دانلود پایان نامه تحقیق ماهوی و تاریخی

دانلود پایان نامه تحقیق ماهوی و تاریخی

عنوان : تحقیق ماهوی و تاریخی

دانشگاه ادیان و مذاهب

دانشکده مذاهب اسلامی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تصوف و عرفان اسلامی

 

حدیث حقیقت:

تحقیق ماهوی و تاریخی

 

استاد راهنما

حجت الاسلام والمسلمین دکترالهی منش

 

استاد مشاور

 دکتر محمد نصیری

تابستان ۱۳۹۲

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
 
 
                 فهرست مطالب
فصل اول: کلیـات
مقدمه:ژرفای کشش و گوناگونی کوشش انسان در طریق حقیقت.. ۲
بیان مساله و روش تحقیق.. ۱۵
پرسش های اصلی و فرعی تحقیق ۱۷
فرضیه های تحقیق: ۱۸
پیشینه تحقیق موضوع : ۱۸
فصل دوم: کمیل بن زیاد، تبار، دوره های حیات و ابعاد شخصیت
کمیل بن زیاد، تبار و خاندان او ۲۱
کمیل بن زیاد در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، خلفاء و امامان اهل بیت علیه السلام ۲۲
کمیل، صاحب و یار دوران غربت امام علی علیه السلام ۲۴
کمیل فرماندار امام علی.. ۲۷
منزلت علمی و معنوی کمیل در نظر حضرت امیر علیه السلام ۳۲
دعاى کمیل‏ و برخی محورهای عمده آن. ۴۰
آستانه و آرامگاه کمیل بن زیاد ۴۱
کمیل نامه. ۴۳
فصل سوم: «حدیث حقیقت» اسناد، نسخه ها و شروح
الف ـ سندشناسی حدیث حقیقت.. ۴۶
ب ـ  منابع کهن و حدیث حقیقت(نسخه ها و شروح) ۵۱
ج ـ معرفی برخی از نسخه ها و شروح حدیث حقیقت.. ۷۱
شرح منسوب به علامه حلی و انتساب آن، مآخذ و نسخه ها ۷۱
شرح حدیث حقیقت، ابن همام شیرازى، روش تحقیق و تصحیح .. ۷۷
حدیث حقیقت در آثار سید حیدر آملی ۸۱
شرح حدیث حقیقت، خواجه محمد دهدار ۸۴
شرح حال و زندگینامه محمد بن محمود دهدار شیرازی.. ۸۵
شرح حدیث حقیقت، محمد على بن محمد حسین خلخالى و روش تصحیح آن. ۸۸
شرح حدیث حقیقت، شیخ على بن محمد جواد مرندى.. ۹۱
شرح حدیث حقیقت، قاسم علی اخگر حیدرآبادی.. ۹۳
شرح حدیث الحقیقه، سیدحسن مصطفوی ۹۹
فصل چهارم: شرح و تفسیری از «حدیث حقیقت»
مقدمه : شرحی بر حدیث حقیقت.. ۱۰۲
«ما الحقیقۀ»، حقیقت چیست؟ ۱۰۶
«مالک و الحقیقۀ». ۱۱۴
«او لست صاحب سرّک». ۱۱۶
«بلی و لکن یرشّح علیک ما یطفح منی». ۱۲۰
«قال: او مثلک یخیب سائلاً؟». ۱۲۴
کشف سبحات الجلال من غیر اشاره ۱۲۶
«زدنی بیانا». ۱۳۲
« محو الموهوم مع صحو المعلوم». ۱۳۴
« هتک الستر لغلبه السِّر». ۱۴۰
« جذب الاحدیۀ لصفۀ التوحید». ۱۴۵
«نور یشرق من صبح الازل». ۱۴۹
«اطفی السراج فان الصبح قد طلع ۱۵۵
جمع بندی و نتیجه گیری.. ۱۵۶
پی نویس ها ۱۶۱
کتابنامه. ۱۸۴
چکیده:
پژوهش پیش رو با عنوان «حدیث حقیقت: تحقیق ماهوی و تاریخی» در چهار فصل به روش توصیفی تحلیلی در صدد است با توجه به اسناد، نسخه ها و شروح فارسی و عربی موجود (پنج نسخه اصلی) به بررسی این حدیث بپردازد.
خبر کمیل ، کمیلیه ، حدیث حقیقت برخی دیگر از اسامی این حدیث هستند.
در خصوص بررسی سندی، اگر چه عین خبر کمیل تا کنون در منابع حدیثی قدیم(منابع اولیه حدیثی) یافت نشده است اما محتوای آن از سوی بسیاری از بزرگان شیعه، مخصوصا کسانی که دارای مشرب عرفانی و فلسفی هستند، استناد و بهره برداری قرار گرفته است. و عده ای از علماء اقدام به شرح و تفسیر آن کرده اند.
مسئله اصلی در بررسی و تبیین محتوایی حدیث، این است که آیا پرسش کمیل  [ما الحقیقۀ] که چند بار تکرار شده است و هربار امام علی علیه السلام پاسخی غیر از پاسخ قبلی داده، یک پرسش و در نتیجه یک پاسخ با تعابیر مختلف است؟ یا چند پرسش و ناظر به مراتب مختلف حقیقت است؟ از میان دیدگاه های موجود این پژوهش ضمن ترجیح دیدگاه دوم بر همین اساس به تفسیر و تبیین فقرات مختلف پرداخته است.
با توجه به اشتهار جناب کمیل به صاحب سرّ امام علی علیه السلام و نیز دیگر احادیث معنوی و روحانی که از او در منابع معتبر به یادگار مانده است، کمیل ابن زیاد از چنان ظرفیتی برخوردار است که صاحب کلام [لو کشف الغطاء ما ازددت یقیناً] جلوه هایی از علوم الهی و تجلیات از عطایای ربانی برای کمیل باز گوید.
کلمات کلیدی:
حدیث حقیقت، روایت کمیل، کمیلیه، اصحاب سرّ، کمیل ابن زیاد، امام علی علیه السلام، عرفان شیعی ، عرفان درون دینی و عرفان برون دینی

