منبع مقاله درمورد مدیریت مالی، زمان بندی

0 Comments

نمی شود و بخش آموزشی تئوریک فعالیت قوی ندارد . ما درمجموعه حاضر به این بخش توجه کردیم .
بخش تمرین
جهت انجام تمرینات بدنی و مرور فنون کشتی به سالنهای مجهز به وسائل بدن سازی – و وسائل کاهش وزن – تشک و ….. نیاز داریم که جزو فضاها در نتیجه گیری ذکر می شود .
بخش اداری : جهت ایجاد هماهنگی به یک بخش اداری نیازمندیم
بخش خدماتی : که وظیفه خدمات رسانی به مجموعه را بر عهده دارد .
بخش اقامتی : شامل مکانهایی جهت اقامت افراد تیم – سرپرستان و مربیانمی باشد .
نتیجه :
بخش آموزشی : کلاسهای آموزشی ، سمعی و بصری ، کتابخانه ، موزه ، بخش کامپیوتر
بخش تمرینی : سالن بدن سازی ، سالن تمرینی ، سونا ، جکوزی ، زمین های تمرینی درهوای آزاد
بخش اداری : بخش هماهنگی ها ، قسمت مدیریت مجموعه ، بخش مربیان ، سالن کنفرانس ، قسمت مالی ، تلفن خانه ها ، دبیر خانه ، بایگانی
بخش اقامتی : شامل لابی ، پذیرش ، کنترل ، تلفن خانه ، سلف ، اتاقهای دو نفره ، اتاق تلویزیون ، نمازخانه
بخش خدماتی : نظافت سالن ها ، نظافت اتاقها ، رختشویخانه ، آشپزخانه ، حمل و نقل وسائل و مواد .
کانسپت سالن اصلی مسابقات
ورزش کشتی از روزگاران بسیار دور در ایران رواج داشته مردم ایران صاحب اطلاعات وسیع ازاین ورزش هستند و به سنت های نیکویی پهلوانی حرمت فراوان می گذارند در روزگاران دور کشتی حالت جنگ و ستیز داشته و برای پیروزی بر حیوانات یا غلبه بر دشمن بکار می‌آمده . بعدها بر اثر تعالیم دینی زرتشت جنبه روحانی و مقدس پیدا کرد از خلال آثار به جا مانده ازکشتی و کشتی گیران به صفات و سجایای درخشانی بر می خوریم که از رادمردی و جوانمردی سخن می گوید . در جنگ های باستانی از هر لشکری پهلوانی به میدان می آمده و هماوردی می طلبید و با او به جنگ می پرداخت اگر ازاسلحه و آلات کاری ساخته نمی شد به کشتی گرفتن می پرداختند ، انچه که از تاریخچهکشتی و ماهیت کشتی بر می آید جدالی و کشمکشی در جهت پیروزی است هرپیروزی همراه با شکستی در طرف مقابل است در کشمکش این شکست و پیروزی است که تجربه حاصل می شود . و تجربه عصاره اصلی این نبرد است .
زشت و زیبا :
زشت و زیبا نام فنی در کشتی است که جزء فنون بدل تعریف می شود . فنون بدل فنونی هستند که در جهت خنثی کردن اثر فنون اصلی اجرا می‌شوند ایرانیان از دیرباز انسان های خلاق و در عین حال آرامی بودند .
لیکن همواره به یورش‌هایی که از اقوام مختلف به مملکتشان وارد شده با آرامش فکر پاسخ دادند . زشت و زیبا حرکتی زیرکانه جهت خنثی کردن فنون زیر می باشد ازاین جهت زشت که اگر ناقص اجرا شود ، اختمال ضربه فنی را می دهد و ازاین جهت زیبا که اگر درست اجرا شود پاسخ مناسبی به حریف است . این فن ایده ای در جهت طراحی سالن اصلی برای ما بوده است . از لحاظ حجمی تداخل 2 حجم با ایجاد حس درگیرانه جوهر ه کشتی را می‌رساند . این دو حجم درگیر ازلحاظ سازه ،رنگ ، مصالح بکار رفته ، اتصال بازمین و آسمان تضاد دارند . لیکن در حالت کلی دارای حس تعادل در عین انتقال حس حرکت می باشد که در مجموع لحظه ای حساس ازاجزای فن زشت و زیبا را می رساند .
سازه :
سیستم سازه ای این بخش باتوجه به فرم حجمی انتخاب شده است .
1. حجم داخلی با جداره‌ی بتنی که دارای سقفی با سیستم سازه ای چرخ دوچرخه ای است این سیستم متشکل از یک فشارهای خارجی به ستون و سپس به فونداسیون می رسد . سیستم سازه‌ای حجم خارجی متشکل از تعدادی تیروستون یکپارچه ای می باشد که پوششی پوسته بتنی دارد
شکل هندسی فضاها:

سالن اصلی:

سالن های تمرین :

استخر:

پارکینگ:

موزه پهلوانی:

بخش کشتی لوچو:

خدماتی:

اقامتی:

رفاهی:

برنامه فیزیکی
در روند رسیدن به ریز فضاها و تدوین برنامه فیزیکی مجموعه خانه کشتی مرجع و نمونه کاملی وجود نداشت لزا اکثر یت فضاها با استانداردهای نویفرت تطبیق داده شد و تعدادی نیز بر اساس شناخت تجربی و نمونه های کمابیش مشابه طراحی شده اند
بخش سالن اصلی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر مساحت
جایگاه تماشاچیان نفر 3000 5/0 * 8/0 2 m4000
محوطه تشک 2تشک m12 * 12 m2 288
جایگاه داوری 2 جایگاه 6 نفره 5/1*8/0 m2 4/14
رختکن 36 m21 m2 36
سرویس رختکن 36 m2 5/0 m2 18
جایگاه تصویر برداری 8 جایگاه m2 * 2 m2 32
جایگاه گزارشگری 8 جایگاه m2 * 8/1 m2 8/28
سرویس تماشاچیان 3000 m21/0 m2 300
کمکهای اولیه و درمان – – m2 15
انبار اتاق درمان – – m2 2
اتاق کنترل – – m24
فضای پارکینگ 3000 هر 4 تماشاگر 1 عدد 750
اتاق فروش بلیت 3000 – m2 20
اتاق تجهیزات و نظافت 3000 m 2 04/0 m2 200
اتاق خدمات اظطراری – – m2 12
اتاق داوران – – m2 45
فضای انبار میز و صندلی 3000 m206/0- 05/0 m2 400
اتاقهای اداری امور سالن اصلی – m2 15
جمع کل – – m2

توضیح :
اتاقهای اداری در ارتباط مستقیم با بخش اداری هستند.
اتاق داوران رختکن و اتاق داوران باید در مجاورت هم باشند.
تعداد نفرات استفاده کننده برای فضای رختکن بر طبق نحوه زمان بندی اوزان و نحوه استفاده تیمها تعین شده است.
بخش تمرینی
تعداد نفرات مساحت به ازای هر نفر مساحت بخش
سرویس 50 m2 1/0 m25
حمام 50 m25/0 m225
سالن بدن سازی 50 – m2200
تشک 3 تشک m2 9 * 9 m2243
انبار – – m220
نوار محافظ دور تشک – به عرض 2 متر m2144
اتاق تجهیز
ات و نظافت 50 m 2 04/0 m24
رختکن 50 m21 m250
جمع کل – – m2695

توضیح :
تعداد سالنهای تمرین با توجه به فضای مورد نیاز برای مسابقات جهانی 3 عدد در نظر گرفته شده است. تعداد نفرات استفاده کننده از بخش تمرینی بر اساس نفرات اعزامی به اردوی تیم ملی تعین شده است.استخر و تجهیزات وابسته به آن جزو بخش رفاهی در نظر گرفته شده اند.
اتاق بدن سازی حداقل دارای 6 متر عرض و 3 متر ارتفاع است و برای نظارت بر آموزش طول اتاق باید 15 متر یا کمتر باشد
بخش آموزشی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر مساحت بخش
کلاسهای درس تشریحی 21 m23 m260
سمعی بصری 21 m23 m260
بخش کامپیوتر 21 m24 m280
سالنهای تمرینی – – –
سرویس بهداشتی 70 01/0 m24
اتاق نظافت – – m22
جمع کل – – m2206

بخش اقامتی
تعداد نفرات استفاده کننده مساحت به ازای هر نفر تعداد مساحت بخش
سوییت 150 نفر 30 متری 2 نفره 75 m2225
پذیرش و تلفن خانه 150 نفر m22/0 1 m28
سلف سرویس 150 نفر m21/1 1 m22/150
اشپزخانه و انبار 150 نفر m28/0 1 m2120
انبار – – 1 m230
رختشویخانه – – 1 m2120
تاسیسات – – 1 m270
پارکینگ 150 m215 برای هر پارکینگ 37 m2555
اتاق خدمات 150 نفر m26/0 – m290
لابی 150 نفر m23/0 1 m250
فضای راهرو و پلکان 150 نفر 6 متر مربع برای هراتاق – m2450
سرویس عمومی 150 نفر m204/0 1 m26
جمع کل – – – m21874

بخش اداری

مساحت
فضای انتظار m212
مدیریت مالی m218
مسئول هماهنگی m212
دبیرخانه m218
اتق کنفرانس m218
مدیریت بخش آموزشی m212
مدیریت بخش اقامتی m212
آبدارخانه m26
سرویس بهداشتی m25
جمع کل m2113

توضیح : با توجه به عدم وجود نمونه های مشابه برای بخش اداری میزان مساحت لحاظ شده بر اساس استانداردهای نویفرت می باشد.

بخش رفاهی
مساحت مساحت محیط های پیرامونی مساحت بخش
سالن بیلیارد M160 – M160
زمین بازی تنیس m200 – m200
کافی شاپ M30 90 M120
فست فود M90 – 90 M
سرویس بهداشتی M128 – M128

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *