پایان نامهتعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر‌گرفتن عدم قطعیت‌ها

ریزشبکهها شبکههایی با مقیاس های کوچک در سطح ولتاژ فشار ضعیف هستند که برای تامین بارهای گرمایی و الکتریکی مکان های کوچک و مکان هایی که قابلیت دسترسی به شبکه اصلی برق را ندارند، به کار می‌روند. ریزشبکهها برای تامین انرژی انواع مصرف‌کنندهها همچون خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می‌گیرند و برآورد هزینه آنها بر اساس سیاستهای قیمت گذاری در بازار برق صورت می‌گیرد. مناطق دور افتاده، معمولاً با مشکل عدم ارتباط با شبکه اصلی برق مواجه هستند. ریز شبکه‌ها می‌تواند یک راهکار مناسب برای تولید انرژی با در نظر گرفتن مسائل زیستمحیطی و اقتصادی برای این مناطق باشند. در این پایان‌نامه تعیین سایز بهینه یک سیستم ترکیبی مستقل از شبکه، مورد بررسی قرار می‌گیرد. سیستم ترکیبی مورد مطالعه متشکل از توربین‌های بادی، آرایه‌های خورشیدی، سلول‌های سوختی با ذخیره ساز هیدروژنی و دیزل ژنراتور میباشد. اهداف این پایان‌نامه کمینهسازی هزینه سیستم و کاهش آلودگی زیستمحیطی در دوره مورد مطالعه می‌باشد. هزینه‌های سیستم شامل هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، هزینه جایگزینی و هزینه تعمیر و نگهداری سالیانه اجزای سیستم و هزینه مصرف سوخت دیزل‌ژنراتور می‌باشد. در این پایان‌نامه از نرم‌افزار GAMS که یکی از قوی‌ترین نرم‌افزارهای تجاری بهینه‌سازی است، استفاده شده‌است.

گرایش :قدرت

عنوان : تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه ها  با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پایان نامه دوره ی کارشناسی ارشد مهندسی برق- قدرت

 

تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه ها  با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها

استاد راهنما:

بهنام محمدی ایواتلو

استاد مشاور:

عبدالرضا شیخ الاسلامی

پاییز ۱۳۹۲

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده پایان نامه درج نمی شود
(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست عناوینصفحه

۱   .فصل اول: پیش گفتار ۱
۱ .۱    پیشگفتار ۲
۱ .۲ تعریف مسئله ۴
۲   .فصل دوم: معرفی اجزای ریزشبکه و پیشینه تحقیق ۶
۲ .۱ معرفی ریز شبکه ها ۷
۲ .۲ مروری بر کارهای پیشین ۹
۲ .۳ معرفی انواع تکنولوژی تولید پراکنده درریزشبکه ها ۱۲
۲ .۳ .۱ مولدهای پراکنده تجدید ناپذیر ۱۴
۲ .۳ .۱ .۱ ………………………………………… موتورهای پیستونی (رفت و برگشتی) ۱۴
۲ .۳ .۱ .۲ ………………………………………………………………………………. پیلهای سوختی ۱۷
۲ .۳ .۱ .۳ ………………………………………………………………………….. توربین های گازی ۲۰
۲ .۳ .۱ .۴ ……………………………………………………………………………. میکروتوربین ها ۲۱
۲ .۳ .۲ مولدهای پراکنده تجدیدپذیر ۲۲
۲ .۳ .۲ .۱ ……………………………………………………………………………. انرژی خورشیدی ۲۲
۲ .۳ .۲ .۲ ………………………………………………………………………. سیستم فتوولتائیک ۲۴
۲ .۳ .۲ .۳ ………………………………………………………………………… نیروگاه های بادی ۲۶
۲ .۳ .۲ .۴ ………………………………………………………………….. نیروگاه های برق آبی ۲۸
۲ .۴ سیستم ذخیره ساز در ریزشبکه ها ۲۹

  •  سایت ما حاوی حجم عظیمی از پایان نامه های مقطع ارشد می باشد برای جستجو در بقیه پایان نامه ها می توانید کلمه کلیدی مورد نظر خود را در سایت جستجو نمایید:

     
    Widget not in any sidebars
       

۲ .۴ .۱ سیستم ذخیره انرژی تلمبه ذخیره ای ۳۰
۲ .۴ .۲ سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا ۳۱
۲ .۴ .۳ سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده ۳۲
۲ .۴ .۴ سیستم ذخیره انرژی ابرخازن ۳۳
۲ .۴ .۵ سیستم ذخیره انرژی بر پایه هیدروژن ۳۳
۲ .۴ .۶ ذخیره انرژی حرارتی ۳۴
۲ .۵ تاثیرات ریزشبکه ها در سیستم ۳۵
۲ .۵ .۱ ریزشبکه ها و تاثیرات آن در کیفیت توان ۳۵
۲ .۵ .۲ ریزشبکه ها و تاثیرات آن در هزینه توان تولیدی ۳۶
۲ .۵ .۳ تاثیرات ریزشبکه ها بر محیط زیست ۳۷
۳   .فصل سوم:تعریف تابع هدف براساس مدل اقتصادی ۴۰
۳ .۱ مقدمه ۴۱
۳ .۲ مدل اقتصادی سیستم مورد مطالعه ۴۲
۳ .۲ .۱   هزینه سرمایه گذاری اولیه(ACC) 43
۳ .۲ .۲   هزینه جایگزینی سالیانه (ARC) 44
۳ .۲ .۳   هزینه سوخت سالیانه(AFC) 44
۳ .۲ .۴   هزینه تعمیر و نگهداری(AOC) 44
۳ .۳ تابع هدف و قیود مسئله ۴۵
۳ .۳ .۱ قیود مسئله ۴۶
۳ .۳ .۲ الگوریتم مبتنی بر سناریو برای عدم قطعیت توان تولیدی از توربین بادی و آرایه خورشیدی ۴۷
۴   .فصل چهارم: نتایج شبیه سازی ۴۹
۴ .۱ نتایج شبیه سازی ۵۰
۴ .۲ مشخصات اجزای ریزشبکه ۵۰
۴ .۳ بار ناحیه مورد مطالعه ۵۱
۴ .۴ تولیدات منابع انرژی تجدید پذیر ۵۲
۴ .۵ سناریو های احتمالی ۵۳
۴ .۵ .۱ تعیین سایز بهینه شده واحدها در ریزشبکه با عدم قطعیت در تولید واحدهای تجدیدپذیر ۵۵
۴ .۵ .۲ بررسی هزینه در حالت تولید قطعی ۵۶
۵   .فصل پنجم: جمع بندی و نتیجه گیری ۵۷
۵ .۱ نتیجه گیری ۵۸
۵ .۲ پیشنهادهایی برای ادامه کار ۵۹
منابع و مراجع ۶۰
Abstract 65
 
 

فهرست اشکالصفحه

شکل ‏۲ . ۱  اجزای تشکیل دهنده یک ریزشبکه.[۳] ۸
شکل ‏۲ . ۲  ساختمان یک دیزل ژنراتور.[۲] ۱۶
شکل ‏۲ . ۳  تولید الکتریسیته در یک سلول سوختی.[۳۷] ۱۹
شکل ‏۲ . ۴  تولید الکتریسیته به وسیله سیستم گرمایی خورشیدی.[۳] ۲۳
شکل ‏۲ . ۵  تولید الکتریسیته به وسیله سلول های خورشیدی.[۳۰] ۲۴
شکل ‏۲ . ۶  قسمت های مختلف یک سیستم فتوولتائیک.[۴۲] ۲۵
شکل ‏۲ . ۷  قسمت های مختلف یک توربین بادی[۴۴]. ۲۸
شکل ‏۲ . ۸  قسمت های مختلف یک ذخیره ساز ابررسانا[۲۱]. ۳۱
شکل ‏۲ . ۹  سیستم ذخیره انرژی هوای فشرده.[۴۷] ۳۲
شکل ‏۳ . ۱  بلوک دیاگرام ریزشبکه مورد نظر ۴۲
شکل ‏۳ . ۲  درخت سناریو[۵۵]. ۴۸
شکل ‏۴ . ۱  پروفیل بار سالیانه سیستم ۵۱
شکل ‏۴ . ۲  پروفیل بار روزانه سیستم ۵۲
شکل ‏۴ . ۳  میزان تابش خورشیدی (kWh/m2/day) 53
شکل ‏۴ . ۴  سناریوهای سیستم مورد مطالعه ۵۴
شکل ‏۴ . ۵  مقایسه هزینه سناریو بیس با سیستم فقط دیزلی ۵۶
 
 

فهرست جداولصفحه

جدول ‏۴ . ۱  مشخصات اجزای ریزشبکه ها ۵۰
جدول ‏۴ . ۲  سرعت باد ماهیانه ۵۲
جدول ‏۴ . ۳  نتایج بهینه ریزشبکه مبتنی بر سناریو مد ۵۵
جدول ‏۴ . ۴  نتایج تولید برای دیزل ژنراتور در الگوریتم مبتنی بر سناریو ۵۵
 

فهرست علائم 

لاتین

 هزینه سالیانه سیستم
 هزینه­ سرمایه گذاری اولیه
 هزینه­ های جایگزینی
 هزینه سوخت دیزل ژنراتور
 هزینه­ های تعمیر و نگهداری
 هزینه سرمایه گذاری اولیه تجهیزات
 ضریب بازیابی اولیه
 طول عمر پروژه (سال)
 بهره واقعی
 بهره نامی
 نرخ تورم سالیانه
 هزینه جایگزینی واحدها
 طول عمر واحدها
 ضریب وجوه استهلاکی
 کل سوخت مصرفی ژنراتور در طول عمر پروژه
 هزینه نگهداری سیستم برای دوره یکساله سیستم
 ظرفیت نامی سلول سوختی
 ظرفیت نامی الکترولایزر
 توان تولیدی دیزل ژنراتور در ساعتk
 مقدار ثابت برای سلول سوختی
 مقدار ثابت برای الکترولایزر
 مقدار ثابت برای دیزل ژنراتور
 قیمت سوخت دیزل
 انرژی دیزل ژنراتور در یک سال
 جریمه پرداختی برای انتشار کربن به ازای هر واحد انرژی تولیدی
 ظرفیت تانک هیدروژن
 سرعت میانگین باد ماهیانه
 تابش میانگین ماهیانه