فصل اول:

کلیـات

مقدمه:ژرفای کشش و گوناگونی کوشش انسان در طریق حقیقت
از یک سو حقیقت جویى در همه دوره های حیات انسان از مطلوب های جدی و همیشگی و متعالى او بوده، چنانکه رسیدن به حقیقت از آرمان ها و آرزوهای دائمی او بوده است و انسان ها از گذشته های بسیار دور تاکنون هریک به گونه اى در طلب دست یابى به حقیقت بوده، آرزوی رسیدن به آن را داشته اند، و از سوی دیگر واقعیت اختلاف و تفاوت در ظرفیت ها  و استعدادهای آدمیان سبب شده است تا فهم و درک حقیقت و بازیافتن به آستان آن چه بسیار گوناگون و مختلف جلوه گر شده است
از رسالت هاى برتر سفیران الهى «هدایت تشریعی» یعنی ارائه طریق و نشان دادن حقیقت به انسانها از یکسو و «هدایت تکوینی» یعنی ایصال الی المطلوب و رساندن آنان به حقیقت بر اساس همین ظرفیت ها از سوی دیگر است. اما از آن جا که انسانها از ظرفیت هاى وجودى متفاوت برخوردارند، همگان تحمّل همه نوع سخن،آگاهی ودرکی را ندارند.
افزون بر امکان اثبات عقلی مراتب استعداد و تفاوت ظرفیت های آدمیان، واقعیت خارجی وعینی این گوناگونی استعداد ها  بوسیله آیات قرآن و روایات معصومان مورد تایید وتاکید قرار گرفته است. در این مقدمه تلاش خواهد شد هرچند مختصر به ابعاد قرآن و دسته ای از روایات که گویای این واقعیت است اشاره شود.
تعداد صفحه : ۲۰۳
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       parsavahedi.t@gmail.com

Share