دانلود پایان نامه ارشد:تحلیل و پیش ­بینی رفتار مصرف برق مشترکین با بهره گرفتن از تکنیک­ های داده­ کاوی(مطالعه موردی شرکت …

در عصر حاضر به جرات می توان گفت بشر برای انجام فعالیت های روزمره و افزایش رفاه زندگی خود، بیش از هر انرژی دیگر از انرژی الکتریکی بهره می برد. با توجه به مشکل ذخیره سازی انرژی الکتریکی، پیش بینی میزان بار مورد نیاز به منظور داشتن یک شبکه توزیع برق مطمئن و پایدار حیاتی است. مشترکین برق یکی از اصلی ترین ارکان زنجیره عرضه برق می باشند. هدف این تحقیق پیش بینی برق مصرفی مشترکین و تحلیل رفتار مصرفی آن ها تحت تاثیر عوامل آب و هوایی و متغیرهای زمانی می باشد. در صورت داشتن یک پیش بینی مناسب و دقیق می توان از هدررفت منابع مالی ناشی از افزایش هزینه های عملیاتی جلوگیری نمود. از سوی دیگر، با توجه به حجم انبوه داده های مصرف مشترکین و عوامل موثر، تنها می توان با استفاده از ابزارهای نوین فن آوری اطلاعات همچون داده کاوی به تجزیه وتحلیل داده ها پرداخت. ابزار داده کاوی به استخراج الگوها و دانش پنهان از داده ها جهت یک پیش بینی درست می-پردازد.
در این تحقیق، به بررسی و پیش بینی میزان مصرف برق مشترکین شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی می پردازیم. برای این منظور و با در اختیار داشتن داده های مصرفی ۵۵۹۵ مشترک طی ۱۲ دوره دوماهه، الگوریتم های پیش بینی کننده همچون CHAID، C&R،Regression ،Neural Networks را بر روی داده های موجود اجرا نموده و نتایج حاصل از اجرای هر الگوریتم بر اساس معیارهای ارزیابی خطای پیش بینی مانند میانگین درصد قدرمطلق خطا مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. نیز با خوشه بندی مشترکین با استفاده از الگوریتم Kohonen به بررسی رفتار مصرفی آن ها پرداخته شد. در نهایت، به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پرداختیم.
کلمات کلیدی: پیش بینی، مصرف برق، مشترک، داده‌کاوی، دسته بندی، رگرسیون، خوشه بندی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فناوری اطلاعات

گرایش :تجارت الکترونیک

عنوان : تحلیل و پیش ­بینی رفتار مصرف برق مشترکین با بهره گرفتن از تکنیک­ های داده­ کاوی(مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

دانشگاه شیراز

دانشکده ­ی آموزش های الکترونیکی

 

پایان­ نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته ­ی مهندسی فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک)

تحلیل و پیش ­بینی رفتار مصرف برق مشترکین با بهره گرفتن از تکنیک­ های داده­ کاوی(مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی)

استاد راهنما:

دکتر بهروز مینایی

تیر ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست
عنوان                                                                                      صفحه
فصل اول: مقدمه و طرح مسئله
۱-۱- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱
۱-۲- بیان مسئله تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲
۱-۳- ضرورت و اهداف تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳
۱-۴- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶
۱-۵- ساختار پایان نامه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق
۲-۱- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
۲-۲- انرژی الکتریکی و اهمیت آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۹
۲-۳- ویژگی­های انرژی الکتریکی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۱
۲-۴- تاریخچه صنعت برق در جهان و ایران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ۱۴
۲-۵- زنجیره­ی عرضه­ی برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۵
۲-۵-۱ تولید . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .۱۶
عنوان                                                                                      صفحه
۲-۵-۲- انتقال . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۶
۲-۵-۳- توزیع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۶
۲-۵-۳-۱- مصرف برق در ایران و جهان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۷
۲-۵-۳-۲- مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
۲-۵-۳-۲-۱- مشترکین بخش خانگی  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۱۸
۲-۵-۳-۲-۲- مشترکین بخش تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹
۲-۵-۳-۲-۳- مشترکین بخش صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۱۹
۲-۵-۳-۲-۴- مشترکین بخش عمومی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ۱۹
۲-۵-۳-۲-۵- مشترکین بخش حمل­و­نقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۰
۲-۵-۳-۲-۶- مشترکین بخش کشاورزی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۰

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۲-۶ مطالعه و پیش ­بینی بار . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۲
۲-۶-۱- الگوی مصرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳
۲-۶-۲- پیش ­بینی مصرف . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۳
۲-۶-۳- عوامل موثر بر مصرف برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۴
۲-۶-۳-۱- شرایط آب­و­هوایی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۵
۲-۶-۳-۲- متغیرهای زمانی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۶
۲-۶-۳-۳- ویژگی­های محل اقامت مشترک . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷
۲-۷- داده ­کاوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۷
۲-۷-۱- اهداف داده ­کاوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۲۹
۲-۷-۲- روش­های داده ­کاوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۰
۲-۷-۲-۱- دسته­بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۰
عنوان                                                                                      صفحه
۲-۷-۲-۲- خوشه­بندی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱
۲-۷-۲-۳- تحلیل وابستگی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۱
۲-۷-۳- فرآیند داده ­کاوی ( مدل CRISP-DM )  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۲
۲-۸- چکیده فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۴
فصل سوم: مروری بر ادبیات تحقیق
۳-۱- پیشینه تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۳۶
۳-۲- چکیده فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۱
فصل چهارم: روش تحقیق
۴-۱- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۳
۴-۲- فرآیند داده ­کاوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۴
۴-۳- استاندارد CRISP-DM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
۴-۳-۱- مرحله درک تجاری . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۴۵
۴-۳-۲- مرحله درک داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶
۴-۳-۳- مرحله پیش­پردازش داده­ ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۰
۴-۳-۴- مرحله ساختن مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۳
۴-۳-۴-۱- الگوریتم  C&R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
۴-۳-۴-۲- الگوریتم CHAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
۴-۳-۴-۳- الگوریتم رگرسیون خطی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۶
۴-۳-۴-۴- الگوریتم شبکه عصبی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۷
۴-۳-۴-۵- الگوریتم کوهونن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۸
عنوان                                                                                      صفحه
۴-۳-۵- مرحله ارزیابی مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۵۹
۴-۳-۶- بکارگیری مدل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۱
۴-۴- چکیده فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۲
فصل پنجم: نتایج و ارزیابی
۵-۱- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۳
۵-۲- نتایج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
۵-۲-۱- نتایج حاصل از پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن “تعطیلات” به عنوان عامل موثر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۴
۵-۲-۲- نتایج حاصل از پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن “میانگین ارتفاع سقف ابر” به عنوان عامل موثر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۶
۵-۲-۳- نتایج حاصل از پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن “کمینه دما و بیشینه دمای موثر” به عنوان عوامل موثر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۷
۵-۲-۴- نتایج حاصل از پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با در نظر گرفتن “تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر” به عنوان عوامل موثر . . . . . . . . .۶۸
۵-۲-۵- مقایسه عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۱
۵-۲-۶- خوشه­بندی رفتار مصرفی مشترکین برق با در نظر گرفتن عوامل موثر . . . . . . .۷۲
۵-۳- چکیده فصل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۶
فصل ششم: نتیجه­گیری و پیشنهادات
۶-۱- مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۷
۶-۲- یافته­ های تحقیق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۷۸
۶-۳- پیشنهاد برای تحقیقات آتی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۱
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۸۲
 
