مسئولیت کیفری

ه حقوق برای همه مقرر داشته است عمل نکند و درنتیجه این تخلف خسارتی به دیگری می‌زند باید آن را جبران کند ریشه این مسئولیت پیمان بین او و زیان دیده نیست تخلف از تکالیف قانونی که برای همه وجود دارد.
پس برای این‌که مسئولیت قراردادی تحقق پیدا کند باید بین مسئول و زیان دیده قرارداد درست و الزام آوری موجود باشد و خسارتی که به بارآمده نتیجه تخلف از این قرارداد محسوب شود در حالی که در مسئولیت قهری تنها قانون بر روابط طرفین حکومت دارد و هیچ پیمانی آن دو را به هم مربوط نمی‌کند. تمیز مسئولیت قراردادی از ضمان قهری گاه دشوار است. اشکال ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است برای مثال در موردی که شخصی رهگذاری به رایگان در اتومبیل خود می‌پذیرد تا به مقصد برساند اختلاف شده است که آیا بدین وسیله پیمانی برای آن دو حکومت دارد و اگر رهگذر صدمه ببیند منبع آن تخلف از مفاد قرارداد (تعهد ایمنی) است و به این عنوان خسارت جبران می‌شود یا رابطه ایجاد شده را باید در زمره وقایع حقوقی آورد دارنده اتومبیل را بر طبق قوانین عمومی مسئول شمرد؟ مهم‌ترین تفاوت تمیز مبنای مسئولیت در این نکته خلاصه می شود که در مسئولیت قراردادی اثبات عهد شکنی خوانده دعوی کافی است در حالی که در ضمان قهری به طور معمول باید ثابت شود که مسئول مرتکب تقصیر است. مسئولیت قراردادی در اشخاص حقوقی بسیار به چشم می‌خورد زیرا اساس و پایه کار اشخاص حقوقی بیشتر بر قرارداد است و از این راه است که مسئولیت بر آن‌ها اعمال می‌شود مخصوصا اگر اشخاص حقوقی برای امور تجاری و یا مالی تشکیل شده باشند. (باریکلو، ۱۳۸۷)

۲-۵- مبانی مسئولیت
۲-۵-۱- نظریه تقصیر
در پاسخ به این پرسش که چرا شخص در برابر دیگری مسئول جبران خسارت می‌شود پیروان نظریه تقصیر گفته‌اند کسی را باید مسئول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد بر طبق این نظرمسئولیت مفهوم اخلاقی است هر کس باید در گرو خطاهای خود باشد و به طور نوعی نمی‌توان در این باره داوری کرد. برمبنای نظریه تقصیر برای این‌که زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است و در احراز تقصیر زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آن را بیاورد.
در مسئولیت‌های قراردادی به طور معمول اثبات عدم انجام تعهد برای این منظور کافی است و متعهد در صورتی از مسئولیت معاف می شود که ثابت کند مانع قهری و احترازناپذیر و پیش بینی نشده (قوه قاهره) او را از اجرای قرارداد بازداشته است ولی در مسئولیت‌های قهری تقصیر همیشه برخلاف است و نیاز به اثبات دارد و زیان دیده مدعی به شمار آید. از اواخر سده نوزدهم نظریه تقصیر جاذبه اخلاقی خود را از دست داد دلیل سست شدن اعتقاد عمومی نسبت به مبانی نظریه این بود که طبقه کارگر و مصرف کننده نمی توانست در دعوای جبران خسارت تقصیر کارفرماو تولید کننده را اثبات کند. وانگهی حوادثی رخ می داد که در زمره حوادث پیش بینی نشده جهان صنعت بود. هیچ کس تقصیری نداشت و خسارت در واقع شیوه زندگی نو به وجود می‌آورد بدین ترتیب جمعی در پناه قانون و از راه مشروع سودهای سرشار می‌بردند و زیان نمی پردازند این عیب در دو زمینه محسوس تر بود در مورد روابط کارگر و کارفرما و در حوادث رانندگی و حمل و نقل. در مورد نخست به طور معمول کارفرما تقصیری نداشت و کارگر در اثر بی‌احتیاطی خود یا دیگران هنگام کار آسیب می‌دید ولی در مورد دوم اثبات تقصیر دشوار بود و گاه نیز مقصر توانایی جبران خسارت را نداشت برای رفع این عیوب نظریه تقصیر از دو جهت تعدیل شده است. (میرمحمد صادقی، ۱۳۷۹).
در مسئولیت قراردادی کافی است زیان دیده ثابت کند که طرف او به تعهد خویش عمل نکرده است پس اگر بتوان تکلیف عامی را که اشخاص درباره احتیاط کردن و ضرر نزدن به دیگری دارند به قراردادی منسوب کرد زیان دیده از اثبات تقصیر معاف می شود. در تعقیب همین هدف پیروان نظریه تقصیر سعی کرده اند تا متصدی حمل و نقل را به موجب قرارداد ضامن حفظ ایمنی کالا و مسافران شمارند تا اگر کسی از این راه زیان دیده ناچار به اثبات تقصیر متصدی نباشد هم‌چنین گفته‌اند تولیدکنندگان و فروشندگان کالا خطرناک مانند اتومبیل و داروها بی عیبی آن‌ها به طور ضمنی تضمین می‌کنند. پس هرگاه مصرف کننده‌ای درنتیجه عیب این کالاها خسارت ببیند کافی است وجود عیب و رابطه آن با خسارت اثبات کند و دیگر نیازی به اثبات کردن تقصیر تولیدکننده یا فروشندگان ندارند.
۲-۵-۱-۱- اماره‌های قانونی و قضایی در اثبات تقصیر
در پاره‌ای امور قانونگذار تقصیر عامل و ورود زیان را مفروض می‌داند تا زیان دیده را اثبات آن معاف کند برای مثال فرض می‌کند هر خسارتی که هنگام کار یا به مناسبت آن به دیگری وارد شود درنتیجه تقصیر کارفرما است پس زیان دیده از اثبات این تقصیر معاف می‌شود و کارفرما باید بی‌تقصیری خود را ثابت کند. گاه نیز دادگاه از اماره قضایی برای اثبات تقصیر استفاده می‌کند چنان که وقتی فروشنده متخصصی کالای معیوبی را می‌فروشند فرض می شود که او از عیب آگاه بوده است. (صانعی، ۱۳۷۲)

۲-۵-۲- نظریه ایجاد خطر
به موجب این نظریه هرکس به فعالیتی بپردازد محیط خطرناکی برای دیگران به وجود می آورد و کسی که از این محیط منتفع می شود باید زیان های ناشی از آن را نیز جبران کند با این ترتیب مبنای مسئولیت مدنی مکافات تقصیر نیست عوض سودی است که شخص از فراهم آوردن محیط خطرناک می‌برد. در مواردی که شخص به فعالیت مشروعی دست زده و بی آن که تقصیری کرده باشد به کسی خسارت زده است زیان دیده و او هردو بیگانه هستندو خسارتی که به بارآمده است باید به یکی از آن دو تحمیل شود. اتفاق زیان دیده را برگزیده است ولی حقوق باید این بی عدالتی را جبران کند. زیرا کسی که به فعالیت پرداخته تا از آن سود ببرد از کسی که هیچ نکرده و نفعی نبرده است برای تحمیل ضرر شایسته تر است.
به اضافه با حذف تقصیر از زمره ارکان مسئولیت مدنی دعاوی جبران خسارت آسانتر به مقصود می‌رسد و زیان دیده از اشکال راجع به اثبات تقصیر معاف می‌شود مظلومی قربانی بلند پروازی‌های ثروتمندان نخواهند شد و خودخواهی‌های فردی و آزادی‌های افراطی تعدیل می‌گردد. پیروان نظریه تقصیر مسئولیت نوعی را خلاف عدالت و مصلحت می‌شمارند می‌گویند فعالیت داشتن قانون زندگی و رمز پیروی است پس چرا باید کسی به خاطر چنین کاری مسئول شمرد؟ مسئولیت بدون تقصیر از شکوفا شدن استعدادها و به کاربردن ابتکارها شخصی می‌کاهد سرمایه داران از بیم آن که دچار مسئولیت‌های پیش بینی نشده گردند از فعالیت باز می‌ایستند و کارهای بی‌خطر را ترجیح می‌دهند و این وضع از لحاظ اقتصادی زیانبار است. نظریه ایجاد خطر برخلاف آن‌چه ادعا شده است دعاوی مسئولیت را ساده‌تر نمی‌کند.
زیرا کم‌تر موردی است که زیان وارد شده را تنها به یک علت منسوب کرد در غالب موارد اسباب گوناگون در وقوع حادثه زیانبار مؤثر بوده است انتخاب علتی که باید مسئول قرار گیرد بر طبق نظریه تقصیر آسانتر است زیرا از میان عوامل علتی انتخاب می‌شود که با تقصیر همراه است ولی هرگاه این ضابطه از بین برود معلوم نیست چگونه می توان مسئول و سبب اصلی را بازشناخت؟ این انتقادها باعث شده که امروزه کسی از نظریه ایجاد خطر مفهوم آن پیروی نکند کسانی که می خواهند لزوم تقصیر را انکار کند سعی دارند تا از جهان دیگر برای تعین مسئول ضابطه‌ای فراهم آورند پس بعضی گفته‌اند فعالیتی سبب ایجاد مسئولیتی می‌شود که نامتعارف و غیرعادی باشد بعضی دیگر نیز در صورتی ایجاد و خطر را مبنا مسئولیت شمرده‌اند که شخص از آن انتفاع ببرد و برای تحمیل سود خطرناک را ایجاد کرده باشد. (کاتوزیان، ۱۳۸۵)
نظریه تقصیر و ایجاد خطر هر دو مبالغه آمیز به نظر می‌رسد نمی‌توان ارتکاب تقصیر را مبنای منحصر به مسئولیت شناخت زیرا گاه عدالت ایجاب می کند که کسی متحمل ضرر شود که مقصر نبوده است. چنان که در روابط بین کارگر و کارفرما هیچ کس نمی‌تواند منکر این حقیقت شود که کارفرما برای تحمل زیان‌ها ناشی از کار مناسب‌تر از کارگر است.
هم‌چنین به طور کلی نباید شخص را مسئول خساراتی شناخت که از فعالیت‌های مشروع او به بارآمده است. زیرا معقول به نظر نمی‌رسد که ضرورت‌های زندگی اجتماعی ندیده گرفته شود و مسئولیت برپایه هیچ اصلی اخلاقی قرار نگیرد. زندگی اجتماعی پیچیده‌تر از آن است که در نخستین نگاه به نظر می‌آید. عدالت مفهومی شکننده و نسبی است و به دشواری می توان داوری عمومی را در بند نظریه خاصی محدود کرد. این نکته را به عنوان اصل می توان پذیرفت که هرکس در گرو خطاهای خویش است و باید زیان‌های ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را تغییر ناپذیر و مطلق شمرد.
آن‌چه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند و همه گفتگوها در این است که درچه مواردی باید ضرر را نامشروع به شمار آورد نظریه تقصیر و ایجاد خطر وسیله تفسیر این مفهوم است و نباید انحصاری تلقی شود به همین جهت در سده بیستم نظریه‌های مختلط و تعدیل شده جای دو نظریه قاطع پیش گرفت. (صانعی، ۱۳۷۲)
در خصوص مسئولیت هم بحث مفصل است و مکاتب هرکدام عقیده متمایز بیان کرده‌اند. مثلاً مکتب نئوکلاسیک مسئولیت کیفری قائم بر مسئولیت اخلاقی میداند که از تصور باطل مختاریت انسان سرچشمه می‌گیرد. مکتب تحققی بعکس تنها یک مسئولیت اجتماعی متوجه بزهکار می نماید و چون بحث مختاریت انسان با اصول علمی و تجربی قابل اثبات نیست و مربوط به حکمت ماوراء الطبیعه است بنابراین متخصصین حقوق جزا در مسئله مختاریت روش بی‌طرفانه‌ای اتخاذ کرده‌اند که قوانین جدید هم از آن پیروی می‌کند و بیشتر ناظر براین است که عمل ارتکابی قابل تعقیب باشد و از روی شعور واراده انجام گرفته باشد بطور خلاصه مسئولیت کیفری عبارت از اینست که شخص به جهت ارتکاب عمل یا اعمالی که قانوناً ممنوع است یا خودداری عمل یا اعمالی که قانون بدان‌ها امر کرده مورد تعقیب جامعه به وسیله نماینده یعنی دادستان و شخص زیان دیده قرار گیرد و به کیفر برسد. ایراد که مخالفین علیه مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی اظهار می‌دارند اصل اختصاصیت است به این معنی که اشخاص حقوقی برای هدف و مقصد معینی بوجود آمده و در هما
ن حدود ابزار فعالیت می‌نمایند و شخصیتی هم به آن‌ها اعطا نشده پس ارتکاب بزه اصولاً منتفی است. از نظر مواففین این ایراد سفسطه و مغالطه آمیز است زیرا اصل اختصاصیت مربوط به حقوق اداری است و در جزا محملی ندارد و قبول آن در مسائل کیفری جواز اضرار بغیر است و فرض این است که جمعیت‌های برخلاف اصل اختصاصیت از طریق صواب خارج شده‌اند و باید به کیفر برسند. ایراد دیگری که علیه قبول مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی از جانب مخالفین ابراز می‌شود نوع مجازات‌ها است که معتقدند غالب آن‌ها از قبیل حبس، اعدام و شلاق در مورد اشخاص حقوقی قابل اعمال نیست. (پاد، ۱۳۸۲).
موافقین می‌گویند مجازات‌ها زیاد هست که قابل اجرا است مانند جریمه، غرامت و نظایر آن‌ها بقیه را هم می توان به نحو منطبق با طبع اشخاص حقوقی و قابل اعمال ساخت مثلاً به جای حبس تعطیل موقت به عوض اعلام نحلال معلوم داشت. مخالفین معتقدند که پیدایش شخص حقوقی موخر بر مفهوم کیفر است بنابراین نمی‌توان آن را در برگیرد و حکم بر مجهول و معدوم استنباط عقلی دارد از نظر موافق برای رد این استدلال می‌توان گفت که این بحث را می‌توان نسبت به شخص طبیعی نیز تسری داد در صورتی که این جا پای منافع و مصالح اجتماعی به میان می‌آید همان‌طور درباره شخصیت‌های حقوقی نیز مصالح اجتماعی را باید در نظر گرفت و فوائد توجه و قبول مسئولیت کیفری شخصیت‌های حقوقی را نباید از نظر دور داشت بطور کلی مصلحت جامعه چنین اقتضا می‌کند که هیچ جرمی بدون مجازات نماند. (دامغانی، ۱۳۸۲)
چنان‌چه برای شخص حقوقی مسئولیت کیفری قائل بشویم تشکیل دهندگان آن در انتخاب هیأت‌ها و ارگان‌های مختلف اداره کنند آن دقت و احتیاط لازم و کافی مبذول می‌دارند و بیشتر نظارت می‌کنند تا حتی الامکان جامعه از گزند گناه مصون بماند. درباره شخصی بودن مجازات پاسخ مخالفین را که می‌گویند اگر مدیرعامل یا شخص دیگری مرتکب گناه می‌شود. درصورت قبول مسئولیت کیفری شخصیت حقوقی سایرین نیز کیفر می بیند با این بیان می‌شود داد که از این لحاظ هم اشکالی وارد نیست زیرا این وضع در موارد دیگر نیز مصداق پیدا می‌کند مثلاً زن و فرزندان بزهکار و حتی ممکن است بستانکاران وی نیز از اعمال مجازات متحمل زیان و عواقب زیان بخش آن بشوند. به هر صورت و هر تقدیر مسأله قبول مسئولیت کیفری برای شخصیت‌های حقوقی موضوع اجتماعی است که پیش آمده و به طور روزافزون طرفدار پیدامی کند. (صارمی، ۱۳۵۳)

۲-۵-۳- مسئولیت در سایر کشورها و دیدگاه آن‌ها نسبت به مسئولیت اشخاص حقوقی
در نهایت مسئولیت پاسخ‌گویی به تخلفاتی است که شخص نسبت به تعهدات و وظایف خود مرتکب شده و مسئول کسی است که فرضیه‌ای دارد که وارد شده و این یکی از اصول مسلم حقوقی است که مورد توجه هر حقوقدانی است. به تعبیر دوما حقوق دان معروف فرانسوی هر تلف یا زیانی که بوسیله عمل دیگری تحقق یابد خواه منشأ بی‌احتیاطی، اهمال یا عدم اطلاع از امری که دانستن آن لازم یا خطای مشابه هرچند سبک باشد باید بوسیله کسی که بی احتیاطی یا خطای دیگری داشته جبران شود این عمل ظلمی است که اعمال شده هرچند فاعل قصد اضرار نداشته باشد. اصل فوق و عدالت حقوقی اقتضا دارد همان‌گونه که اشخاص حقیقی در صحنه‌های اجتماعی و اقتصادی اگر خسارت یا زیانی وارد آورند یا قانونی را نقض و مرتکب جرمی شوند باید متحمل مجازات یا پرداخت غرامت شوند در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. مسئولیت مدنی نیز در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص می‌باشد که معنای اعم مسئولیت مدنی عبارتست از وظیفه حقوقی که شخص در برابر دیگری به انجام یا ترک عملی دارد اعم از این‌که منشأ آن عمل حقوقی یا مادی باشد و یا عمل مستقلاً منشأ و مسئولیت قانونی باشد در واقع منظور از مسئولیت در این مورد جبران خسارت، نه اعمال کیفر است.
مسئولیت مدنی در معنای اخص عبارت است از وظیفه حقوقی شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال در عوض استیفاء از مال یا عمل دیگری یا وظیفه جبران زیان دیده در اثر فعل یا ترک فعلی که ناشی از قرارداد نباشد در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی فقدان و کم‌ترین واحد و راه‌گشا در این زمینه موجب شده است که قوانین کشورها و به تبع آن رویه‌های متفاوت و گاه متضاد در برخورد با این مسأله اتخاذ نماید درنتیجه به افراط و تفریط بگرایند به نحوی که بعضی کشورها همچون حقوق جزای کوبا اجرای همه نوع کیفر اعم از مالی و غیرمالی را در مورد اشخاص حقوقی ممکن و روا بداند و از انحلال و تعطیل شدن شخصیت‌های حقوقی بعنوان مجازات‌های جایگزین اعدام و حبس سخن بگوید. دکتر علی آبادی راجع به حقوق جزای کوبا می‌نویسد از بین قوانین جزایی کشورها قانون جزای کوبا از لحاظ مقررات مربوط به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی مقام ممتازی را دارد قانون مزبور مجازات‌ها پیش بینی شده در مورد اشخاص طبیعی را با مجازات‌های شخص حقوقی منطبق ساخته و نحوه‌ی اعمال آن را نیز ذکر کرده است و راهکارهای زیادی برای مجازات کیفری اعمال کرده‌اند. (شهیدی، ۱۳۷۹)

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

اما دسته دیگر از کشورها حتی اجرای کیفرهای مالی همچون اخذ جریمه را منع کرده‌اند چنان‌که دادگاه عالی فرانسه در مورد شرکتی که به جرم مستمر رباخواری متهم شد رأی داده است: شرکایی که دخالت در این جرم را داشته‌اند باید به جزای نقدی محکوم شوند. اما درخصوص مطلب دیوان عالی کشور فرانسه در رأیی اعلام داشته: جریمه مجازات بشمار می‌رود و مجازات در غیر مواردی که قانون استثنا کرده است جنبه شخصی دارد و لهذا حکم به جریمه علیه یک شرکت که شخص حقوقی است و فقط مسئولیت مدنی دارد و نمی‌توان صادر کرد، لازم به ذکر است با اصلاحات به عمل آمده در قانون جزایی فرانسه در حال حاضر اشخاص حقوقی دارای