دانلود پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران92

Creative abstract chemical scientific background illustration with chemistry formula and atom structure against chemical factory plant interior with industrial manufacturing equipment with motion blur effect

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

تکه ای از متن پایان نامه :

هوش درون فردی(فراشناختی) مبین آگاهی فرد از هیجانات و احساسات خویش ، ابراز باروها و احساسات شخصی و تکریم به خویشتن ، تشخیص استعدادهای ذاتی ، استقلال اقدام در انجام کارهای مورد نظر و در مجموع خود هدایتی می باشد.

هوش میان فردی به توانایی درک و فهم دیگران و عوامل برانگیزاننده بشر و چگونگی فعالیت آنها ارتباط دارد.به نظر گاردنر فروشندگان ، سیاست مداران ، معلمان ، متخصصان بالینی و رهبران مذهبی موفق ، احتمالاً از هوش میان فردی بالایی برخوردارند.

 

2-1-21-3-دیدگاه مایر و سالووی در هوش هیجانی

مایر و سالووی هوش هیجانی را توانایی ارزیابی ، اظهار و تنظیم هیجانات خود و دیگران و بهره گیری کارآمد از آنها می دانند.آنها متعقدند : مردم به روشهای مختلف با احساسات و هیجانات خود کنار می آیند که از آن جمله می توان به گونه های ذیل اشاره نمود:

الف)خودآگاه:

اینگونه افراد از خلق و خو و روحیات خویش آگاه هستند و وقوف کاملی به زندگی احساسی خود دارند.اندیشه آنها در اداره کردن احساسات به آنها یاری می رساند.

ب)در خود فرو رفته:

اشخاصی هستند که اغلب اوقات گرفتار احساسات شده و راه گریزی از آن نمی یابند.افرادی ناپایدار که آگاهی چندانی از هیجانات خود ندارند و بی هیچ دورنمایی در احساسات خود غرق می شوند.

ج)تسلیم شده :

این افراد در عین حال که در اغلب اوقات به احساسات خود آگاهند اما باز هم تمایل دارند همان روحیات را بپذیرند و به همین دلیل درصدد تغییر آنها بر نمی آیند.پیتر سالووی (1990) ضمن ابداع اصطلاح (سواد هیجانی) در این مورد به پنج حیطه اشاره  می کند:

1-خودآگاهی:

آگاهی از خویشتن ، توان خودنگری و تشخیص احساسات خود ، به همان گونه ای که هست.

1-ارزیابی و ابراز هیجان:

ارزیابی و ابراز هیجان بواسطه مولفه های کلامی و غیر کلامی همچنین ارزیابی هیجان در دیگران بوسیله مولفه های فرعی ادراک غیر کلامی و همدلی ، مشخص می گردد.

2-تنظیم هیجان در خود و دیگران:

تنظیم هیجان ، تجربه فراخلقی ، کنترل ، ارزیابی و اقدام به خلق خویش و تنظیم هیجان در دیگران ، تعامل موثر با سایر افراد را شامل می گردد.

3-بهره برداری از هیجان:

بهره گیری از اطلاعات هیجانی درتفکر ، اقدام و مساله گشایی می باشد(مایر و سالووی ، 1990)

بعدها مایر و سالووی برای هوش هیجانی مدل چهار بعدی ، آگاهی هیجانی ، تسهیل هیجانی ، شناخت (ادراک ) هیجانی و کنترل هیجانی را در نظر گرفتند.

مدل فوق بر این نکته تاکید دارد که هوش هیجانی ساختی چند وجهی می باشد و این ابعاد می توانند متقابلاً در افزایش تواناییها تأثیر موثر و کارآمدی داشته باشند.

توضیح ابعاد مطرح شده در مدل چهار بعدی مایر و سالووی :

1-آگاهی هیجانی:

به توانایی اطلاع از هیجاناتی که شخصاً تجربه می گردد و اظهار و اظهار آنها و نیازهای هیجانی خود و دیگران اشاره دارد.بعنوان نمونه می توان به فرق اظهارات درست یا نادرست هیجانات و نیز اظهارات صادقانه یا کاذب اشاره نمود.

2-تسهیل هیجانی:

به توانایی فرد برای بهره گیری هیجانات در اولویت بندی تفکرات با تاکید بر اطلاعات مهمی که علت تجربه احساسات را توضیح می دهند، اشاره دارد همچنین این عامل توانایی اخذ دیدگاههای چندگانه برای ارزیابی یک مشکل از تمامی زوایا را در بر می گیرد.

 مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد:مطالعه تاثیر هوش عاطفی بر عملکرد شغلی کارکنان اداره کل بیمه سلامت استان تهران