دانلود پایانامه : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

0 Comments

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر اساس مدل­های نظری پیش­بینی ما به این شکل خواهد بود که با افزایش رقابت سطح محافظه کاری افزایش می­یابد و در مواقع نیاز به تامین مالی جهت اینکه تامین مالی به بهترین نحو ممکن صورت گیرد، شرکت­ها سطح محافظه کاری را به مقصود افزایش انتظارات، کاهش خواهند داد. هرچند این کار باعث افزایش تهدیدات ناشی از رقابت بازار محصولات باشد.

2-2. مفید بودن اطلاعات مالی

در مفاهیم نظری گزارش­گری مالی هدف از ارائه اطلاعات مالی به صورت زیر اظهار شده می باشد؛ “هدف‌صورتهای‌مالی‌عبارت‌ازارائـه‌اطلاعاتی‌تلخیص‌وطبقه‌بندی‌شده‌درمورد‌وضعیت‌مالی‌، عملکرد مالی‌وانعطاف‌پذیری‌مالی‌واحدتجاری‌می باشد‌که‌برای‌طیفی‌گسترده‌ازاستفاده‌کنندگان‌ صورتهای‌مالی‌ دراتخاذتصمیمات‌اقتصادی‌مفیدواقع‌گردد.[1] در حقیقت صورت­های مالی بیانگر اطلاعاتی از واحد تجاری هستند که به عموم بهره گیری کنندگان منتشر می­شوند. بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی بسیار متنوع هستند. اطلاعات مالی در صورتی برای عموم بهره گیری کنندگان مفید خواهند بود که دارای خصوصیات کیفی باشند. شکل شماره(1) اختصار­ای از خصوصیات کیفی اطلاعات مالی را نشان می­دهد.  همانطور که مشاهده می­گردد خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با اطلاعات مالی، قابل اتکا بودن و مربوط بودن هستند. یکی از مهمترین خصوصیات کیفی قابل اتکا بودن، محافظه کاری می باشد از آن به عنوان اصل احتیاط یاد شده می باشد.

 

محافظه­کاری بهره گیری از برآوردی را دیکته می­کندکه کمترخوشبینانه می باشد”(هیات استانداردهای حسابداری مالی، 1980 ).

باسو (1997) محافظه کاری را گرایش حسابداری به الزام درجه­ بالاتری از تائید­پذیری برای شناسایی اخبار خوب در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد تعریف کرده می باشد. که این موضوع منجر به کم­نمایی سود و در نتیجه دارایی­ها می­گردد. کمیته فنی سازمان حسابرسی ایران(1386) اظهار می­کند که تهیه کنندگان صورت­های مالی با ابهاماتی که به گونه­ای اجتناب­ناپذیر بر بسیاری از رویدادها و[1] سازمان حسابرسی؛مفاهیم نظری گزارش گری مالی (1386)

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی