رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام

0 Comments

رشد و تحول میل جنسی از نظر اسلام

میل جنسی همچون امیال فطری دیگر انسان، از آغاز تولد کودک در او وجود دارد و متناسب با رشد انسان متحول و شکوفا می­شود. بررسی آیه­های قرآن، سیر و تحول غریزه جنسی را در طی سه مرحله روشن می­سازد:

مرحله اول: تولد تا سن 6 سالگی (سن پیش از دبستان)

مرحله دوم: 6 سالگی تا بلوغ (سن آموزشگاهی)

مرحله سوم: بلوغ و پس از آن

مرحله اول تولد تا 6 سالگی: با توجه به احادیثی که در این زمینه وجود دارد، روشن می­شود که روابط جنسی والدین در رشد جنسی کودکان نقش مهمی ایفا می­کند. کودک هر عمل یا سخنی را از والدین به عنوان الگو یاد می­گیرد و آن را تکرار می­کند. در این سن بسیاری از کودکان از اعمال و گفتار تقلید می­کنند و با والدین خود همانند سازی می­نمایند، با آلت جنسی خود بازی می­کنند و می­خواهند جنسیت خود را شناخته و از تفاوتهای جنسی مذکر و مونث آگاه شوند. در این مرحله، هر پسر یا دختری بطور حتم از جنسیت خود آگاه می­شود و در پایان این مرحله نقش جنسی خود را باید ایفا نماید و از اینجا وارد مرحله دوم رشد جنسی خویش می­شود.

مرحله دوم 6 سالگی تا بلوغ: در این مرحله، پسران و دختران نقش جنسی خود را بخوبی دریافته، انتظاری را که دیگران از آنها در اجرای نقش مردانه یا زنانه دارند، برآورده می­سازند. در این مرحله اسلام به منظور پیشگیری از انحراف­ها یکسری دستورالعمل­ها دارد که از جمله رعایت کردن برخوردهای پسر و دختر جدا کردن مکان خواب کودک از والدین می­باشد.

مرحله سوم بلوغ: می­توان ویژگی اصلی بلوغ را در پسران احتلام و انزال، و در دختران عادت ماهیانه ذکر کرد. یک نشانه دیگر که در فتاوای مشهور شیعه علامت بلوغ شمرده می­شود رسیدن به پایان 15 سالگی برای پسران و نه سالگی برای دختران (طبق برخی فتواها پایان 13 سالگی) می­باشد (مجلسی، 1361، به نقل از دهقانی، 1383).

قرآن کریم یکی از نشانه­های وجود خداوند را آفرینش زن و مرد برای یکدیگر و ایجاد مهربانی و آرامش روانی میان آنها معرفی کرده است:

«از آیه­ها و نشانه­های خداوند این است که از خود شما همسرانی آفرید تا در کنار آنها آرامش خاطر پیدا کنید و میان شما و همسرانتان مودت و رحمت قرار داد» (سوره روم، آیه 21).

با توجه به آیه فوق، در ازدواج و تشکیل خانواده سه هدف  عمده مطرح است:

1- ارضای صحیح غریزه جنسی 2- آرامش روانی3- حصول مودت و مهربانی

با توجه به اهداف فوق اسلام واپس زدن غریزه جنسی را جایز نشمرده و اساساً شهوت جنسی را زشت و پلید ندانسته، بلکه سعی کرده است که با تدابیر خاصی محبت عمیق و صمیمی میان زن و شوهر را هرچه بیشتر محکم و استوار گرداند (کجباف، 1378).

پیامبر ازدواج را سنت خویش معرفی کرده و فرموده است: «ازدواج سنت و شیوه من است هرکس فطرت مرا دوست دارد باید سنت مرا بجا آورد». در اسلام ازدواج پیوندی است که براساس ایمان به خدا میان زن و شوهر برقرار می­شود و هرچه روابط میان دو همسر با محبت بیشتر باشد، ایمان آنها هم افزایش خواهد یافت. علاوه بر استحکام ایمان، فواید و آثاری در ازدواج نهفته است که به برخی از آنها اشاره می­کنیم:

1- تولید مثل و ادامه نسل و بقای نوع بشر

2- دور ماندن از انحرافات جنسی (مجلسی، 1361، به نقل از دهقانی، 1383).

2-4- آموزش جنسی

جهل جنسی[1]

فقدان دانش جنسی یا اطلاعات نادرست درباره مسائل جنسی با افزایش آسیب پذیری فرد، زمینه ساز پیدایش بر کارکردهای جنسی می­شود. مردان جوان، با تصوری نادرست از قدرت مهار انزال و این باور که هنجار بسیار طولانی­تر از آن است که واقعاً هست، نسبت به سرعت رسیدن به اوج جنسی بسیار نگران و مضطرب می­شوند، وضعیتی که به ایجاد و استمرار مشکلات نعوظ و انزال کمک می­کند. فقدان دانش جنسی و اندیشه­های نادرست در زنان به ترس از آمیزش جنسی منجر می­شود، مانند این تصور که آمیزش جنسی الزاماً دردناک است، وضعیتی که زمینه ساز دشواری­های واقعی می­شود- در گروههای فرهنگی خاص وجود بعضی باورها می­تواند به دشواری­های جنسی منجر شود (دهقانی، 1383).

افزایش آگاهی از مسایل جنسی در درمان بسیاری از افراد مبتلا به اختلالات جنسی مولفه مهمی به حساب می­آید. به طور آشکار، میزان اهمیت این مولفه، براساس نقص­های موجود در آگاهی جنس درمانجویان که در خلال ارزیابی مشخص می­شوند، متفاوت است. حیطه­های مهمی که باید مورد توجه قرار گیرند، شامل: آناتومی جنسی، چگونگی پاسخ جنسی در انسان و روش­های مربوط به تحریک خود و همسر است. آگاهی صحیح نه تنها احتمال بهبود مهارت­های عملی را افزایش می­­دهد بلکه پایبندی جدی به بسیاری از اسطوره­های موجود در جامعه در خصوص کارکرد جنسی را کاهش می­دهد. به عنوان مثال: ارائه اطلاعات درباره مسایلی مانند، طبیعی بودن استمناء یا استفاده از تخیلات جنسی در زنان، ممکن است تغییرات فاحشی در نگرش­های بازدارنده درمانجویان به وجود آورد. در سنجش بالینی، بررسی کیفیت دانش بیمار در مورد مسائل جنسی و باورهای مربوطه به آن به اندازه کاوش ماهیت مشکل جنسی مهم هستند (اسپنس،1991، ترجمه توزنده جانی و همکاران، 1382).

2-5- بازخوردها

تجربه کودک از بازخوردهای خانواده­اش نسبت به جنسیت، رفتار جنسی و روابط شخصی تحول روانی جنسی او را عمیقاً متاثر می­سازد. در خانواده­هایی که سکس یک راز مگو است و به منزله یک تابو تلقی می­شود، کودک ممکن است آن را پلید و شرم آورد بداند. بازخوردهای اجتنابی والدین نسبت به مسائل جنسی و تجویز آن صرفاً برای تولید مثل و نه لذت طلبی، بازداریهای شدید جنسی را در پی خواهد داشت. بازخوردهای متفاوت زوجین در زمینه مسائل جنسی نیز مشکل آفرین می­شوند، تمایل یک همسر به آزمایشگری شکل­های متنوع پیش نوازی، وضعیت­های متفاوت آمیزش و یا بازخوردهای اجتنابی و بازداری­های شدید همسر دیگر در تعارض قرار می­گیرد (بشارت، 1377).