فهرست جدول­ها
عنوان و شماره                                                                           صفحه
جدول ۴-۱- اطلاعات کارکرد مشترکین . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۶
جدول ۴-۲- اطلاعات هواشناسی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۴۸
جدول ۵-۱- پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عامل “تعطیلات” . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۶۵
جدول ۵-۲- پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عامل “میانگین ارتفاع سقف ابر” . . . . . . . .۶۶
جدول ۵-۳- پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل “کمینه دما و بیشینه دمای موثر” . ۶۷
جدول ۵-۴- پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل “تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۹
جدول ۵-۵- خوشه­های رفتاری مشترکین برق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۳
فهرست شکل­ها
عنوان                                                                                      صفحه
شکل ۲-۱- نمودار مصرف برق در جهان در طی سال­های ۲۰۰۰-۲۰۰۰۹ . . . . . . . . . . . . .۱۷
شکل ۲-۲- نمودار مصرف برق در ایران در طی سال­های ۱۳۸۳-۱۳۸۹ . . . . . . . . . . . . . . .۱۸
شکل ۲-۳- درصد انرژی برق مصرفی کشور به تفکیک بخش­های مختلف در سال ۱۳۸۹٫ . .۲۱
شکل ۲-۴- درصد مشترکین بخش­های مختلف در سال ۱۳۸۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۱
شکل ۲-۵- درصد انرژی مصرفی استان آذربایجان غربی به تفکیک بخش­های مختلف در سال ۱۳۸۹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۱
شکل ۲-۶- درصد مشترکین بخش­های مختلف استان آذربایجان غربی در سال ۱۳۸۹ . . . .۲۱
شکل ۲-۷- داده ­کاوی به عنوان یک مرحله از فرآیند کشف دانش . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۲۹
شکل ۲-۸- مراحل مدل مرجع فرآیند داده ­کاوی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۳۳
شکل ۴-۱- ساختار شبکه کوهونن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .۵۸
شکل ۵-۱- مقایسه الگوریتم­ها در پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عامل “تعطیلات” . . ۶۵
شکل ۵-۲- مقایسه الگوریتم­ها در پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عامل “میانگین ارتفاع سقف ابر” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۷
شکل ۵-۳- مقایسه الگوریتم­ها در پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل “کمینه دما و بیشینه دمای موثر” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۸
شکل ۵-۴- مقایسه الگوریتم­ها در پیش ­بینی مصرف برق مشترکین با عوامل “تعطیلات، میانگین ارتفاع سقف ابر، کمینه دما و بیشینه دمای موثر ” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۶۹
شکل ۵-۵- قسمتی از درخت تصمیم ایجاد شده توسط مدل Kohonen-CHAID . . . . . 70
شکل ۵-۶- مقادیر میانگین مصرف واقعی و پیش ­بینی شده توسط مدل Kohonen-CHAID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
شکل ۵-۷- عملکرد حالت­های مختلف بر اساس معیار ارزیابی میانگین درصد قدرمطلق خطا . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ۷۲
فصل اول: مقدمه و طرح مسئله
۱-۱-  مقدمه
 
انرژی به طور عام و انرژی الکتریکی به صورت خاص، از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی جوامع می­باشد. صنعت برق در اقتصاد ملی و تامین رفاه اقتصادی و اجتماعی کشورها ارزش زیادی دارد و جزء صنایع مهم زیربنایی است. اصولا انرژی الکتریکی تمیزترین و بهترین نوع انرژی است که به آسانی می­توان آن را به هر نقطه­ای انتقال داد.
تأمین انرژی الکتریکی همواره یکی از نیازهای جوامع پیشرفته کنونی بوده است. با توجه به پیشرفت­های صورت گرفته در حال­حاضر تقریبا اکثر فعالیت­های روزمره­ی تجاری، پزشکی، صنعتی و … با بهره گرفتن از این انرژی صورت می­گیرد. با در نظر گرفتن رشد سریع جوامع، نیاز به تأمین انرژی برق هر چه بیشتر احساس می­گردد.
یکی از مسائلی که در این رابطه حتماً باید مد­نظر قرار گیرد، زمان­بر و هزینه­بر بودن ساخت تأسیسات بزرگ تولید و انتقال انرژی الکتریکی می­باشد. همین امر لزوم پیش ­بینی میزان انرژی الکتریکی مورد نیاز در دوره­های بعدی را هر چه بیشتر مشخص می­ کند. بنابراین برای داشتن یک شبکه­ی قابل اطمینان باید یک دید کلی از مصرف انرژی در دوره­های مصرف بعدی داشت و با توجه به آن برنامه ­ریزی ساخت و نصب تجهیزات گوناگون شبکه ­های تولید، انتقال و توزیع را انجام داد. در این راستا مسأله­ برآورد انرژی الکتریکی از اهمیت بالایی برخوردار می­باشد که دقیق­تر بودن آن به معنی استفاده بهتر از امکانات و جلوگیری از به هدر رفتن سرمایه می­باشد .
در ایران نیز با توجه به نیازهای روزافزون کشور به انرژی و رشد سریع مصرف انرژی، بخصوص انرژی الکتریکی، نیاز به مدیریت و برنامه ­ریزی مناسب در جهت تامین این انرژی برای مشترکین از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
از سوی دیگر با توجه به تاثیر عوامل متعدد و پیچیده بر میزان مصرف انرژی الکتریکی، شناخت این عوامل و بررسی میزان تاثیر هر گروه از عوامل می ­تواند در تدوین الگوها­ی مصرف مطلوب کارا باشد. استفاده از روش­های آماری سنتی با توجه به حجم عظیم اطلاعات کارکرد مشترکین و تعدد عوامل موثر بر مصرف در زمینه برآورد انرژی الکتریکی مورد نیاز بسیار دشوار می­باشد، بنابراین ابزار­ها­ی نوین فن­آوری اطلاعات همچون پایگاه­ داده و داده ­کاوی می ­تواند با پیش ­بینی دقیق میزان مصرف برق و استخراج الگوها و دانش پنهان در اطلاعات مصرفی مشترکین راهکار مناسبی در زمینه­ مدیریت مصرف انرژی الکتریکی باشد.


