دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

دانلود پایان نامه

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

1969-1900

هوش و هیجان بعنوان حوزه های جداگانه و محدود

در حوزه عواطف ، مباحث پیرامون مساله تخم مرغ و مرغ بود که کدام آغاز به وجودآمده می باشد.اول واکنشهای فیزیولوژیک به وجودآیند بعد هیجان یا بالعکس.در حیطه های دیگر داروین روی موضوع وراثت و تکامل پاسخهای هیجانی بحث می نمود.اما طی این دوره اغلب هیجان بعنوان موضوعی که تحت این عوامل فرهنگی قرار می گیرد مورد توجه بود(دی یر ، 1983)
1989-1970

مطالعات اولیه پیرامون هوش هیجانی

در این دوره حوزه های شناخت و هیجان مورد مطالعه قرار گرفتند تا مشخص گردد که هیجان و شناخت روی یکدیگر تاثیر متقابل دارند(مایر ، 1995)همچنین در این دوره حوزه ارتباطات غیر کلامی توسعه پیدا نمود و مقیاسهایی برای دریافت اطلاعات   غیر کلامی(که گاهی عاطفه هستند)از چهره و قیافه افراد اختصاص می پیدا نمود.در حوزه هوش مصنوعی بررسیها و آزمایشها در مورد این موضوع بود که رایانه ها چگونه می توانند حالتهای هیجانی را درک کنند(دی یر ، 1983)

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران