دانلود پایانامه ارشد : بررسی تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر رابطه بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)93

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

2-1-6) مدل­های هوش هیجانی

و در مجموع مهمترین مدل­های مختلف هوش هیجانی عبارتند از (مختاری پور،30،1389): مدل مایر و سالووی؛ مدل گلمن؛ مدل بار- آن؛ مدل دلویس و هیگس.

الف : مدل مایر[1] و سالووی[2]

مایر و سالووی و کارسو چهار بعد برای هوش هیجانی تشخیص دادند (مختاری پور،1389، 31):

  • شناسایی هیجان ها در خود و دیگران
  • کاربرد هیجا­ن­ها
  • توانایی درک و فهم هیجان­ها
  • مدیریت هیجان­ها

ب :مدل گلمن[3]

گلمن مدلی از هوش هیجانی ارائه نمود که بیست و پنج شایستگی را در پنج خوشه جای داده بود یا به عبارت دیگر مدل هوش هیجانی گلمن دارای 5 حوزه می باشد (مرتضوی، 1391):

  1. توانایی تشخیص، تفکیک و کنترل احساسات خود را داشته باشند، سپس از طریق همدلی یک ارتباط مناسب مستقر کنند(شهایی و سجادی،1390، 42).

ج: مدل هوش هیجانی بار– آن[4]

بار- آن مفهوم هوش هیجانی را در 5 مولفه و  15 عامل تشکیل دهنده  ارائه می کند که به توضیح زیر معرفی می گردند(شهایی و سجادی،1390، 42):

الف) مولفه درون فردی که شامل موارد زیر می باشد:

[1]Mayer

[2] Solovay

[3] Goleman

[4]Bar-On

 مطالعه تاثیرات میانجی¬گری سبک رهبری تحول¬گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان¬های خصوصی منطقه 5 تهران)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه :مطالعه تاثیرات میانجی­گری سبک رهبری تحول­گرا بر ارتباط بین هوش هیجانی مدیران و استرس شغلی کارمندان (مطالعه موردی در بیمارستان­های خصوصی منطقه 5 تهران)