیرد، بیانگر محافظه کاری مشروط می باشد. این نوع محافظه کاری به مفهوم شناسایی بموقع­تر اخبار بد نسبت به اخبار خوب در ارتباط با سود می باشد. برای مثال شناسایی زیان های برآوردی در پیمان­کاری و بین مدیریت و سهامداران و یا سایر افرا د برون سازمانی (دیدگاه قراردادی) و ریسک افزایش دعاوی حقوقی (دیدگاه دعاوی حقوقی ) ایجاد می­گردد. همچنین آنها معتقدند که تقاضا برای محافظه کاری نامشروط نیز از دعاوی حقوقی، کاهش مالیات و تقاضای منظم برای محافظه کاری ناشی می­گردد. گفته می­گردد که محافظه کاری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و شرکای بازاری شرکت را کاهش می­دهد که خود باعث کاهش ریسک کلی شرکت می­باشد. ایتردیز[1] (2011) اظهار می­کند که بین محافظه کاری مشروط و نامشروط ارتباط منفی هست. بدین معنی که در صورت وجود محافظه کاری نامشروط دیگر محافظه کاری مشروط در کار نخواهد بود. برای مثال، در صورتی که هزینه پژوهش و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی شناسایی گردد دیگر در دوره های آتی نیازی به شناسایی زیان کاهش ارزش دارایی ایجاد نمی­گردد.

2-9. اندازه­گیری محافظه کاری

همانطور که در بالا اشاره گردید محافظه کاری از ویژگی­های عمده اطلاعات مالی برای ارائه مفیدتر اطلاعات مالی می­باشد.اما برای اینگونه ویژگی­های کیفی معیار دقیقی جهت اندازه­گیری ارائه نشده می باشد . چهار معیار شناخته شده برای اندازه­گیری محافظه­کاری عبارتند از:

  • معیارعدمتقارن زمانی در شناسایی سود و زیان؛
  • معیارمحافظه­کاری مبتنی بر اقلام تعهدی؛
  • معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی؛ و
  • معیارهای محافظه­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

صورت پاسخ سود نسبت به اخبار بد (بازدهی منفی)بهتر از پاسخ سود به اخبار خوب           ( بازدهی مثبت) می­باشد. باسو ضریب 2β را معیار عدم تقارن زمانی سود نامید. باسو (2005) اظهار می­کند که تعریف[1]– Iatridis

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی