پایانامه ارشد با موضوع : بررسی تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

دانلود پایانامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

تکه ای از متن پایان نامه :

لیگاندهای برای پروتئین همراه گیرنده G دارد (CMKR1)، و در بدن بشر به عنوان ChemR23 نیز شناخته می­گردد. پروتئین کمرین در شکل غیر فعال به عنوان پروکمرین ترشح می­گردد و سپس از طریق اتصال به پایانه-C توسط پروتئازهای سرین التهابی و انعقادی فعال می­گردد (زابل و همکاران، ۲۰۰۵). در بشر mRNA  کمرین به شدت در بافت چربی سفید، کبد و ریه­ها تولید و ترشح می­گردد. در حالی که گیرنده آن CMKLR1 عمدتاً در سلول­های ایمنی بدن و همچنین در بافت چربی تولید می­گردد (بوزوگلو و همکاران ، ۲۰۰۷). کمرین به سیگنالیک­های اتوکراین و پاراکراین برای فرق و بلوغ سلول­های چربی وابسته بوده و جذب گلوکز در سلول‌های چربی را تنظیم و تجزیه و تحلیل چربی را تحریک می­کند (بوزوگلو و همکاران، ۲۰۰۷؛ گرلسکی، ۲۰۰۷؛ تاکاهاسی و همکاران، ۲۰۰۸). از یک طرف کمرین برای تحریک کموتاکسی از سلول­های دندریتیک، ماکروفاژها و سلول­های کشنده طبیعی[۱] (NK) به سمت محل التهاب حرکت می­کنند و از طرفی دیگر به مهار سنتز واسطه­های پیش التهابی و به مقصود افزایش آدیپونکتین اقدام می­کند (رابی و همکاران،۲۰۰۸؛ یشیمورا، اوپنهیم، ۲۰۱۱؛ ساش و همکاران، ۲۰۰۸). مطالعاتی که انجام گرفته نشان می­دهد که با بهره گیری از سلول‌های بالغ بشر (سلول­های ۳T3-L1) به واسطه تجزیه و مسیر سیگنالیک انسولین درگیر می­گردد. مهار کمرین یا گیرنده آن باعث تولید IL-6 و گیرنده انسولین می­گردد در حالی که تولید انتقال دهنده گلوکز۴ (GLUT4)[2] و آدیپونکتین را کاهش ­می­دهد. سطوح کمرین سرم در بشر با BMI، غلظت تری‌گلسیرید و کلسترول کل و سطح فشار خون مرتبط می­باشد (بوزوگلو و همکاران ، ۲۰۰۷؛ گرلسکی، ۲۰۰۷).

پژوهش­های حاصل از بافت آسیب دیده نشان می­دهد که CMKLR1 نشان دهنده­ی سلول­های کشنده طبیعی و سلول­های دندریتیک در ضایعات پوستی التهابی در همه بیماران مبتلا به لوپوس اریتمای سیستمیک[۳] و اینکه سطوح کمرین افزایش می­یابد و CMKLR1 و در این صورت ضایعات پلاسما و بافت از بیماران مبتلا به اختلالات التهابی مزمن شامل پلان دهانی، پسوریازیس، آتروز، بیماری التهابی روده و هیپاتیت مزمن C را تشخیص می­دهند (کوکلا و همکاران، ۲۰۱۰ ؛ نکجیما و همکاران، ۲۰۱۰). در مجموع، این داده­ها طرفداری از تأثیر التهابی برای کمرین را از طریق CMKLR1 که شامل دو تأثیر کموتاکسی و چسبندگی لکوسیت در بافت­های التهاب می باشد را نشان می‌دهد (شکل ۲-۷).

  1. ۳٫ Cells natural killer

[۲]. glucose transporter 4

  1. ۱٫ systemic lupus erythematosus

 مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی در موش¬های ماده نژاد اسپراگوداولی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه تاثیر هشت هفته فعالیت هوازی شدید بر تغییرات واسپین و کمرین پلاسمایی