دانلود پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: 8/23

0 Comments

تراکمی
ابتدایی
24
3/6
3/6

راهنمایی
79
6/20
8/26
دبیرستان
70
2/18
1/45
دیپلم
43
2/11
3/56
فوق دیپلم
64
7/16
9/72
لیسانس
49
8/12
7/85
فوق لیسانس و بالاتر
55
3/14
100
کل
384
100
منبع: داده های پژوهش
در نمودار 4-4 این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(4-4) توزیع پاسخگویان بر حسب تحصیلات
4-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد
همانگونه که در جدول(4-5) نشان داده می شود که درآمد ماهیانه 9/47 درصد افراد بین 4-6 میلیون ریال، 9/40 درصد بین6-9 میلیون ریال،8/6 درصد بین9-15 میلیون ریال و 4/4 بیشتر از15 میلیون ریال می باشد.
جدول(4-5): توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد
وضعیت درآمد افراد
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
4-6 میلیون ریال
184
9/47
9/47
6-9 میلیون ریال
157
9/40
8/88
9-15میلیون ریال
26
8/6
6/95
بیشتر از 15 میلیون ریال
17
4/4
100
کل
384
100
منبع: داده های پژوهش
در نمودار 4-5 این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(4-5) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت درآمد افراد
4-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی
همانگونه که در جدول(4-6) نشان داده می شود 9/27 درصد مشتریان کارمند،4/34 درصد کارگر،6% دانشجو، 2/17 درصد شغل آزاد، 7/4 درصد دانش آموز، 8/6 درصد کشاورز و 1/3 درصد مشتریان سایر مشاغل را دارا می باشند.
جدول(4-6): توزیع فراوانی وضعیت شغلی
وضعیت شغلی
فراوانی
درصد فراوانی
درصد تجمعی
کارمند
107
9/27
9/27
کارگر
132
4/34
2/62
دانشجو
23
0/6
2/68
آزاد
66
2/17
4/85
دانش آموز
18
7/4
1/90
کشاورز
26
8/6
9/96
سایر
12
1/3
100
کل
384
100
منبع: داده های پژوهش
در نمودار 4-6 این پراکندگی به خوبی نشان داده شده است.
نمودار(4-6) توزیع پاسخگویان بر حسب وضعیت شغلی افراد
4-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها
جدول4-7: فراوانی،میانگین و انحراف معیار گویه ها
شماره گویه
بسیار زیاد
زیاد
متوسط
کم
بسیار کم
میانگین
انحراف معیار
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
فراوانی
درصد
1
96
7/21
127
7/28

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

96
7/21
45
2/10
20
5/4
60/3
135/1
2
100
6/22
107
2/24
105
8/23
50
3/11
22
0/5
55/3
376/1
3
119
8/26
126

 
 
5/28
87
7/19
33
5/7
19
3/4
99/3
506/3
4
112
3/25
109
7/24
104
5/23
41
3/9
18
1/4
66/3
141/1
5
97
9/21
109
7/24
102
1/23
61
8/13
15
4/3
55/3
143/1
6
99
4/22
105
8/23
91
6/20
68
4/15
21
8/4
50/3
204/1
7
115
0/26
101
9/22
94
3/21
55
4/12
19
3/4
61/3
192/1
8
120
1/27
106
0/24
95
2/21
45
2/10
18
1/4
76/3
537/1
9
130
4/29
97
9/21
96
7/21
50
3/11
11
5/2
74/3
141/1
10
116
2/26
98
2/22
107
2/24
49
1/11
14
2/3
65/3
142/1
11
105
8/23
91
6/20
101
9/22
64
5/14
23
2/5
49/3
222/1
12
110
9/24
105
8/23
87
7/19
54
2/12
28
3/6
55/3
241/1
13
94
3/21
115
0/26
114
8/25
50
3/11
11
5/2
60/3
079/1
14
101
1/22
110
9/24
107
2/24
52
8/11
14
2/3
60/3
121/1
15
104
5/23
111
1/25
94
3/21
61
8/13
14
2/3
59/3
149/1
16
117
5/26
106
0/24
93
0/21
52
8/11
16
6/3
66/3
164/1
17
95
5/21
116
2/26
106
0/24
52
8/11
14
2/3
66/3
865/1
18
112
3/25
91
6/20
93
0/21
67
2/15
21
8/4
53/3
230/1

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *