دانلود پایانامه ارشد در رابطه با : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

و مدل ارائه شده وی در سال ۱۹۹۷ محافظه کاری مشروط را اندازه­گیری          می­کند.

۲-۹-۲٫ معیار محافظه­کاری مبتنی بر ارزش­های بازار

بیون و رایان[۱](۲۰۰۰) مدلی را برای اندازه گیری محافظه کاری با بهره گیری از تفاوت بین ارزش بازار و ارزش دفتری خالص دارایی­ها ارائه کردند. از منظر آنان، اختلاف ارزش بازار و ارزش دفتری را می توان به دو بخش دائمی و موقت تقسیم کرد. هر دو بخش به نوعی از اِعمال           محافظه­کاری سرچشمه می­گیرند. بخش دائمی، ناشی از اعمال رویه­های محافظه­کارانه برای اندازه­گیری و شناخت اولیه­ اقلام در صورت­های مالی می باشد. به سبب وجود این رویه­های محافظه­کارانه، ارزش­های دفتری همواره کمتر از ارزش های بازار هستند. مانند این رویه­ها می­توان به شناسایی مخارج تحقیق و توسعه به عنوان هزینه و نه دارایی اشاره کرد (محافظه کاری نامشروط). در حالی که بازار به منافع آینده­ این گونه مخارج ارزش­هایی را اختصاص می دهد، ترازنامه­ واحد تجاری به انعکاس آنها نمی­پردازد. بخش موقت نیز ناشی از برخوردهای محافظه­کارانه در دوره­های پس از شناخت اولیه­ اقلام دارایی و بدهی می باشد. در دوره های مزبور، با در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، زیان­ها و کاهش ارزش­ها به سرعت شناسایی می گردد، ولی افزایش ارزش­ها منعکس نمی­گردد. در واقع، شناسایی افزایش ارزش خالص دارایی­ها به آینده موکول می گردد. بدین ترتیب و تا زمانی که شواهد قابل اتکایی از افزایش ارزش خالص دارایی­ها فراهم گردد، ارزش دفتری خالص دارایی­ها از ارزش بازارآنها کمتر خواهد بود OACCit =  Δ(ARit+Iit+PEit)-Δ(APit+TPit)

NOACCit = ACCit-OACCit

در معادلات بالا ACC، جمع اقلام تعهدی؛ NI، سود قبل از اقلام غیر مترقبه؛  DEP، هزینه های استهلاک؛ OACC، اقلام تعهدی عملیاتی؛ AR، حساب های دریافتنی؛ I، موجودی مواد و کالا؛ PE، پیش پرداخت هزینه­ها؛ AP، حساب­های پرداختنی؛ TP ، مالیات­های پرداختنی؛ NOACC، اقلام تعهدی غیر عملیاتی و CFO، جریان های نقدی عملیاتی می­باشند.

اقلام تعهدی غیر­عملیاتی شامل مقادیری می باشد که از برآوردها و قضاوت­های مدیریت ناشی             می­گردد. برای مثال، می­توان به ذخیره مطالبات مشکوک[۱]– Beaver and Ryan

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی