نمونه پایان نامه : فلسفهی تحلیلی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  ۷۷u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دربرمی گیرد.لازم به ذکر است که فلسفه تحلیلی ، بیش از آنکه یک نظام فلسفی باشد ، یک روش وبینش فلسفی است.فلسفهی تحلیلی را معمولا در مقابل فلسفه قاره ای قرار می دهند که درواقع معرف سنت ها و جریان های فلسفی حاکم بر اروپاست و البته اصطلاح فلسفهی قاره ای اولین بار در قرن بیستم و برای معرفی سنتهایی که (( خارج)) از فلسفهی تحلیلی بودند به کار رفت.قابل ذکر است که این موضوع محل تشکیک است.چرا که فلسفهی تحلیلی در بدو ، با کارهای فرگه ریشه پیدا کرد و بدین ترتیب می توان گفت در اندیشه های برخی فیلسوفان آلمانی ، فلسفهی تحلیلی ریشه دار بوده است و در مقابل ، بسیاری از فیلسوفان انگلیسی و آمریکایی نیز جزء نمایندگان نظام های فلسفی ای بوده اند که از آنها تحت عنوان فلسفهی قاره ای یاد می شود.
علیرغم اینکه در مورد خاستگاه و ریشهی فلسفهی تحلیلی ، نظرات واحدی وجود ندارد ، اما برخی ظهور سازمان یافتهی آن را با انتشار کتاب ” مبانی اخلاق ” مور همزمان می دانند.مور در این کتاب توضیح می دهد که بسیاری از مشکلاتی که در پاسخ دادن به پرسشهای اخلاقی و حتی فلسفی رخ می نماید ، ناشی از (( عدم روشن بودن )) پرسش هایی است که قرار است به آنها پاسخ داده شود.اما به نظر می رسد مهمترین عامل در پیدایش فلسفهی تحلیلی ، تاکید فرگه بر ریاضی وار بودن گزاره های فلسفی است.امری که فیلسوفان تحلیلی را به تحلیل هرچه بیشتر واژه ها و گزاره های فلسفی سوق داد.تاکید و توجه ویژهی فلسفهی تحلیلی و نمایندگان آن بر تحلیل دقیق واژه ها و کلمات استوار است.اساسا فیلسوفان تحلیلی از اینکه خود را وام دار و یا هوادار یک نظام فلسفی بدانند حذر میکنند و تلاش آنها تدقیق در واژه ها ، زبان مفاهیم و حتی زبان علم قرار دارد.به عبارت دیگر ، فیلسوفان تحلیلی ،در پی سیستم سازی فلسفی نیستند و حتی سیستم و نظام فلسفی را یکی از مشکلات فلسفه میدانند.

جورج ادوارد مور (۱۸۷۳-۱۹۵۸) فیلسوف نامدار انگلیسی از بنیانگذاران و نمایندگان اصلی فلسفهی تحلیلی بود.وی در اندیشه های خود به زبان عامه و آنچه که اصطلاحا فهم عرفی خوانده می شود علاقه مند بود.به نظر وی ، عمده مشکلات فلسفه ، در پیچیده و تاریک بودن واژه های مورد استفاده در آن است.از این رو عقیده داشت که زبان عادی و محاوره ای که بین مردم رواج دارد ، سر و کار بیشتری با واقعیات دارد.به عقیدهی او ، نظام های فلسفی و نمایندگان آن ، واژه های به کار رفته در اندیشهی فلسفی خود را ، اخذ کرده و سپس آنها را پیچیده کرده و از معنا و مفهوم آن دور میکنند و در واقع شکلی انتزاعی به آن می بخشند.او در کتاب مبانی اخلاق (۱۹۰۳) به تحلیل واژه ها ، مفاهیم و معانی فلسفی پرداخته و به زعم خود ناروشنی بسیاری از آنها را آشکار میکند.یکی از این مفاهیم ، واژه