ویژگی های افراد خلاق

۲- انعطاف پذیری نیروی فکر.

۳- اصالت اندیشه و اراده کردن .(آقایی فیشانی،۱۳۸۱ )

اراده کردن

استین و گری[۱]ویژگیای افراد خلاق رو شامل موارد زیر میدونه:

۱-مسائل و وضعیتای جورواجور رو با دقت و طوریکه قبلا به اون توجه نشده .

۲-دیدگاه ها و فکرها و تجربیات حاصل از منابع جورواجور رو به هم رابطه میدهندو اونا رو با در نظر گرفتن نقاط قوت وضعفشان آزمایش میکنن.

۳- معمولاَ واسه حل مسأله چندین راه حل بدیل ارائه میکنه یعنی از سلامت فکر مطلوب بهره مند هستن.

راه حل

۴- دودلی در مورد صحت پیش فرضای قبلی رو هم روا میدونن ،خود رو به راه ورسم و عادت محدود نمیکنندو استقلال فکری دارن.

۵- فی البداهه میتونن از نیروهای حسی، ذهنی، بینشی ، کمک بگیرن.

۶- فراگردهای فکری و عملی رو طوری بسیار منعطف بکار می گیرن. (رضاییان،۱۳۸۰ ،سلیمانی ،۱۳۸۲ )

 

۲-۹- عوامل مؤثر بر خلاقیت

خلاقیت

مایرون و بقیه (۲۰۰۴) تحقیقات مربوط به عوامل مؤثر بر خلاقیت رو به دو گروه تقسیم میکنن : یکی در سطح فردی که در اون خصوصیات فردی رو که منتهی به کاهش یا افزایش خلاقیت میشه مورد بررسی قرار میدن . و دیگری در سطح سازمانی ، که عوامل سازمانی که بر خلاقیت اثر میگزارند رو مورد مطالعه قرار میدن . البته تحقیقاتی هم هست که این دو جریان رو با هم دنبال میکنن . (رایس [۲]به نقل از آمابیل ،شلی[۳], ودیگران ،۲۰۰۶  )

تحقیقاتی که واسه مشخص ساختن عوامل مؤثر بر خلاقیت انجام شدن ،عوامل و فاکتورهای زیادی رو بر خلاقیت مؤثر شمرده ان ، این زنجیره طولانی از عواملی در سطح گروهی مثل ساختار شغل ،نوع رابطه ،استقلال شغل و هم اینکه عوامل سازمانی مثل ساختار سازمانی ، فرهنگ و جو سازمانی و هم منابع در دسترس رو شامل میشه. (جونگ و بقیه،۲۰۰۸ )

آمابیل واسه تحلیل عناصر مؤثر در خلاقیت انگیزه، مهارتای مربوط به موضوع رو مطرح میکنه. (حسینی،به نقل از آمابیل ،۱۳۸۰)

علاوه بر این تحقیقات جور واجور عوامل مؤثر بر خلاقیت رو به این صورت هم تقسیم بندی کردن:

متغیرای شناختی (شامل هوش ،مهارتای علمی و…) .

متغیرهای محیطی(عوامل فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادی ).

اقتصاد

متغیرهای شخصی (انگیزه ،اعتماد به نفس و…) .(فرگین[۴]،۲۰۰۷ )

از جمله عوامل دیگری که در خلاقیت افراد اثر  گزار بوده و اگه به طور درست بکار گرفته شن باعث بروز و پرورش اون میشه یعنی :

۱-اطلاعات در خلاقیت : اطلاعات یکی از عوامل اساسی خلاقیت و ماده خام اون هستش و به گفته ویلیامز “خلاقیت مهارتیه که اطلاعات پراکنده رو به هم پیوند می ده. “(رمضانی ،۱۳۸۸ )

۲- انگیزه و خلاقیت : انگیزه به حالتای داخلی ارگانیکی اشاره داره که موجب هدایت رفتار به طرف یه جور هدف شه .(سیف،۱۳۸۵  )

۳- خلاقیت و اندازه خود پذیری : تعادل در اندازه خود پذیری اگر بقیه شرایط موجود باشه باعث میشه که آدم در صدد به فعلیت در آوردن استعدادای بالقوه خود از جمله خلاقیت باشه .(رمضانی ،۱۳۸۸  )

۴- تخیل و خلاقیت : تخیل یه جور تفکر آزادانه س ، که با به کار گیری اون به عنوان خمیر مایه خلاقیت ،دنیای بزرگ و پهناور در مقابل چشمون افراد گشوده میشه و فرد رو قادر میسازد آزادانه خیال پردازی کنه . (افروز،۱۳۷۱  )

۵- خونواده و خلاقیت :مطمئنا خونواده مهمترین نقش رو در کنترل و هدایت تخیل و ظهور خلاقیت داره . خونواده ها باید شرایط لازم رو واسه فعالیتای جور واجور ،واسه فرزندان رو جفت و جور کرده و فرصتای لازم رو واسه سؤال کردن ،کنجکاوی ،و کشف محیط به اونا بدن. (رمضانی ،۱۳۸۸)

۶- آموزش و خلاقیت : در بیشتر تعاریف خلاقیت بر ضعیف بودن نقش وراثتی و ذاتی اون تأکید شده . هم اینکه بر تواناییایی که قابل پرورش بوده و میشه اونا رو بالا برد. پس خلاقیت قابل گسترش به تموم مردم س و همه دارای درجاتی از خلاقیت هستن. (فیض بخش ،۱۳۸۱ )

 

۲-۱۰- خلاقیت و نوآوری :

 

خلاقیت و نوآوری اونقدر به هم آغشته شد که شاید گرفتن تعریف جداگونه از هرکدوم سخت باشه . اما واسه روشن شدن ذهن میشه اونا رو طوری جدا از هم از هم تعریف کرد . خلاقیت پیدایی و تولید یه اندیشه و تفکر جدیده ، در حالیکه نوآوری عملی ساختن اون اندیشه و فکره . یعنی خلاقیت اشاره به قدرت ایجاد اندیشه های نو داره و نوآوری به معنی کاربردی ساختن اون افکار نو تازه س . (آقایی فیشانی ،۱۳۸۱ )

آلبرشت[۵](۱۹۷۸ )فرق خلاقیت و نوآوری رو به این صورت مطرح کرده که خلاقیت یه فعالیت ذهنی و عقلایی واسه بوجود آوردن اندیشه جدید و بدیعه . و نوآوری تبدیل این خلاقیت و اندیشه نو به عمل و یا نتیجه (سود ) است. (غلامپور،۱۳۷۹)

نوآوری به اجرا گذاشتن محصول جدید ،خدمات ،اصول و یا قبول روشای نو به صورت اقتصادیه . نوآوری با طرح و برنامه س، جهت گیری اون هم جهت با ایجاد فایده و سود اجتماعیه . اینجوری یه شرکت نسبت به احتیاجات و شرایط محیطی برابری پذیر میشه. تقلید هم یه نوع تغییر هستش. (امیرکبیری،۱۳۸۵)

 

[۱]-Stein and gray

[۲]-Rice

[۳]-shally

[۴] -Forgionne

[۵]-Albercht

علمی