۱-۲-  بیان مسئله تحقیق
امروزه اهمیت انرژی بر هیچ کسی پوشیده نیست. انرژی در حیات جوامع، نقش زیربنائی را ایفا می­ کند و به عنوان عامل اصلی هرگونه فعالیتی به شمار می رود. یکی از ویژگی­های دنیای امروز ، استفاده گسترده از انرژی الکتریکی است. انرژی الکتریکی  ما را قادر به  استفاده از لوازم الکتریکی از جمله لوازم خانگی، رایانه­ها، تجهیزات مخابراتی، پزشکی و حمل­و­نقل، و همه­ی آنچه که کیفیت زندگی را افزایش می­دهد، می­سازد؛ مسلما بسیاری از این لوازم، در زندگی روزمره­ ضروری و حیاتی می­باشند  ]۶[.
سهولت تبدیل انرژی الکتریکی به سایر انواع انرژی و امکان انتقال سریع آن به نقاط مختلف بر اهمیت استفاده از آن در دنیای مدرن امروزی افزوده وآن را به مهمترین منبع تامین انرژی تبدیل کرده است. این امر موجب گستردگی و مقبولیت استفاده از برق در مصارفی همچون خانگی، تجاری، صنعتی، کشاورزی و سایر مصارف گردیده است. بنابراین سهم و میزان مصرف برق هر یک از بخش­های مصرف ­کننده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است ]۱[. در سراسر جهان، مشترکین خانگی درصد قابل توجهی از مصرف برق را به خود اختصاص می­ دهند ]۷[. در سال ۱۳۹۰، بخش خانگی ۹/۳۰% از کل انرژی برق کشور را مصرف نموده و بعد از بخش صنعت در رتبه دوم مصرف انرژی الکتریکی قرار گرفته است ]۵[
علیرغم مزایای فراوان، توانایی ذخیره­سازی انرژی الکتریکی وجود ندارد، لذا شناسایی الگوی مستمر عرضه و تقاضا و پیش ­بینی میزان برق مصرفی مشترکین برای تامین انرژی الکتریکی با قابلیت اطمینان بالا، امری ضروری است ]۸[. مصرف انرژی الکتریکی تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که از آن جمله می­توان به شرایط آب­و­هوایی، متغیرهای اقتصادی-اجتماعی، جمعیت، قیمت برق، دوره­های تعطیلات و … اشاره کرد.
بنابراین شناخت الگوهای رفتاری مصرف برق مشترکین برای اتخاذ سیاست­های مناسب به منظور مدیریت پایدار در شبکه برق امری مهم و ضروری است.  با توجه به میزان مصرف بالای انرژی الکتریکی در بخش خانگی، پیش ­بینی صحیح تقاضای انرژی الکتریکی مشترکین خانگی یکی از جنبه­ های مهم در مدیریت شبکه برق می­باشد ]۹[. استخراج الگوها و دانش پنهان در اطلاعات مصرفی مشترکین برق و پیش ­بینی میزان مصرف با توجه به عوامل تاثیرگذار، می ­تواند برای هر یک از شرکت­های تولید، انتقال و مدیریت توزیع برق کارا باشد. تجزیه و تحلیل داده­های انبوه از مصرف برق مشترکین با بهره گرفتن از روش­های آماری سنتی، برای این منظور کارآمد نبوده و به نظر می­رسد استفاده از تکنیک­های داده ­کاوی می ­تواند ابزاری راهگشا در جهت پیش ­بینی و شناخت الگوهای پنهان رفتاری مصرف برق مشترکین باشد]۱۰[.
تعداد صفحه :۱۳۴
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com