ذهن آگاهی

    ب) تعریف عملیاتی: در این تحقیق از یکی از الگوهای درمانی ذهن آگاهی به نام درمان کاهش استرس براساس ذهن آگاهی (MBSR) استفاده شدهدرمان MBSR شامل برنامه ۸ تا ۱۰ هفته ایه. جلسات به صورت هفتگی و هر جلسه حدود ۵/۲-۲ ساعت برگزار می گردن. دستور جلسات شامل تمرینای مقابله ای و تکالیف خانگیه. شرکت کنندگان ذهن باخبر بودن رو در فعالیتای روزمره مثل پیاده روی، ایستادن و خوردن به کار می گیرن (امیدی و محمدخانی، ۱۳۸۷؛ کاسکالسون[۲]، ۲۰۱۱). توضیحات تکمیلی دراین باره در فصل سوم ارائه می شه.

پیاده روی

۱-۵-۳- فرانگرانی

الف) تعریف نظری: به باور ولز، فرا نگرانی یا نگرانی نوع ۲، به آزمایش منفی نگرانی و علایم در رابطه به اون، دلالت می کنه. وقتی که فرانگرانی، فعال می شه، فرد دچار نگرانی درباره نگرانی می شه (نگرانِ نگران شدن) و همین امر موجب افزایش اضطراب و احساس ناتوانی در مقابله می شه (ولز، ۱۳۸۸). فرانگرانی به آزمایش منفی نگرانی اشاره داره، طوریکه در اون، نگرانی به صورت غیرقابل کنترل و مضر تلقی می شه (ولز و دیوی، ۲۰۰۶).

اضطراب

    ب) تعریف عملیاتی: اندازه فرانگرانی در این تحقیق، براساس نمره ای که فرد در خرده اندازه فرانگرانی در سوال نامه افکار اضطرابی ولز (ولز، ۱۹۹۴؛ به نقل از فتی و همکاران، ۱۳۸۹) بدست می آورد، تعیین می شه. توضیحات تکمیلی در قسمت وسایل تحقیق، در فصل سوم ارائه می شه.

 

 

  1. ۵۵٫ Chaskalson, M.
علمی