یونانی

 فرآیند تصادفی متغیر
 شاخص سناریو
 تعداد سناریو احتمالی

 

۱    .فصل اول: پیش گفتار

 

۱ .۱    پیشگفتار

با پیشرفت جوامع بشری نیاز به انرژی افزایش  چشم گیری یافته است. این نیاز جوامع بشری را به سمت منابعی جدید و پر بازده تر سوق می دهد. در ضمن صنعتی شدن و افزایش مصرف خانگی منجر به افزایش غیر قابل پیش بینی تقاضا برای انرژی برق شده است. همه این موارد باعث تولید روز افزون گازهای آلوده کننده محیط زیست می شوند[۱].
منابع انرژی تجدیدپذیر[۱] در دهه های اخیر با افزایش هزینه سوخت های فسیلی و با هدف تولید انرژی پاک، بسیار مورد توجه کشورهای صنعتی قرار گرفته است. این امر موجب پیشرفت های بسیاری در بهره برداری از این منابع گردیده است؛ ولی منابع انرژی تجدید پذیر دارای رفتاری متغیر می باشند و در نتیجه نمی توان  تولید را به درستی پیش بینی کرد. به منظور افزایش قابلیت اطمینان سیستم، بکار گیری از دیزل ژنراتورها[۲]  برای پاسخ گویی به تقاضای بار در سیستم های مستقل از شبکه به طور گسترده ای رایج می باشد[۲]. اما خطر کمبود و پایان پذیری منابع انرژیهای فسیلی، رشد روز افزون قیمت سوخت های فسیلی و حاد شدن مسایل زیست محیطی به دلیل افزایش غیر طبیعی انواع مختلف ترکیبات زیان آور از جمله گازهای گلخانه ای نیز از دلائل بالا رفتن انگیزه کشورها در استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر می باشد.
استفاده از منابع تجدید پذیر با در نظر گرفتن همه مزایا و معایب، شاخه ای در صنعت برق به وجود آورده است؛ که به بررسی محدودیت های بهره برداری سیستم های ترکیبی[۳] ، بهینه سازی بهره برداری[۴]  سیستم، کاهش آلودگی های زیست محیطی، بهبود هزینه تمام شده سیستم و به طور کلی بهره برداری بهینه از ریز شبکه ها[۵] و شبکه های هوشمند[۶] می پردازد.
ریزشبکه ها، شبکه هایی با مقیاس های کوچک هستند؛ در سطح ولتاژ فشار ضعیف که با بهره گرفتن از تکنولوژی CHP[7] ، برای تامین بارهای گرمایی و الکتریکی مکان های کوچک و مکان هایی که قابلیت دسترسی به شبکه اصلی برق را ندارند، به کار می روند. به عبارت دیگر ریزشبکه ها در اصل یک شبکه توزیع فعال می باشند که از سیستم های DG[8] با بارهای متفاوت در سطوح ولتاژ توزیع تشکیل شده است[۳].
ریزشبکه ها برای تامین انرژی انواع مصرف کننده ها همچون خانگی، صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار می گیرند و برآورد هزینه آنها بر اساس سیاست های قیمت گذاری در بازار برق صورت می گیرد. استفاده از ریز شبکه ها موجب ارائه توان با کیفیت بالاتر[۴]، افزایش قابلیت اطمینان[۹] سیستم و کاهش هزینه ها، تلفات و آلودگی در شبکه توزیع می شود. با توجه به استفاده از فنآوریهای جدید مانند توربین های بادی[۱۰] و سلول های خورشیدی[۱۱] در ریزشبکه ها و نیز ماهیت تصادفی منابع تجدیدپذیری مانند باد و خورشید، مدیریت و بهره برداری بهینه و ایمن از این شبکه ها به یکی از اولویت های تحقیقاتی پژوهشگران در این زمینه تبدیل شده است[۵].
[۱] Renewable Sources.
[۲] Diesel Generator.
[۳] Hybrid System
[۴] Operation Optimization
[۵] Micro grid
[۶] Smart grid
[۷] Combined Heat and Power
[۸] Distributed Generation
[۹] Reliability
[۱۰] Wind Turbines
[۱۱] Solar Cells
تعداد صفحه :۸۲
قیمت : ۱۴۷۰۰تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       serderehi@gmail.com