دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی

Question Mark Magnifying with crumpled paper ball on the blue background.

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

تکه ای از متن پایان نامه :

چکیده

در این پژوهش تأثیرات بین ساختارهای رقابتی محصولات با محافظه­کاری مشروط در گزارشگری مالی مورد ارزیابی قرار گرفته می باشد. از عوامل مهم اتخاذ رویکردهای محافظه­کارانه، افزایش فشارهای رقابتی می­باشد. اما اتخاذ رویکرد محافظه­کاری باعث کاهش انتظارات از عملکرد آتی واحدهای تجاری نیز می­باشد. برای این مقصود از اطلاعات شرکتهای عضو بورس تهران بر روی سالهای 1386 تا 1391 بهره گیری شده می باشد.

جهت سنجش محافظه­کاری مشروط از مدل باسو (1997) بهره گیری شده می باشد و جهت ارزیابی اثر رقابت بر روی محافظه­کاری مشروط، ساختارهای رقابتی به مدل باسو اضافه شده­اند. رقابت حالت چند بعدی دارد که مهمترین آنها شامل قابلیت جانشینی، حجم تقاضا، موانع ورود، نسبت تمرکز، و تعداد شرکت می­باشند. ارتباط بین ابعاد پنچ­گانه رقابت و محافظه­کاری مشروط در قالب پنچ فرضیه اختصاصی مطالعه شده می باشد. آزمون فرضیه­های اختصاصی بیانگر این می باشد که بر خلاف انتظار بین قابلیت جانشینی و محافظه­کاری مشروط ارتباط معکوس و معنادار هست. ارتباط بین حجم تقاضا و تعداد شرکتهای عضو صنایع با محافظه­کاری مشروط مطابق انتظار، مثبت و معنادار می باشد. همچنین ارتباط بین موانع ورود و محافظه­کاری مشروط مطابق میل، معکوس و معنادار می باشد. نهایتا بین نسبت تمرکز و محافظه­کاری مشروط بر اساس پیش­بینی­ها ارتباط معکوس، اما ضعیف مشاهده می­گردد.

واژگان کلیدی: ساختارهای رقابتی محصولات ؛ محافظه­کاری مشروط؛ و انتظارات بازار سرمایه؛محافظه کاری نامشروط

 مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تأثیرات ساختار رقابتی محصولات بر محافظه کاری مشروط در گزارشگری مالی