دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین نقش هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)۹۴

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

تکه ای از متن پایان نامه :

 

 

 

مدیران از عملیات روزمـره، باهدف تمرکز بر قصد راهبردی بلندمدت کسب وکار می باشد. تفکر راهبـردی، فعالیـت‌هـایی چـون گردآوری اطلاعات، تحلیل، بحث و تبادل نظر در خصوص شرایط حاکم بر سازمان با فعالیت‌های متنوع و پاسخگویی به سؤالهای اساسی در مورد سبد دارایی‌های سازمان را شامل می‌گردد. آبراهام الف) بهره گیری از شواهد تجربی که عملکرد مالی و بازار را به هوشمندی رقــابتی سازمان مرتبط میسازد:

در این روش عملکرد شرکت‎هایی که از هوشمندی رقابتی بهره گیری میکنند از بابت فروش، سهم بازار ،سود هر سهم و غیره با عملکرد شرکت‎هایی که از هوشمندی رقابتی بهره گیری نمی کنند، مورد مقایسه واقع میشود. چنین روشی برای اندازه‎گیری اهمیت فعالیت‌های هوشمندی رقابتی و تأثیر آن در کسب مــــوفقیت سازمان مفید می باشد اما اندازه‎گیری سهم هر یک از افراد و بخش‎هایی که در افزایش هوشمندی سازمان و در نتیجه، موفقیت آن تأثیر داشته‎اند کار آسانی نیست.

ب) اندازهگیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر مستقیم مسائل مالی بر کسب وکار:

یکی از راه‎های ساده اندازه‏گیری ارزش هوشمندی رقابتی آن می باشد که ببینیم کدامیک از درآمـــدها و یا صرفه جویی در هزینه‎ها را می‎توانیم مستقیما ًبه آن مرتبط سازیم. به عنوان مثال اگر سازمانی قادر باشد در زمانی که وضعیت قیمت‎گذاری محصول بسیار رقابتی می باشد،به دقت ساختار قیمت تمام شده و یا حاشیه سود محصولات رقیب را ارزیابی کند، از مزیت با اهمیتی برخوردار خواهد بود و اگر واحــد فروش از این اطلاعات به طریق موفقیت‎آمیزاستفاده کند، طبیعی می باشد که سهمی از این موفقیت، مرهون هوشمندی رقابتی می باشد.

ج) اندازهگیری ارزش هوشمندی رقابتی براساس تاثیر غیرمستقیم مسائل مالی بر کسب و کار:

بیشتر اوقات همبستگی دقیقی بین این دو وجود ندارد. بعضی مواقع هوشمندی، موفقیت زود هنگام برای سازمان به همراه نمی‎آورد، اما منافع آتی در پی دارد. برای مثال، هوشمندی رقابتی یکی از عوامل متعددی می باشد که موجب افزایش سهم بازار می‎گردد. این پیش‎ بینی به نوبه خود مانند اطلاعاتی می باشد که میتوان از آن برای تصمیم‎گیری در خصوص میزان تولید بهره گیری کرد. خبرگان هوشمندی رقابتی مسئولیت پیش‎ بینی صحیح تولید را از آن خود می‎دانند اما تعیین ارتباط منطقی به آسانی امکان‎پذیر نیست. در حالاتی که

 مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش اخلاقی مدیران بر وفاداری مشتریان با تبیین تأثیر هوشمندی رقابتی (مطالعه موردی: مشتریان بانکهای دولتی خصوصی شده شهرایلام)