منابع پایان نامه با موضوع اعتماد مشتریان

از پرسشنامه در جدول ۳-۱ نشان داده شده است.
جدول ۳-۱: متغیرهای جمعیت شناختی پرسشنامه
متغیر

پایان نامه
برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سطوح
۱) جنسیت
مرد- زن
۲) سن
کمتر از۲۰ سال- ۲۱ تا ۳۰ سال- ۳۱ تا ۴۰ سال-۴۰سال و بیشتر

۴) میزان تحصیلات
زیر دیپلم ودیپلم -فوق دیپلم – کارشناسی-کارشناسی ارشد و بالاتر
ب) سؤالات تخصصی: شامل سؤالات مربوط به ارتباط مشتریان با بانک ، سؤالات مربوط به اعتماد مشتریان به بانک ، سؤالات مربوط به تعهد مشتریان نسبت به بانک ، سؤالات مربوط به تعارض زدایی بین مشتریان و بانک و سوالات مربوط به سنجش تکرار استفاده مشتریان از خدمات بانک مسکن میباشد. در این بخشها، از پاسخ دهندگان خواسته شده است تا نظر خود را از خیلی کم تا خیلی زیاد در پاسخنامهای که بصورت طیف پنج گزینهای لیکرتتنظیم گردیده است، مشخص نمایند (جدول ۳-۲).
جدول ۳-۲: طیف لیکرت
گزینه انتخابی
خیلی کم
کم

 
 
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امتیاز
۱
۲
۳
۴
۵
۳-۶- اعتبار و روایی ابزار تحقیق
یکی از مهمترین جنبههای هر پژوهش، مناسب بودن ابزار اندازهگیری آن است. زیرا اطلاعات و داده های لازم جهت تجزیه و تحلیل نتیجهگیری نهایی بوسیله ابزار اندازهگیری به دست میآید. ابزار اندازه گیری باید از روایی و پایایی لازم برخوردار باشد تا پژوهشگر بتواند داده های متناسب با پژوهش را گردآوری نماید و از طریق داده ها و تجزیه و تحلیل آنها فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سوالات پژوهش پاسخ دهد. ابزار سنجش استاندارد معمولاً از روایی و پایایی مناسبی برخوردارند (حافظ نیا، ۱۳۸۳). ابزار اندازهگیری در این پژوهش پرسشنامه است. برای سنجش میزان مناسب بودن ابزار اندازهگیری دو مولفه روایی و پایایی سنجیده میشود تا صحت و درستی ابزار مذکور تایید شود.
۳-۷- روایی پرسشنامه